Houden creationisten zich alleen maar bezig met het bekritiseren van de evolutietheorie?

by | nov 9, 2017 | Onderwijs

Dit artikel verscheen eerder op de website evolutie.eu

Houden creationisten zich alleen maar bezig met het bekritiseren van de evolutietheorie?

Zeker niet. Hoewel het belangrijk is om aan te tonen dat het evolutieraamwerk niet in overeenstemming is met de feiten, is het minstens zo belangrijk om te laten zien dat het scheppingsmodel dat wel is! Daarom besteden creationisten veel tijd aan onderzoek naar hoe dingen in het verleden precies zijn gelopen. De Bijbel geeft een algemeen beeld van hoe de wereldgeschiedenis is verlopen, maar daarbinnen kunnen nog een heleboel details worden ingevuld.

Er zijn twee onderzoeksprogramma’s waar creationisten veel in investeren, en waarin nog bijna oneindig veel te doen is. Op het gebied van de geologie doen creationisten onderzoek naar het ontstaan van specifieke rotsformaties. Binnen de biologie richten creationisten zich vooral op de baraminologie, dat is het onderzoek naar welke soorten tot dezelfde ‘oertypen’ behoren.

Naast deze twee onderzoeksprogramma’s is een heel scala van creationistische theorieën en hypotheses op te noemen, binnen verschillende wetenschappelijke disciplines. De onderstaande tabel geeft een aantal prominente voorbeelden van creationistische theorieën (let op: dit is geen uitputtende lijst). Het is duidelijk dat creationisten niet alleen anti-evolutionisten zijn, maar actief aan hun model bouwen.

ModelAuteurUitlegStatus
C-decayBarry SetterfieldVerklaart dat we licht zien van sterren op miljoenen lichtjaren afstandMinderheidspositie
White hole cosmologyRussell HumphreysIdemNiet volledig uitgewerkt
Carmeli’s cosmologyJohn HartnettIdemIn de mode
Canopy theorieHenry MorrisZondvloedmodelVerworpen
HydroplaattheorieWalt BrownZondvloedmodel; verklaart continentale verschuivingen en andere verschijnselenMinderheidspositie
Catastrofale platentektoniekJohn BaumgardnerZondvloedmodel; verklaart continentale verschuivingenRedelijk geaccepteerd
Vulkanische oorsprong zoutlagenStef HeeremaVerklaart ontstaan zoutlagen in context van de zondvloedIn ontwikkeling
TAB-modelJohn WoodmorappeVerklaart volgorde fossielenHeeft potentie, maar geen bekendheid; niet uitgewerkt
Drijvende bossenJoachim SchevenOntstaan steenkool, implicaties voor fossiele volgordeRedelijk geaccepteerd
BEDS (Briefly Exposed Diluvial Sediments)Michael OardVerklaart ontstaan fossiele pootafdrukken en nesten van dinosauriërs tijdens zondvloedNieuwe hypothese
RekolonisatiemodelHoogerduijn, De Wit e.a.Zondvloedmodel met veel postzondvloed catastrofismeMarginale acceptatie binnen Europa
IJstijdmodelMichael OardOorzaak en verloop ijstijd na zondvloedGeaccepteerd
Geaccelereerd radiometrisch vervalRATEVerklaart hoge dateringenIn ontwikkeling
Message theoryWalter ReMineVerklaart hiërarchische indeling van levensvormenUitgewerkt maar onbekend
DegeneratietheoriePeter ScheeleVerklaart biologische veranderingen binnen de grenzen van grondtypenGeaccepteerd binnen Nederlands taalgebied

Dit (onvolledige) lijstje toont aan dat het een misvatting is dat creationisten alleen maar bezig zijn met het bestrijden van de evolutieleer. Maar het illustreert tevens de onjuistheid van een ander veelgehoord argument tegen het creationisme. Namelijk het argument dat creationisten onwetenschappelijk bezig zijn omdat het scheppingsmodel star en statisch is, niet voor verandering vatbaar. Het klopt dat het algemene raamwerk statisch is (het algemene raamwerk bestaat uit de onwrikbare waarheden die uit de Bijbel af te leiden zijn, namelijk dat de aarde jong is, God verschillende typen organismen heeft geschapen, en er een wereldwijde zondvloed heeft plaatsgevonden). Maar binnen dit raamwerk kunnen creationisten allerlei theorieën en hypotheses ontwikkelen die over details gaan waar de Bijbel ons niets over vertelt. Deze theorieën zijn wel voor verandering vatbaar. Sommige theorieën zijn een tijdlang populair, en worden dan verworpen omdat ze niet houdbaar blijken te zijn. Over andere theorieën bestaat tussen creationisten onenigheid. Kortom: op dit niveau is het scheppingsmodel wel degelijk dynamisch.

Voor evolutieraamwerk geldt exact hetzelfde. Aan het algemene raamwerk (de aarde is vele miljoenen jaren oud, alles is op naturalistische wijze ontstaan) twijfelen materialistische evolutionisten geen moment. Daar houden ze dogmatisch aan vast. Dit raamwerk is net zo statisch als het scheppingsraamwerk. Slechts daarbinnen is het een kakofonie van telkens weer veranderende theorieën en hypotheses. Evolutionisten kunnen ‘veranderlijkheid’ dus niet aandragen als reden waarom het scheppingsmodel niet wetenschappelijk zou zijn en hun evolutiemodel wel.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!