God zag alles wat Hij gemaakt had en het was zeer goed – lezen we in Gen.1:31. Het is niet zo goed gebleven als het in het begin was: na de zondeval werd alles aan de vergankelijkheid onderworpen (Rom.8:20). Ziektes zijn het gevolg van de zondeval. Maar biologen willen natuurlijk meer weten.

Het lijkt logisch om te veronderstellen dat – o.a. door stress – allerlei goed ontworpen mechanismen in de cel haperingen begonnen te vertonen. Denk aan haperingen in de nauwkeurig afgestelde DNA reparatie, in de gen-regulatie mogelijkheden tot hergroepering en in de uitwisseling van genetisch materiaal. Mutaties zijn het gevolg en dat heeft allerlei gevolgen – zoals o.a. kanker. In dit artikel kijken we naar de voor het blote oog onzichtbare wereld van de virussen en bacteriën. In een ander artikel ga ik in op planten, dieren en schimmels.

Het artikel is in de onderstaande pdf verder te lezen.

Download the PDF file .

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Ir. K. Fieggen studeerde in Wageningen en geeft alweer zo’n veertig les in biologie, science en algemene natuurwetenschappen. Voor die vakken heeft hij lesmateriaal geschreven, o.a. de methodes Antwoord en Kepler voor algemene natuurwetenschappen. Recent schreef hij een boek over wetenschap, oorsprong en de Bijbel met als titel: "In de voetsporen van Kepler" en vorig jaar is van zijn hand een commentaar op het Bijbelboek Hebreeën verschenen. Hij geeft lezingen over Bijbelse onderwerpen en over de relatie wetenschap en de Bijbel.