Hoe oud is de aarde eigenlijk? Tienerverhaal

by | nov 15, 2023 | Jongeren, Kids

Hoe oud is de aarde eigenlijk? (Lammersverhaal 3)

De deurbel gaat. ‘Laat maar, dat is voor mij’, roept Bob.

Hij haast zich de trap af en trekt de deur open. Op de stoep staat Gerard. Hij steekt net zijn fietssleutel in de zak en houdt een stoffen tasje omhoog. ‘Ben je er klaar voor?’

‘Zeker weten, kom er in.’ Gerard stapt de gang in. ‘Je kamer is boven zeker.’

‘Ja, maar mijn ouders vinden het altijd fijn als gasten even hun neus laten zien.’

‘Best’, zegt Gerard. ‘Ik heb een mooie neus.’

Ze lopen naar de kamer waar Gerard zich aan moeder voorstelt. ‘Gaan jullie huiswerk maken of zo?’, informeert ma.

‘Nee, ik heb wat cd’s meegebracht’, zegt Gerard. ‘We gaan muziek luisteren.’

‘Ook leuk’, zegt ma. ‘Niet te hard mannen.’ De mannen steken hun duimen op en verlaten de kamer. Ze lopen de trap op naar Bobs kamer. Bob luistert veel naar muziek en heeft dan ook een fijne muziekinstallatie bij elkaar gespaard.

Tienerverhaal

‘Wow, allemaal van Denon’, zegt Gerard. ‘Dat is topspul man. Ik vind het super dat ik mijn muziek hier eens op kan horen.’ Hij laat zich in een stoel zakken en pakt een stapeltje cd’s uit het tasje1. Die spreidt hij uit op het bureau. ‘Je moeder wilde geen herrie’, grinnikt Gerard. ‘Ik heb anders genoeg herrie bij me. Maar dit is aardig rustig.’ Hij schuift een cd over de tafel. ‘Neil Young. Comes a time.’ Bob steekt het schijfje in de speler. Gerard doet zijn ogen dicht en laat zich onderuit zakken. Hij geniet zichtbaar van de muziek die uit de boxen komt. Bob kijkt de doosjes eens na. Meteen valt hem een knalrode cd op met de schedel van een dinosaurus er op. Hij trekt het doosje naar zich toe. ‘The devil put dinosaurs here’, is de vreemde titel.

‘Wat een rare titel’, zegt hij. Gerard doet zijn ogen open en kijkt naar wat Bob bedoelt.

‘O, die’, zegt hij. ‘Dat is behoorlijk ruige muziek. Ik laat hem straks wel even horen.’

‘Ja, maar waarom heet die cd zo? The devil put dinosaurs here? Dat slaat toch nergens op?’

Gerard schuift omhoog. ‘Toevallig weet ik hoe dat zit. Er staat iets over in het hoesje. De gitarist van de band heeft een hekel aan christenen die in een schepping van 6 dagen geloven. Die zouden beweren dat dinosaurussen nooit bestaan hebben en dat de duivel de botten van dino’s in de grond heeft gestopt om mensen in evolutie te laten geloven.’

Bob kijkt geschrokken naar het hoesje. ‘Vind jij dat je zo’n cd dan wel mag hebben. Ik bedoel als christen?’

Gerard trekt met zijn schouders. ‘Wat maakt dat nou uit? Het kan mij niks schelen van die gitarist gelooft. Ik luister alleen naar zijn muziek. Dat heeft niks met elkaar te maken.’

Bob kijkt naar het hoesje. ‘Nou, daar denk ik dus anders over. Als je met modder werkt krijg je vieze handen. Ik denk dat foute cd’s luisteren meer met je doet dan je zelf in de gaten hebt. En christelijke muziek is echt niet alleen Bach en orgels. Elke muziekstijl heeft ook zijn eigen muzikanten.’

Gerard kijkt op. ‘Hoe bedoel je dat?’

Bob heeft een rekje met cd’s waar hij even tussen zoekt. Al gauw heeft hij een cd van Martha Smith gevonden. ‘Kijk, deze bijvoorbeeld. Ik vind de stem van Madonna wel mooi. Maar haar muziek kan echt niet. Gelukkig klinkt deze zangeres bijna precies zo, maar zijn maakt alleen christelijke muziek.’

‘Hmm’, zegt Gerard terwijl hij het hoesje bekijkt. ‘Laat maar eens horen dan.’

Die avond zitten de Lammers aan tafel. Pa heeft net gebeden voor het eten. Ze scheppen het eten op hun bord. Aardappels, bloemkool en een schnitzel, heerlijk. Bob eet een paar happen en legt dan zijn vork neer. ‘Hebben dinosauriërs echt bestaan?’ Allemaal kijken ze verbaasd op.

‘Hoe kom je daar ineens bij?’ wil ma weten.

‘Vanmiddag was Gerard hier om wat muziek te draaien. Hij had een cd met de titel: The devil put dinosaurs here. Volgens de gitarist van die band zijn er christenen die beweren dat dinosauriërs niet bestaan hebben en dat de duivel die botten in de grond heeft gedaan.’

‘Die gast spoort niet’, vindt Jessica meteen.

Maar dat is Bob te kort door de bocht. ‘Hoe komt die man daarbij dan?’

‘Als er christenen zijn die dat geloven dan zijn het er vast niet veel’, zegt ma. ‘Ik heb daar nog nooit van gehoord. Jij Henk?’

‘Jawel’, zegt pa. ‘Ik ben het er niet mee eens, maar ik snap wel hoe ze daar bij komen. Kijk, stel dat je een tijdmachine zou hebben en je zou naar het paradijs kunnen gaan de dag na de schepping. En je zou Adam zien, hoe oud zou je hem dan schatten?’

‘Ik denk altijd aan iemand van een jaar of dertig’, zegt Erik.

‘Ik ook’, antwoordt zijn vader. ‘Maar dat was hij dus niet. Hij was er nog maar 1 dag. En als je daar een dikke eikenboom zou zien, zou je die misschien op tweehonderd jaar schatten, maar die stond er dus ook nog maar 1 dag. God maakte dus alles met een schijnbare ouderdom. Er zijn christenen die beweren dat God de wereld er uit heeft laten zien alsof die er altijd al geweest was, met aardlagen en botten in de grond van dieren die dus al uitgestorven waren bij de schepping. Ik geloof dat niet, maar ik kan me hun redenering wel voorstellen. Maar als dit zou kloppen dan gingen er dus al dieren dood voor de zondeval en dat geloof ik niet.’

‘Maar als God die botten in de grond gedaan heeft dan zijn die dieren toch niet echt dood gegaan’, vindt Jessica.

‘Maar ze zien er wel dood uit’, werpt haar vader tegen. ‘Waarom zou God dat doen?’

‘Ja, en als dat zou kloppen dan heeft God nog altijd die botten in de grond gedaan en niet de duivel’, stelt Erik.

‘Ik denk dat die gitarist zich inderdaad maar een beetje bij zijn muziek moet houden’, vindt ma. ‘Hij heeft niet veel begrepen van christenen.’

‘Maar ze zeggen dat dinosauriërs miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven. Hoe oud is de aarde eigenlijk en wanneer leefden ze dan wel?’

‘Dat zijn een heleboel vragen tegelijk’, zegt pa. ‘Eerst die dinosauriërs maar even. Dinosauriërs hebben echt bestaan. Toen God op de zesde dag de landdieren maakte waren daar ook dinosauriërs bij. Later zijn er ook dinosauriërs meegegaan in de ark. Misschien niet de allergrootsten omdat die niet konden overleven na de zondvloed. Het lijkt mij aannemelijk dat er na de zondvloed nog dinosauriërs rond hebben gelopen. Het is vreemd dat over de hele wereld verhalen bestaan over draken. En die lijken los van elkaar bijna allemaal op dinosauriërs.’

‘Dus in de middeleeuwen waren er nog dinosauriërs en die noemden ze draken?’ zegt Erik met ongeloof in zijn stem.

‘Dat lijkt me mogelijk’, antwoordt zijn vader. ‘Maar we dwalen af. De leeftijd van de aarde. Met de Bijbel in de hand kun je dat vrij nauwkeurig uitrekenen. Laat ik dat even doen.’

Hij tast achter zich en pakt de Bijbel waar hij altijd uit voorleest aan tafel. ‘Het stond laatst heel nauwkeurig in het blad Bijbelvast. Ik heb de getallen achter in de Bijbel gezet. Wie rekent even mee?’ Allemaal halen ze hun mobiel voor de dag.

‘In de Bijbel staat duidelijk hoe oud de mensen waren toen ze hun kinderen kregen. Van de schepping tot Abram kom je dan op 2083 jaar. Na Abram woont het volk een tijd in Egypte, 430 jaar. Tussen de uittocht uit Egypte en de bouw van de tempel van Salomo zit 479 jaar. 37 jaar later sterft Salomo. Tussen het sterven van Salomo en de verwoesting van de tempel als de Israëlieten in ballingschap gaan zitten 390 jaar. 586 jaar later wordt Jezus geboren. En 2000 jaar later leven wij. Nou, hoeveel is dat samen?’

‘6005’, zeggen ze allemaal tegelijk. ‘Dat staat hier ook’, wijst de professor.

‘Zesduizend of tigmiljoen’, dat is nogal een verschil vindt Erik.

‘Dat klopt’, geeft zijn vader toe. ‘Maar die jaartallen kloppen. Men zou in het begin van de Bijbel nog een paar geslachten kunnen hebben overgeslagen, maar vanaf Abram kloppen deze cijfers sowieso. Ouder dan tienduizend jaar is de aarde dus zeker niet.’

‘Hmm’, zegt Erik. ‘Als de Bijbel waar is dan zou je daar toch ook bewijzen voor moeten kunnen vinden.’

‘Tja’, antwoordt zijn vader. ‘Als je onomstotelijk zou kunnen bewijzen dat de aarde niet ouder dan maximaal tienduizend jaar is, dan zouden er niet zo veel mensen in evolutie geloven. Maar er zijn wel dingen die een jonge aarde aannemelijk maken. Je hebt bijvoorbeeld aardlagen die gebogen zijn. Daar zitten ook lagen met hard gesteente tussen. Als die lagen echt zo oud zouden zijn, dan waren ze niet gebogen maar gebroken. Ook heb je versteende boomstammen die door meerdere aardlagen heen steken. Als de bovenste laag een miljoen jaar ouder is dan de onderste laag, dan heeft er dus een miljoen jaar een boomstam rechtop gestaan. Dat kan niet, want die zou al lang verrot zijn.

‘Maar ze hebben toch van die meetmethodes’, zegt Erik. ‘Iets van koolstof 14 ofzo.’

‘Dat klopt wel’, zegt pa. ‘Maar die metingen zijn lang niet altijd betrouwbaar. In 1963 brak de vulkaan de Stromboli uit. De lava die er uit kwam, was dus van 1963, maar als je ze met de radiodateringsmethode gaat meten, blijkt die ineens meer dan 2 miljoen jaar oud. En dat zit dus wel erg ver naast de waarheid.’

‘Ik denk dat ik ook nog wel wat weet’, zegt ma. ‘Zeewater is zout omdat de rivieren een beetje zout bevatten dat via het grondwater in de rivier komt. Als de aarde werkelijk miljoenen jaren oud zou zijn dan zou de zee veel zouter moeten zijn. En de zon wordt langzaam warmer. Dat zou betekenen dat toen de aarde drie en een halfmiljard jaar geleden, toen volgens de evolutietheorie het leven ontstond, een koude ijsplaneet zou zijn geweest.’

‘Ja, daar ontstaat geen leven in’, concludeert Jessica. ‘Veel te koud.’

‘Nog even en er zit ook geen leven meer in ons eten’, zegt ma. ‘Laat het niet koud worden.’

Bob prikt in zijn schnitzel. ‘Daar zit gelukkig geen leven meer in.’

‘Nee, die loopt niet meer van je bord af’, schatert Erik.

(*) De verhalen van de familie Lammers van Bert Wiersema spelen zich af rond de eeuwwisseling. Ruim twintig jaar geleden was er geen Spotify en bluetooth en hadden ook de jongelui cd’s.

Project Jeugd 2023

Dit tienerverhaal maakt onderdeel uit van het project ‘Jeugd 2023’. Met dit project willen we dit jaar extra aandacht besteden aan het toerusten van kinderen & tieners en hun ouders, docenten en jeugdwerkers op het gebied van Bijbel, geloof en wetenschap. Wilt u ons jeugdwerk mede mogelijk maken? Steun dan hier onze crowdfundingsactie.

Voetnoten

  1. De verhalen van de familie Lammers spelen zich af rond de eeuwwisseling. Ruim twintig jaar geleden was er geen Spotify en bluetooth en hadden ook de jongelui cd’s.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!