“Ik hoop en bid dat het zal bijdragen tot het keren van de doorgaande ontkerstening van Nederland”

by | aug 29, 2019 | Nieuwsbrief

Heel blij met dit initiatief! Ik hoop en bid dat het zal bijdragen tot het keren van de doorgaande ontkerstening van Nederland.” Dat geeft iemand uit onze achterban aan nadat hij gelezen heeft over de cursus die de oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul opgezet heeft in samenwerking met Net Foundation en Logos Instituut. Vandaag een korte nieuwsbrief over onze activiteiten in het najaar. In de volgende nieuwsbrief hopen we verslag te kunnen leggen van de afgelopen zomermaanden. Via media (en andere kanalen) worden we overspoeld met allerlei evolutionaire informatie. We hopen met onze activiteiten mensen toe te rusten enweerbaar te maken tegen deze stroom van verkeerde informatie. Aan de wereld om ons heen willen we laten zien dat de Bijbel naast dat het geestelijk gezag heeft ook historisch betrouwbaar is. Want Gods Woord is goed voor alle mensen.

Geloof is de sleutel tot kennis

In het najaar van 2019 organiseren wij het jaarlijkse Logoscongres onder de titel Geloof is de sleutel tot kennis. We hebben rekening gehouden met de drie poten waarop Logos staat: Onderwijs, Opvoeding en Onderzoek. In de hoofdzaal zullen veelal lezingen gehouden worden van gemiddeld niveau. De sprekers in de bovenzaal zullen dieper insteken, waarbij sommigen eigen onderzoek presenteren. Op vrijdagmiddag is er naast het reguliere programma ook nog een speciaal onderwijsprogramma voor het basisonderwijs. Basisschooldocenten, zondagschoolleiders, thuisonderwijzers en onderwijsondersteuners die doceren aan kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot en met 12 jaar zijn van harte uitgenodigd. Dit programma wordt de eerste week van oktober bekendgemaakt. Het zaterdagprogramma is georganiseerd in samenwerking met de Duitse organisatie Wort und Wissen. We hebben voor dit congres ook een project aangemaakt. Dit project steunen kan hier. Een begroting kan opgevraagd worden bij onze medewerker Jan van Meerten (jan@logos.nl).

Programma

Op vrijdag 8 november 2019 wordt de opening gedaan door voorzitter Frans Gunnink. Daarna spreekt Lucien Tuinstra (M.Ed.) over de relevantie van het geloof in de historiciteit van Genesis. Hij is, als medewerker van Creation Ministries International, speciaal overgevlogen uit Engeland. Na deze ‘keynote speech’ is er een keuzeprogramma. U kunt kiezen tussen een lezing van de theoloog David van Wijck (MA) over Messiaanse profetiën in het Oude Testament of een lezing van bioloog drs. ir. Arjan Verwoert  over het ingrijpen in het DNA van een baby. Na de lunchpauze komen we weer met z’n allen bij elkaar om te luisteren naar de ‘keynote speech’ van de technisch chemicus ir. Gert-Jan van Heugten. Hij spreekt over het platte-aarde-geloof en de gevaren die daaraan verbonden zijn. In de achterliggende tijd heeft hij uitgebreide discussie gevoerd met mensen die geloven dat de aarde plat is. Na deze ‘keynote speech’ is er weer een keuzeprogramma. U kunt kiezen tussen een lezing van de natuurkundige drs. Herman Ligtenberg over structuur in de natuur óf een lezing van de theoloog dr. Bart van Egmond over het kwaad en lijden in deze wereld en hoe Augustinus daar tegen aan keek. Na een korte pauze is er afsluitend weer een keuzeprogramma. U kunt kiezen tussen een lezing van de biotecnicus dr. Stefan Weijers over de zogenoemde iconen van de evolutie óf een lezing van de neurowetenschapper Ilanah Pruis (M.Sc.) over de vraag of wij ons brein zijn of niet.

Op zaterdag 9 november 2019 werken wij samen met de Duitse creationistische organisatie Wort und Wissen. Jan van Meerten opent deze congresdag. Daarna luistert u naar een ‘keynote speech’ van de archeoloog dr. Peter van der Veen over archeologie en de bijbel. Daarna weer een keuzeprogramma waarbij u kunt kiezen tussen een lezing van wetenschapsfilosoof prof. dr. Marc de Vries over wetenschapsfilosofie en de evolutietheorie óf een lezing in het Engels van de chemicus dr. Boris Schmidtgall over de bouwstenen van het leven. Na de pauze volgt er weer een ‘keynote speech’ van de oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul over de historische Adam. Hierna weer een keuzeprogramma waarbij u kunt kiezen tussen een lezing van de autodidact Jan Rein de Wit over de wereldwijde zondvloed óf een Engelstalige lezing van de filosoof en chemicus prof. dr. Markus Widenmeyer over filosofische argumenten voor het bestaan van God. Na een korte pauze kunt u als laatste kiezen voor een lezing van de wiskundige dr. ir. Wim de Jong over mutatiereparatiesystemen óf een Engelse lezing van de chemicus dr. Harald Binder over zacht weefsel in dinosaurusbotten. 

Het beloven prachtige dagen te worden met voor elk wat wils. Komt u ook luisteren? Voor de prijs hoeft u het niet te laten: 15 euro per dag (of 10 euro als u student of uitkeringsgerechtigd bent), 20 euro voor twee dagen (of 15 euro als u student of uitkeringsgerechtigd bent). Bij de prijs zit een boekje met abstracts én een eenvoudige lunch inbegrepen. Aanmelden kan hier of via de blauwe knop hieronder. Zou u mensen in uw eigen (kerkelijke) gemeente willen aanmoedigen ook naar dit congres te gaan? Van harte welkom!

Cursus ‘schepping en evolutie’

Veel predikanten, kerkelijk werkers en docenten zitten met de handen in het haar. Predikanten durven vaak niet meer over Genesis te preken omdat ze geen ruzie in de gemeente willen of omdat ze te weinig bagage hebben om zich tegen kritiek vanuit wetenschappelijke hoek te kunnen verweren. Docenten vragen zich af hoe zij jongeren het beste kunnen onderwijzen. Hierbij moeten ze enerzijds rekening houden met het curriculum, terwijl ze anderzijds de leerlingen ook een christelijk (d.i. creationistisch) wereldbeeld willen aanleren. Welke argumenten kunnen daarvoor gebruikt worden? Hoe moeten we Genesis lezen? Met dit in ons achterhoofd hebben we onder leiding van de oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul en in samenwerking met NET Foundation een cursus ontwikkeld over ‘schepping en evolutie’. Via deze website kunt u daar meer over lezen. Gisteren hebben we ook een persbericht verstuurd. Dit persbericht is vandaag op onze website gepubliceerd. Bij minimaal tien aanmeldingen laten wij de cursus doorgaan. Leert u mee?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!