Horloge met adres…

by | aug 30, 2016 | Apologetiek, Biologie, Onderwijs, Theologie

Het is verheugend dat steeds meer mensen ‘een horloge’ vinden. Daarmee bedoel ik dat wetenschappers steeds meer gaan inzien, dat het leven, de aarde en zelfs de hele kosmos niet door toeval zijn ontstaan, maar het product zijn van een doelbewust ontwerp, Intelligent Design. Wat me bij veel geleerden opvalt, is dat het ‘horloge’ – alles in de natuur – wel volkomen uit elkaar wordt gehaald en bestudeerd, maar dat velen niet de moeite nemen om op de achterplaat te kijken waar de naam en het adres van de maker staan gegraveerd…

gshock-1557384_1280

Naarmate ik de Bijbel bestudeer en op de details let, word ik steeds enthousiaster over dat Boek. Er is geen enkel ander boek in de oudheid waar zoveel wetenschappelijk verantwoorde feiten in staan als in de Bijbel. Dat boek is de wetenschap in veel gevallen 3500 jaar vooruit! Pas in onze tijd beginnen we iets te begrijpen van de vele feiten die in de Bijbel worden genoemd op het gebied van voeding, gezondheid, hygiëne, geslachtsziekten, epidemieën, sterrenkunde, schepping/evolutie, enzovoort. In het boek ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’1 zijn tientallen van zulke feiten genoemd en uitgewerkt.

Naarmate onze kennis toeneemt, komt de wetenschap steeds dichter bij de beweringen van de Bijbel. Dat zie je bijvoorbeeld in de geologie op het gebied van wereldwijde catastrofen. Vroeger werd je uitgelachen als je geloofde dat het aardoppervlak niet is gevormd door langzame processen, maar door catastrofen. Nu komt het evolutiemodel steeds dichter bij het zondvloedmodel. Alleen de tijdrekening is totaal verschillend.

Het is vooral voor geleerde mensen een gevaarlijke verleidelijk dat we in de media alleen mogen meepraten over ‘het ontstaan van het horloge’ als we ons beperken tot de binnenkant van het uurwerk en niets zeggen over het adres op de achterkant. In mijn ogen zijn de christenen dé aangewezen personen om hun buren, kennissen en vrienden de achterkant van het horloge te laten zien en te wijzen op de Naam die daar staat. Te wijzen op de maker van heel het ingewikkelde apparaat – de Schepper van het horloge. En die Schepper is de God van de Bijbel. Ik denk dat er op de achterplaat waarschijnlijk zoiets zal staan als ‘Yahweh & Zoon’. En wat onszelf betreft: laten we regelmatig naar de Maker van het horloge gaan en vol ontzag tegen Hem zeggen dat Hij het horloge – de hele schepping – geweldig mooi heeft gemaakt. Daar houdt Hij van.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen van de website Moderne wetenschap in de Bijbel. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Dit boek is ook in onze webshop te verkrijgen.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!