Hoe moeten we omgaan met onbegrijpelijke Bijbelverhalen?

by | nov 9, 2016 | Onderwijs, Theologie

De Bijbel is een realistisch boek waarin veel getuigenverslagen zijn opgenomen. Veel verhalen in de Bijbel zijn prachtig en spreken over mooie dingen. Dit leidt tot de kritiek dat de Bijbel te mooi is om waar te zijn en dus later gefabriceerd moet wezen. Deze critici zwijgen echter over de afschuwelijke verhalen in de Bijbel, waarmee vooral Westerse gelovigen worstelen. Schelling probeert in dit boek enkele lastige verhalen te adresseren om ze zo acceptabeler te maken.

vreemd_en_bizar-boekencentrum

‘Vreemd en bizar’

Twaalf moeilijke verhalen

Het boekje bestaat uit twee delen. In het eerste deel geeft hij richtlijnen voor het begrijpen van de Bijbel en wijst hij erop eerst te proberen de historische context te begrijpen en niet meteen de inhoud naast de huidige (Westerse) samenleving te leggen. Hij raadt daarmee aan elke tekst te aanvaarden, niet de moeilijke te negeren en over eventuele aversie heen te stappen. In het tweede deel geeft hij bij een aantal moeilijke verhalen een mogelijke betekenis voor vandaag. Hij sluit het boekje af met vragen voor een gespreksgroep.

Evaluatie

Schelling schreef een interessant boekje over een relevant onderwerp; hoe de vreemde en bizarre Bijbelverhalen verteren? Jammer is wel dat hij de historische en letterlijke interpretatie inruilt voor een symbolische. Niet de details en de Bijbelse normen, maar het algemene doel en alleen de waarden van het verhaal zouden volgens hem serieus genomen moeten worden. Ook voert hij als argument op dat de Bijbel niet foutloos is, maar werkt die ‘fout’ echter niet goed uit. Zijn advies aan de lezer is om de Bijbel eigenlijk niet serieus te nemen. Je zou het beter mogen weten dan God. Maar Schelling adresseert de geloofspraktijk niet, want daarin blijkt dat God alleen werkt volgens Zijn Woord. Schelling spreekt dus die praktijk tegen of ontkent die.

Zijn Bijbelvisie bevestigt wat hij stelt over het auteurschap van Bijbelboeken; ze zouden veel later geschreven zijn dan de daarin genoemde gebeurtenissen en zeker geen getuigenverslagen. Door zo de historische inbedding weg te halen wordt de Bijbel een boek met legenden. Lastige Bijbelverhalen worden dan inderdaad makkelijker te verteren. Dat verklaart dat in 80 pagina’s 12 moeilijke Bijbelverhalen kunnen worden behandeld.
Toch kan het boekje gelovigen helpen om Bijbelverhalen anders te benaderen, maar belangrijk is te realiseren dat dit slechts een aanzet tot diepere studie kan zijn. Bijbelcommentaren en/of begeleiding van leraren kunnen daarbij helpen.

De hiervoor genoemde uitgangspunten van Schelling kunnen zeker helpen los te komen van een aanvankelijke aversie tegen bepaalde verhalen. Echter, voor een goed begrip ervan zijn echter vooral betere uitgangspunten nodig. Dit boek kan van nut zijn voor wie klaar is voor gevorderde Bijbelstudie.

Boekgegevens: Schelling, P., Vreemd en bizar. Lastige Bijbelverhalen. Boekencentrum, Zoetermeer, 2015. 112 pagina’s, € 11,90, ISBN 9789023970064.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!