“In de cel vinden we duidelijk Intelligent Ontwerp”

by | sep 29, 2016 | 06. Biologie, Genetica, Onderwijs, Recensie, Scheikunde

Een boeiende dvd over Intelligent Design. Over het ontrafelen van het mysterie van het leven. Waar komt het leven vandaan? Dat zijn de vragen van een groep exacte wetenschappers, zoekend naar de oorsprong van het leven. Onder hen beroemdheden als biochemicus Dr. Michael J. Behe (Lehigh University) en wiskundige Dr. William Dembski (Baylor University).

Unlocking_the_mystery_of_life

“Een pakkende dvd met prachtige animaties en een krachtig betoog. Zeer de moeite waard.”

Hun zoeken begint als ze zich er steeds meer van bewust worden dat het neodarwinisme geen goede verklaring biedt voor de complexiteit van het leven. Evolutiebioloog Dr. Dean H. Kenyon en Dr. Gary Steinman publiceren in 1969 hun succesvolle boek ‘Biochemical Predestination’. Kenyon denkt als evolutionair chemicus de abiogenese (hypothese over het ontstaan van het leven uit niet-levende materie) te kunnen bewijzen. Hij is er aanvankelijk van overtuigd dat abiogenese mogelijk moet zijn vanuit een oersoep van eiwitten, zonder DNA. In de jaren na de publicatie van zijn boek verdiept het inzicht van Kenyon, en daarmee groeien ook zijn problemen ten aanzien van abiogenese. Als de simpelste cel wil functioneren, heeft die minimaal 150 functionele eiwitten nodig. Ook de enzymen die alles in de cel regelen en koppelen, zijn eiwitten. Eiwitten doen bijna alles in de cel, behalve opslag van data. Dat doet DNA (en RNA) als informatiedrager van de erfelijke eigenschappen. Een student van Kenyon daagt hem uit met vragen over de zelf-assemblage van eiwitten. Eiwitten vallen in waterig milieu door hydrolyse juist uiteen in aminozuren. Hoe blijft bij de eerste celdeling de informatie behouden en waar komen dan die genetische instructies vandaan? Hoe langer Kenyon onderzoek doet, hoe groter zijn twijfels over abiogenese vanuit eiwitten. Uiteindelijk beseft Kenyon dat er éérst genetische informatie moet zijn. Wat is dan de oorsprong van die genetische informatie? Toeval? De meest ‘primitieve’ eencellige bevat honderden pagina’s aan informatie, volgens het 4-letter systeem (A, T, C, G). DNA kan niet bestaan zonder eiwitten. Zonder DNA is er geen voortplanting. Zonder voortplanting is er geen natuurlijke selectie. Kenyon concludeert: Per definitie is er geen natuurlijke selectie vóór het eerste leven!

In de duinen van Parajo (Californië) komt er in 1993 een internationale groep wetenschappers bijeen, op uitnodiging van Prof. Dr. Phillip E. Johnson (Berkeley Universiteit, Californië). Wat hen verbindt is hun twijfel ten aanzien van de kernaspecten van de gangbare evolutionistische ideeën, met name ten aanzien van de potentie van natuurlijke selectie. Ze zitten niet allemaal op één lijn, maar het denkwerk in de duinen van Parajo betekent een omslagpunt in hun wetenschappelijk denken op de oorsprong van het leven. Kijkend naar de enorme complexiteit van het leven, dringen vragen zich op: ‘Hoe is dit ontstaan? Toeval of noodzakelijkheid? Ongestuurde natuurlijke krachten? Is er een bedoeling, een plan, een ontwerp als gevolg van een intelligente oorzaak?’. Ze besluiten opnieuw de oorsprong van het leven te onderzoeken. Zij zoeken een nieuwe benadering die de oorsprong van de genetische informatie kan verklaren die gecodeerd is in levende organismen. Natuurlijke selectie is in staat tot kleine variaties, maar verklaart niet de enorme complexiteit van het leven. Het leven zit vol met complexe moleculaire micromachines. O.a. bloedstolling, ademhaling, horen, zien, ruiken en het immuunsysteem zijn opgebouwd uit meerdere micromachines. Waar komen die complexe machines vandaan? De auteurs concluderen dat deze systemen onherleidbaar complex zijn: ze functioneren alleen als geheel en liggen stil als er één onderdeel uitvalt. Zoals een horloge geen radertje kan missen. De opbouw van flagella (de zweepstaartmotor) wordt uitgebreid besproken. De programmering van het leven blijkt duizelingwekkend complex te zijn. Bill Gates zei ooit dat DNA een computerprogramma is, maar dan veel complexer dan de computerprogramma’s die hij maakte. Waar komt die intelligente informatie van het DNA vandaan?

Het probleem van het darwinisme is, dat het op voorhand Intelligentie als oorzaak en oorsprong uitsluit en alleen natuurlijke oorzaken toelaat. In de cel vinden we duidelijk intelligent ontwerp. Voor wie er oog voor heeft. Dawkins fulmineert hiertegen, maar overtuigt geenszins. Met Phillip Johnson beaam ik: Observeer de feiten! Een pakkende dvd met prachtige animaties en een krachtig betoog. Zeer de moeite waard.

Deze dvd wordt in onze webshop te koop aangeboden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!