In gesprek met… dr. Cornelis van Dam

by | apr 29, 2022 | Apologetiek, Bijbel, Interview, Theologie

Auteur: Hans Bezemer

Dhr. Cornelis van Dam heeft eind 2021 een belangwekkend boek gepubliceerd over de eerste twee hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis: `In the Beginning’.1
Eerder verscheen van dit boek een uitgebreide recensie op de website.2
Verder staat er een digitale lezing3 gepland op 8 juni, alwaar dr. Van Dam ingaat op diverse onderwerpen die in het boek aan de orde komen.

In aanloop naar deze lezing hebben we de mogelijkheid aangegrepen om dr. Van Dam te interviewen.

 

Nederlandse roots

U bent woonachtig in Canada, maar uw roots liggen in Nederland. Zou u iets kunnen vertellen over waar u vandaan komt en waar u op dit moment woont?

Ik ben geboren in Nederland in het voormalige tuindersdorp Zwijndrecht. Mijn ouders, Schalk en Jenny (meisjesnaam: Van Rijswijk) en hun vijf kinderen emigreerden in 1952 naar Canada toen ik zes jaar oud was. Mijn vader was tuinder, maar zijn land in Zwijndrecht werd onteigend voor huisvesting. Om die reden zag hij in zijn vaderland weinig toekomst voor wat hij graag deed. In Canada kocht hij uiteindelijk een tuinbouwbedrijf niet ver van de stad Hamilton. Ik woon nu in Burlington, Ontario, een stad net buiten Hamilton maar binnen The Greater Toronto Area (GTA).

 

Loopbaan

U hebt een academische loopbaan gehad als oudtestamenticus. Zou u een korte schets kunnen geven over wat u bewogen heeft om theologie te gaan studeren en waar u zich tijdens uw loopbaan vooral mee bezig gehouden hebt?

Ik heb het voorrecht om door godvrezende ouders opgevoed te zijn. Gestimuleerd door de prediking van ds. G. Van Dooren, had ik als tiener al het verlangen om te studeren voor de bediening van het Evangelie. Tegelijkertijd had ik ook een grote interesse in oudtestamentische studies en studeerde binnen dat vakgebied af.
Ik was tien jaar predikant en diende gemeenten in Neerlandia (Alberta), Brampton (Ontario) en Surrey (British Columbia). Toen prof. H.M. Ohmann4 een oproep vanuit Kampen kreeg om de vacature van prof. H.J. Schilder te vervullen, benoemde de Canadian Reformed Churches5 mij in 1980 tot hoogleraar Oude Testament. Tijdens mijn periode als voorganger in Brampton heb ik als parttime student een master of Theology-graad behaald aan Knox College (een instituut verbonden aan de Universiteit van Toronto), tevens was ik gestart met een promotieonderzoek bij de Theologische Universiteit Kampen. Ik voltooide mijn doctoraatsstudie, terwijl ik aan het Canadian Reformed Theological Seminary diende, met een dissertatie over de Urim en Tummim die in herziene vorm is gepubliceerd.6

 

Eerste liefde

Het pastoraat was mijn eerste liefde. In een poging om zowel ambtsdragers als leden van de gemeente te helpen, schreef ik Divorce and Remarriage7, The Elder8, and The Deacon9. In deze publicaties heb ik geprobeerd de relevante oudtestamentische leer te integreren om een evenwichtig beeld te geven met betrekking tot de vraagstukken en Gods verwachtingen. Toen ik hoogleraar was, bleef ik op veel manieren betrokken bij de kerken, vooral door mijn bijdragen aan The Clarion10, een tijdschrift dat binnen de federatie wordt uitgegeven. Verder heb ik zitting gehad in verschillende synodale commissies.

 

Seminarie en verder

In een klein seminarie als het onze gaf ik les in alle oudtestamentische vakken, hetgeen goed bij mij paste omdat ik een brede interesse heb. Van het lesgeven en de interactie met de studenten heb ik zeer genoten. Nadat ik gestopt was met lesgeven, kwam er meer tijd vrij voor onderzoek en schrijven en ik ben de Heer dankbaar dat hij me een goede gezondheid heeft gegeven zodat ik kan blijven werken.
Door de jaren heen was ik ook erg geïnteresseerd in een Bijbelse kijk op overheid en politiek en raakte ik hier -tot op vandaag- op verschillende manieren bij betrokken. Een van de vruchten van deze betrokkenheid is het boek God and Government.11

 

Studenten en wetenschappers

Op onze website staat: “Logos Instituut biedt een ontmoetingsplek voor student en wetenschapper.”12 Met als doel om studenten en wetenschappers toerusting te bieden.
Welk advies zou u -terugkijkend op uw eigen loopbaan- studenten en wetenschappers willen meegeven?

Het motto van Burlington Central High School waar ik naartoe ging, was ‘hodie non cras’, ‘vandaag, niet morgen’. Dat leek me bijbelse wijsheid, aangezien de Bijbel ons zegt onze tijd goed te gebruiken (Ef. 5:16; Kol. 4:5). De Heer geeft in Zijn Voorzienigheid ieder van ons bepaalde uitdagingen en kansen. In onze moderne, snelle cultuur zijn er veel nutteloze en voorbijgaande afleidingen, die onnodig tijd verspillen en iemand zelfs weg kunnen leiden van een volledig leven in Christus. We moeten de tijd die God ons op deze aarde geeft zo goed mogelijk gebruiken.
Ik zou studenten en onderzoekers dan ook adviseren om gefocust te blijven op wat werkelijk belangrijk is. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn in ons hoogontwikkelde, technologische en vreedzame Westen, dat ons veel meer mogelijkheden voor studie en onderzoek geeft dan eerdere generaties hadden.
Logos Instituut is een prachtig voorbeeld van hoe informatie uit onderzoek gedeeld kan worden tot eer van onze Schepper.

 

In the beginning

Wat was voor u de aanleiding om het boek In the Beginning te schrijven?

Sinds mijn middelbare schooltijd was ik altijd erg geïnteresseerd in de relatie tussen Bijbel en wetenschap. Ik werd enorm gestimuleerd door het boek van Morris en Whitcomb, The Genesis Flood.13 Door de jaren heen heb ik geprobeerd om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen het onderwerp Bijbel en wetenschap. De directe aanleiding om mijn boek over Genesis te schrijven was -hetgeen ik zie als een zeer zorgwekkende trend- dat steeds meer geleerden die beweren de Schrift te eren als Gods Woord, theïstische evolutie omarmen. De focus van het boek is om de historiciteit van Genesis 1 en 2 te verdedigen door zorgvuldig te luisteren naar wat de Schrift zegt en de meest recente pogingen om deze hoofdstukken te dehistoriciseren te weerleggen. Er is ook een pastorale aanleiding voor dit boek. Consistente naleving van de evolutietheorie is zeer in strijd met en schadelijk voor het christelijk geloof en tast ook de maatschappelijke moraal aan.

 

Tip van de sluier

Zou u een tip van de sluier kunnen oplichten van de lezing die u D.V. 8 juni hoopt te geven?

Tijdens de lezing zou ik graag aandacht besteden aan de volgende vragen:

 • Beschrijven Genesis 1 en 2 historische gebeurtenissen?
 • Hoe weten we of ze dat doen of niet?
 • Maar hoe zit het met de reguliere wetenschap die het scheppingsverslag als historisch afwijst?
 • Hoe verhouden geloof en rede zich?

Verder beantwoord ik graag vragen die tijdens lezing door luisteraars gesteld kunnen worden.

 

Voetnoten

 1. Engelstalig https://webshop.logos.nl/winkel/doelgroep/volwassenen/in-the-beginning-listening-to-genesis-1-and-2/
 2. https://logos.nl/recensie-in-the-beginning-van-cornelis-van-dam/
 3. https://youtu.be/X8Kjw-2Qw_o/
 4. https://www.nd.nl/geloof/geloof/654761/prof-ohmann-overleden
 5. https://canrc.org/
 6. https://www.eisenbrauns.org/Books/Titles/978-0-931464-83-6.html
 7. http://ca.premierpublishing.ca/divorce-remarriage.html
 8. https://www.heritagebooks.org/products/the-elder-todays-ministry-rooted-in-all-of-scripture-van-dam.html
 9. https://heritagebooks.org/products/the-deacon-the-biblical-roots-and-the-ministry-of-mercy-today-van-dam.html
 10. http://www.clarionmagazine.ca/
 11. https://wipfandstock.com/9781610973267/god-and-government/
 12. https://logos.nl/over-ons/
 13. https://www.icr.org/genesis-flood-50th/

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!