Vraag

Standaard wordt beweerd dat de hunebedden 140.000 jaar oud zijn. Hoe oud zijn ze vanuit creationistisch perspectief bekeken? En welke verklaring hoort daarbij?

Antwoord

Eerst even iets rechtzetten: evolutionisten geloven misschien dat de stenen van de hunebedden 140.000 jaar oud zijn, maar dat de hunebedden zelf rond 3.000 v.Chr. zijn gebouwd.

De visies op hunebedden van evolutionisten en creationisten verschillen niet zo veel. Creationisten plaatsen hunebedden in of net na de ijstijd, net als evolutionisten. Deze stenen zijn ook volgens creationisten door het ijs vanuit Scandinavië naar Nederland gebracht en daar tot grafmonumenten gemaakt. Sommige creationisten schrijven de zwerfkeien toe aan de zondvloed. Waar de visies wel in verschillen is wanneer dit is gebeurd. Evolutionisten geloven in meerdere ijstijden, waarvan de laatste 10.000 jaar geleden geëindigd is. De meeste creationisten geloven dat er
maar één ijstijd is geweest, direct na de zondvloed.

De creationistische verklaring voor de ijstijd is als volgt: tijdens de vloed koelden de continenten af (die zaten diep onder water) en nam de temperatuur van de oceanen toe, door vulkanische activiteit en het bloot komen te liggen van aardmantelgesteente. Na de vloed heb je dus warme zeeën en koude continenten. Warm water verdampt uit zee, valt neer op het land in de vorm van sneeuw en blijft daar liggen. Als je dat combineert met as en stof in de lucht (door vulkaanuitbarstingen tijdens de vloed, waardoor minder zonlicht de aarde bereikte) dan zal het ijs een hele poos blijven liggen en aangroeien. Niet tienduizenden jaren, maar wel enkele honderden.

Hunebedden zijn gebouwd van de stenen die achterbleven toen het ijs smolt. Ze stammen dus uit de ijstijd of de periode erna. In een Bijbels scenario houdt dat het volgende in: de zondvloed was rond 2450 v.Chr. De ijstijd volgde in de periode erna, tot ongeveer 2000 v.Chr. De spraakverwarring van Babel was waarschijnlijk binnen 200 jaar na de vloed. En dat betekent dat de vroegste hunebedden waarschijnlijk rond
de tijd van Abraham zijn gebouwd, zo’n 2000 jaar v. Chr.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A. van, 2016, Hoe oud zijn Hunebedden?, Weet 38: 46.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!