Hoe oud is de aarde?

by | aug 7, 2019 | 03. Theologie, 05. Aardwetenschappen, Wetenschapsfilosofie

Hoe oud is de aarde? Er zijn verschillende meningen onder christenen over de leeftijd van de aarde. Dat hangt samen met hoe we we omgaan met de wetenschap en onze manier van Bijbel lezen.

Hoe oud is de aarde

Twee opvattingen over de leeftijd van de aarde

Om dit artikel kort en leesbaar te houden, geef ik alleen de twee belangrijkste standpunten: de traditionele christelijke kijk en de kijk van de meeste wetenschappers in onze tijd. Er zitten veel opvattingen tussen deze standpunten, maar ik wil u helpen snel een beeld te krijgen van het christelijk denken over de leeftijd van de aarde. Aan het einde zal ik mijn eigen mening geven.

De aarde is 6.000 tot 10.000 jaar oud

De meest gangbare christelijke opvatting gaat ervan uit dat de aarde 6.000-10.000 jaar oud is. Dit is gebaseerd op de beschrijving van en verwijzingen naar de schepping in de Bijbel en de genealogieën die u erin kunt vinden. Wetenschappers die in een ‘jonge aarde’ geloven, worden soms creationisten genoemd omdat ze gegevens uit de Bijbel combineren met wetenschap en vice versa. Ze gebruiken ook andere alternatieve of aangepaste wetenschappelijke methoden om de leeftijd van de aarde te bepalen.

De aarde is 4.500.000.000 jaar oud

De meest gangbare wetenschappelijke visie stelt dat de aarde 4,5 miljard jaar oud is. Wetenschappers claimen deze leeftijd op grond van verschillende gebruikte methodes. Bijvoorbeeld door bepaalde stoffen in stenen te meten. Die worden gezien als klokken die de ouderdom van de aarde aangeven. Maar, er zijn geen ooggetuigen die aanwezig waren bij het ontstaan van die stenen. Alleen God was aanwezig. Dus is een waarschuwing voor te veel vertrouwen in de wetenschap op zijn plaats. Daarom vraagt God aan Job: “Waar was je toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt.”(Job 38: 4).

Hoe moeten we omgaan met de Bijbel en de wetenschap?

Als mensen moeten we berekeningen maken vanuit verschillende aannames over de beginsituatie en de omstandigheden op aarde. De wetenschap moet dat altijd doen om de leeftijd van de aarde te berekenen. De Bijbel zal de wetenschap hier nooit tegenspreken. Als dat het geval zou zijn, dan zouden we de Bijbel verkeerd hebben gelezen of wat de wetenschap beweert is niet (volledig) bewezen of eenvoudigweg onjuist.

Verkeerde interpretatie van de Bijbel

Bijvoorbeeld: sommige mensen geloven dat de Bijbel zegt dat de aarde plat is. Ze proberen dat te bewijzen met teksten zoals Psalm 75: 4 (de aarde op pilaren). Een dergelijke conclusie trekken op basis van deze speciale tekst is verkeerd, omdat dit vers zuiver poëtische taal is met als doel de leiders van het volk te waarschuwen. Bovendien zijn er geen getuigen dat de aarde plat is: mensen die in de ruimte zijn geweest en de aarde hebben gezien, en bijvoorbeeld het feit dat we voor onze mobiele telefoons satellieten gebruiken die rond de aarde draaien.

Wetenschap verkeerd interpreteren

Wetenschappers kunnen ook onjuiste ideologische uitspraken doen. Er zijn wetenschappers die niet in God geloven en alles op deze wereld proberen uit te leggen zonder God als schepper. Die benadering wordt ‘naturalistisch’ genoemd. Het is onjuist om aan te nemen dat zij een objectieve kijk op dingen hebben, omdat niet geloven in God ook een geloof is, en dat ervoor zorgt dat je anders naar de wereld kijkt. Als gevolg hiervan kan men verkeerde veronderstellingen hebben die het wetenschappelijke begin- en eindpunt kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld is niet geloven in het wonder van de schepping door God. Als je niet in wonderen gelooft, is het moeilijk te geloven dat God alles uit niets heeft geschapen. Hebreeën 11: 3 zegt: “Door geloof zien we in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.”

Eindejaarsactie 2023

Wie heeft gelijk?

Alleen God kent de precieze leeftijd van de aarde. Ik geloof dat de aarde zesduizend tot tienduizend jaar oud is. Naar mijn mening is dat meer in overeenstemming met de Bijbel en er zijn goede alternatieve modellen om dat te onderbouwen. U kunt meer lezen over dit onderwerp op de o.a. de websites Logos.nl/artikelen en Creation.com.

Dit artikel is met toestemming van de auteur vertaald en overgenomen van de website Biblworld. Het originele artikel is hier te vinden.

3 extra video´s over ´Hoe oud is de aarde´?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!