Is het mogelijk om de gegevens uit de geologie, astronomie en biologie in te passen in een raamwerk dat is gebaseerd op een historische lezing van Genesis? Zijn er aanwijzingen voor een wereldwijde zondvloed? Wat gebeurde er met de soorten nadat zij van de ark kwamen? Deze en andere vragen vormen het onderwerp van de dvd Is Genesis history?, recent met Nederlandse ondertiteling uitgegeven door Weet als Is Genesis geschiedenis? (in het vervolg afgekort als IGG). In deze dvd interviewt de presentator, Del Tackett, creationistische wetenschappers over hun vakgebied en de relatie daarvan met Genesis. Zoals te verwachten viel, ontving de dvd veel lof van creationisten en veel kritiek van evolutionisten (hoewel ook zij relatief positief waren). In deze recensie wil ik de vier belangrijkste positieve en de vier belangrijkste negatieve punten van de dvd bespreken.

Positieve punten

Is Genesis geschiedenis?

Goede opzet

Het valt niet te ontkennen dat IGG prachtige beelden bevat. Iedere wetenschapper wordt geïnterviewd op een toepasselijke plaats: zo wordt geoloog Steve Austin geïnterviewd in de Grand Canyon en bioloog Todd Wood in de dierentuin. De omgeving wordt vaak ook gebruikt om het verhaal van de wetenschapper te illustreren. Zo neemt geoloog Andrew Snelling Del Tackett mee naar een plek waaruit blijkt dat aardlagen snel zijn afgezet en laat microbioloog Kevin Anderson in zijn laboratorium zien hoe hij zacht weefsel uit een Triceratopshoorn heeft gehaald. Dit alles maakt dat de dvd niet alleen interessant is om te beluisteren, maar ook de beelden zijn fascinerend.

Overtuigend

Ook retorisch gezien is de film goed opgezet. Het zijn wetenschappers die vertellen over hun vakgebied en stralen daarom een zekere autoriteit uit. Het gebruik van spectaculaire beelden van geologische formaties, dieren en sterrenstelsels maakt bijzonder indruk en zorgt ervoor dat het verhaal goed blijft hangen. Misschien klinkt dit als een minpunt. Immers, ook de negatieve punten die ik hieronder zal bespreken – herhaling, oppervlakkigheid – dragen sterk bij aan de overtuigingskracht van IGG. Hoewel dat klopt, is het desondanks knap om een zo overtuigende dvd te maken als IGG.

Filosofische onderbouwing

IGG gaat niet alleen over wetenschap, maar er wordt ook aandacht besteed aan de achterliggende filosofische basis. Zo wordt Paul Nelson, een filosoof, geïnterviewd over de twee verschillende paradigma’s die er bestaan over de geschiedenis van de aarde. Hebraïcus Steve Boyd wordt geïnterviewd over het karakter van de tekst van Genesis en paleontoloog Kurt Wise legt uit welke belangrijke episodes er volgens de Bijbel in de aardgeschiedenis zijn geweest. Het is goed dat er in de dvd niet aan deze punten voorbij wordt gegaan, omdat het ook een goed raamwerk creëert waarin de verschillende andere onderdelen van IGG (geologie, astronomie, biologie) moeten worden bezien. Dit is iets wat ik miste bij de vorige Weet-dvd over dit onderwerp, Achilleshiel van evolutie.

Onbekende informatie

In IGG worden verschillende argumenten besproken die niet vaak gebruikt worden in media die het grote publiek proberen te gebruiken. Zo benoemt Steve Boyd het opvallende punt dat de oergeschiedenis in de Bijbel een historisch narratief is, in tegenstelling tot de oergeschiedenissen bij andere volken, die altijd in dichtvorm werden beschreven. Paleontoloog Marcus Ross legt uit dat de aanwezigheid van fossiele voetsporen van organismen in aardlagen die worden verondersteld miljoenen jaren ouder te zijn dan de eerste aardlagen waarin we die organismen aantreffen een argument vormt tegen het idee dat er miljoenen jaren zitten tussen deze aardlagen. Ook degenen die al wat dieper in de schepping/evolutiediscussie zitten, leren van deze dvd nog nieuwe dingen.

Negatieve punten

Herhaling

The Grand Canyon, Monument to an ancient earth. “Dit boek bekritiseert de creationistische interpretaties van de Grand Canyon. Het getuigt van zwakheid om geen weerlegging te formuleren op deze kritiek, maar de argumenten wel te blijven gebruiken.”

Herhaling is de kracht van de reclame, maar het maakt dingen op argumentatief niveau niet sterker. Er zijn nogal wat losse kreten in de dvd die meerdere keren worden herhaald, zoals ‘dit is ontstaan door enorm snelle afzetting’, ‘er zijn geen sporen van miljoenen jaren’ en ‘het is complexiteit vanaf het begin’. Er valt heel wat te zeggen over deze kwesties, maar in IGG wordt er op deze punten geen aandacht besteed aan zorgvuldige argumentatie, maar wordt het zomaar geponeerd. Zelfs Todd Wood gebruikt de uitspraak ‘maar het blijven vinken, het blijven vogels’ als hij spreekt over de variatie aanwezig onder Galapagosvinken. Natuurlijk blijven het vinken, vanuit de evolutietheorie wordt ook niet anders verwacht op de tijdschaal waarin de evolutie van Galapagosvinken plaatsvond. Ik had graag gezien dat deze uitspraken wat uitgebreider werden onderbouwd.

Oppervlakkigheid

Dit brengt mij tot het tweede minpunt, namelijk de oppervlakkigheid van de film. Er worden verschillende argumenten en waarnemingen gepresenteerd die worden aangevoerd als ondersteuning voor de historische lezing van Genesis. Zo wordt de Coconino Sandstone aangevoerd als een voorbeeld van een aardlaag die in een catastrofale vloed is afgezet. Echter, er is behoorlijk veel discussie geweest over de Coconino Sandstone tussen creationisten en evolutionisten. Aan deze discussie wordt voorbijgegaan en kenmerken van de formatie die problematisch zijn voor een zondvloedmodel worden niet besproken. Bij de geologen (Austin en Snelling) vormt de Grand Canyon het belangrijkste argument voor de zondvloed. Verschillende punten die zij noemen (geen erosie tussen aardlagen, de Great Unconformity, het ontstaan van de canyon) worden ook besproken in het vorig jaar uitgegeven boek The Grand Canyon, Monument to an ancient earth. Dit boek bekritiseert de creationistische interpretaties van de Grand Canyon. Het getuigt van zwakheid om geen weerlegging te formuleren op deze kritiek, maar de argumenten wel te blijven gebruiken.

Negeren van problemen

Dit punt borduurt weer voort op het vorige. Niet alleen in de presentatie van argumenten worden problemen genegeerd, maar gedurende de gehele film wordt er vrijwel geen aandacht besteed aan het feit dat er nog heel veel gegevens zijn die niet zo gemakkelijk ingepast kunnen worden in het Genesisparadigma. Alleen Todd Wood – hoe kon het ook anders – noemt kort dat er nog veel vragen te beantwoorden zijn. Het enige argument tegen jongeaardecreationisme dat ik in de film heb kunnen vinden is het licht van sterren die op miljoenen lichtjaren afstand staan. De manier waarop IGG de feiten presenteert kan behoorlijk schadelijk zijn als kijkers ontdekken dat er nog een keerzijde aan het verhaal zit.

Nog meer geschiedenis

Het Bijbelboek Genesis bestaat uit vijftig hoofdstukken. Al deze hoofdstukken bevatten geschiedenissen. Ik vraag mij af waarom de makers van IGG het nodig achtten om te stoppen bij Genesis 11. Ook in de tweede helft van het Bijbelboek komen veel interessante geschiedenissen voor die worden ondersteund door archeologische ontdekkingen. Het bespreken daarvan lijkt mij logisch in een dvd met de titel ‘Is Genesis geschiedenis?’

Conclusie

IGG was een boeiende dvd om te bekijken en ik heb er zeker wat van opgestoken. Toch viel mij de diepgang van de dvd wat tegen, zeker omdat ik de wetenschappers die geïnterviewd worden zie als de creationisten die het beste onderzoek verrichten. Misschien valt er van een dvd gewoon weinig diepgang te verwachten. Ik hoop dat deze dvd ervoor zorgt dat de historische lezing van Genesis het grote publiek bereikt en mensen aanmoedigt om mee te helpen de onopgeloste vragen binnen het scheppingsmodel te beantwoorden.

Deze dvd wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Is het mogelijk om de gegevens uit de geologie, astronomie en biologie in te passen in een raamwerk dat is gebaseerd op een historische lezing van Genesis? Zijn er aanwijzingen voor een wereldwijde zondvloed? Wat gebeurde er met de soorten nadat zij van de ark kwamen? Deze en andere vragen vormen het onderwerp van de dvd Is Genesis history?,

...
Read more