Hoe zit het met rudimentaire organen?

by | dec 28, 2017 | Biologie, Onderwijs

Dit artikel verscheen eerder op de inmiddels opgeheven website evolutie.eu.

Rudimenten zijn organen of lichaamsdelen die hun functie verloren hebben, en vaak minder sterk tot ontwikkeling komen dan oorspronkelijk. Evolutionisten halen dit aan als argument voor evolutie en tegen schepping, want waarom zou een Schepper zijn schepsels uitrusten met niet-functionele organen?

Dit berust eigenlijk op een argumentum ad ignorantiam (argument vanuit onwetendheid). Als van een orgaan de functie onbekend is, wil dat niet zeggen dat het ook werkelijk geen functie hééft. Een eeuw geleden wees men in het menselijk lichaam vele tientallen orgaantjes aan als rudimentair, maar inmiddels weten we van bijna allemaal één of een aantal functies. De geschiedenis leert ons dus dat het gevaarlijk is al te krachtig te stellen dat een bepaalde structuur geen functie heeft.

Sommige structuren lijken inderdaad functies verloren te hebben, zoals de vleugels van de niet- vliegende aalscholver op de Galápagoseilanden. Maar dit zijn geen voorbeelden van evolutie, maar van degeneratie. Achteruitgang dus. De genetische informatie die oorspronkelijk gebruikt werd voor de bouw van een functionele structuur is verloren gegaan. Dit past perfect binnen het Bijbelse scheppingsmodel: oorspronkelijk heeft God alles zeer goed gemaakt (Genesis 1:31), maar sinds de zondeval gaan dingen steeds meer achteruit.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!