In memoriam: prof. dr. John Shaw

by | jul 4, 2018 | Geologie, Onderwijs

Prof John Shaw was geliefd onder creationisten, omdat hij op totaal andere wijze keek naar ijstijdfenomenen.

Hij toonde aan dat niet schuivend ijs verklarend is, maar juist catastrofaal stromend water onder het ijs. Hij betoonde in 2002 zijn respect voor eerder werk van creationist Douglas Cox. Citaat:

“Douglas Cox (Cox, 1979) also outlined much of the meltwater hypothesis in a remarkable paper entitled, ‘‘A diluvial origin for drumlins’’. He uses much of the evidence that we use and appeals to the same hydraulic principles as we do […]. He deserves recognition for his work, which was published before ours. […] He suggests that land upheavals shed ocean water in immense currents. We were completely unaware of his work until it was found by chance in a web search. The probable reason for our lack of awareness is that his paper appears in a Creationist journal. Since coming across his work, we have enjoyed discussions about floods and drumlins without any of the friction that exists between science and creationism.”

Geodoxa Productions heeft een korte compilatie van John’s vernieuwende inzichten samengesteld: https://www.youtube.com/watch?v=Tl5tJAagM6E Buitengewoon leerzaam, omdat dit laat zien wat in de laatste dagen van de zondvloed kan hebben plaatsgevonden. Over John’s geloofsovertuiging is ons niets bekend. Hij overleed in maart 2018.

Meer artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. Hij was in Engeland gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries