Horen bacteriën en virussen in Gods goede schepping?

by | apr 18, 2019 | 03. Theologie, 06. Biologie

God zag alles wat Hij gemaakt had en het was zeer goed – lezen we in Gen.1:31. Het is niet zo goed gebleven als het in het begin was: na de zondeval werd alles aan de vergankelijkheid onderworpen (Rom.8:20). Ziektes zijn het gevolg van de zondeval. Maar biologen willen natuurlijk meer weten.

Het lijkt logisch om te veronderstellen dat – o.a. door stress – allerlei goed ontworpen mechanismen in de cel haperingen begonnen te vertonen. Denk aan haperingen in de nauwkeurig afgestelde DNA reparatie, in de gen-regulatie mogelijkheden tot hergroepering en in de uitwisseling van genetisch materiaal. Mutaties zijn het gevolg en dat heeft allerlei gevolgen – zoals o.a. kanker. In dit artikel kijken we naar de voor het blote oog onzichtbare wereld van de virussen en bacteriën. In een ander artikel ga ik in op planten, dieren en schimmels.

Het artikel is in de onderstaande pdf verder te lezen.

Download the PDF file .

Downloaden

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!