Prof John Shaw was geliefd onder creationisten, omdat hij op totaal andere wijze keek naar ijstijdfenomenen.

Hij toonde aan dat niet schuivend ijs verklarend is, maar juist catastrofaal stromend water onder het ijs. Hij betoonde in 2002 zijn respect voor eerder werk van creationist Douglas Cox. Citaat:

“Douglas Cox (Cox, 1979) also outlined much of the meltwater hypothesis in a remarkable paper entitled, ‘‘A diluvial origin for drumlins’’. He uses much of the evidence that we use and appeals to the same hydraulic principles as we do […]. He deserves recognition for his work, which was published before ours. […] He suggests that land upheavals shed ocean water in immense currents. We were completely unaware of his work until it was found by chance in a web search. The probable reason for our lack of awareness is that his paper appears in a Creationist journal. Since coming across his work, we have enjoyed discussions about floods and drumlins without any of the friction that exists between science and creationism.”

Geodoxa Productions heeft een korte compilatie van John’s vernieuwende inzichten samengesteld: https://www.youtube.com/watch?v=Tl5tJAagM6E Buitengewoon leerzaam, omdat dit laat zien wat in de laatste dagen van de zondvloed kan hebben plaatsgevonden. Over John’s geloofsovertuiging is ons niets bekend. Hij overleed in maart 2018.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Stef Heerema

Written by

Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 2009. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Stef Heerema heeft nieuwe ontdekkingen gedaan over het ontstaan van de zoutlagen onder Noord-Nederland en ontdekte hoe de Bijbelse zondvloed hierdoor wordt bevestigd.