In memoriam: John Clement Whitcomb (1924-2020)

by | feb 10, 2020 | Nieuws

Theoloog en schrijver John Clement Whitcomb overleed in de nacht van 4 op 5 februari 2020 in de leeftijd van 95 jaar in zijn woonplaats Indianapolis (VS).

Whitcomb werd internationaal vooral bekend vanwege het boek ”The Genesis Flood” (1961) dat hij schreef met wijlen dr. Henry M. Morris. Het boek zorgde dat de eeuwenoude Bijbelse zondvloedtheologie weer nieuw leven werd ingeblazen. Ook gaf ”The Genesis Flood” een belangrijke impuls aan de herleving van zondvloedgeologie. Deze was tot de achttiende eeuw gangbaar, maar werd halverwege de vorige eeuw nog maar zeer zwak verdedigd. Het boek en de reacties daarop waren aanleiding tot oprichting van de Creation Research Society (CRS) in 1963 en het Institute for Creation Research (ICR) in 1972. Het boek inspireerde de Australische apologeet Ken Ham om een organisatie op te richten die uiteindelijk de naam Answers in Genesis kreeg. Ham: „Dit boek (…) gaf mij Bijbelse en wetenschappelijke antwoorden tegenover degene die de geschiedenis van de zondvloed in Genesis aanvielen.”

”The Genesis Flood” bereikte ook Nederland. Prof. dr. J. R. van de Fliert, hoogleraar geologie van de Vrije Universiteit, schreef er in 1968 zelfs een weerwoord op. ”The Genesis Flood” van Whitcomb en Morris vormde in Nederland een van de inspiratiebronnen voor de oprichters van de Evangelische Hogeschool en de Evangelische Omroep.

Whitcomb schreef naast ”The Genesis Flood” nog meer boeken en artikelen met het doel om het creationistische wereldbeeld te ondersteunen.

Dr. Whitcomb werd op 22 juni 1924 geboren in Washington. Hij studeerde theologie aan Grace Theological Seminary en behaalde zijn doctorstitel in 1957 door te promoveren op het 450-pagina’s tellende proefschrift ”The Genesis Flood: An Investigation of its Geographical Extend, Geological Effects and Chronological Setting”. Van 1951 tot en met 1990 doceerde dr. Whitcomb aan Grace Theological Seminary. Hij werd al jong weduwnaar en hertrouwde met Norma. Samen met haar runde hij Whitcomb Ministries, een organisatie die de Bijbelse boodschap wereldwijd bekend wil maken.

John Whitcomb zal op dinsdag 11 februari worden begraven in Indianapolis.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Redactie Wetenschap, 2020, John Whitcomb: levenslang pleiter voor creationisme, Reformatorisch Dagblad 49 (271): 3 (Artikel).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!