Hoe plooien sedimentlagen?

by | sep 26, 2017 | Geologie, Video

Sedimentenlagen kunnen plooien in vloeibare fase of als uitgehard gesteente volgens op tektoniek gepromoveerde Dr. N. Hardebol. Hij noemt echter niet dat vervorming aan het aardoppervlak uitsluitend mogelijk is in vloeibare fase. De plooien die we aan de Engelse kust kunnen waarnemen zijn geplooid aan het aardoppervlak. De vervorming is niet gebeurd onder een geweldige druk van tientallen kilometers bovenliggend gesteente. Dan blijft vervorming in vloeibare fase tijdens de Bijbelse zondvloed over, zoals aangevoerd door prof. Paul.

Dr. Hardebol nodigt uit een les gesteentemechanica van hem bij te wonen. Ik zal een voorbeeld geven hoe wetenschappelijk verantwoord zo’n college is. In februari 2017 bezocht ik een lezing over zout tektoniek. Zout tektoniek beschrijft de grillige horizontale en verticale verplaatsingen van honderdduizenden kubieke kilometers zoutgesteente in de diepe ondergrond. Het steenzout heeft grote afstanden van tientallen kilometers horizontaal plus meerdere kilometers verticaal afgelegd. Een afgestudeerde student was uitgenodigd zijn master thesis te presenteren. Klapstuk was een computersimulatie dat zout tektoniek door de geologische tijd heen zichtbaar maakt. Uitgangspunt in het model is dat het vaste zoutgesteente beschouwd mag worden als een weerstandsloze vloeistof! De software calculeert dus alsof het zout geen schuifspanningen door kan geven. Zo wordt het steenzout in de simulatie een willoos slachtoffer van kleine drukverschillen die worden uitgeoefend door sedimentaire afzettingen op het zout. Toen ik hier vraagtekens bij zette, werd van alle kanten bevestigd dat dit op de universiteit zo was geleerd en dat dit gerekend op geologische tijdschaal inderdaad zo zou werken. Van senior geoloog tot net afgestudeerde, voor ieder was dit een uitgemaakte zaak. Dat het vaste sedimentaire gesteente rondom simultaan mee moet hebben bewogen werd genegeerd. Wat opviel was dat niemand dit als een serieus probleem wílde zien.

Ik ben ervan overtuigd dat als dit model realiteitswaarde zou hebben, andere branches zich watertandend over het geheim erachter zouden willen ontfermen. Nota bene, kubieke kilometers gesteente weerstandsloos over tientallen kilometers en zelfs omhoog verplaatst! Maar de treurige waarheid is dat op de universiteit een sprookje gedoceerd wordt. Mijn college, waarvoor ik u van harte wil uitnodigen, laat zien dat de kilometers hoge zoutformaties zijn gevormd in een synchrone beweging van stollende zoutmagma met de bovenliggende modderlagen.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Heerema, S.J., 2017, Bijbel en evolutieleer (XI), Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (149): 14-15.

Meer artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. Hij was in Engeland gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!