„Ineens werden mijn ogen geopend”

by | mei 11, 2018 | Onderwijs

Sommige theologen menen dat het accepteren van de evolutietheorie onvermijdelijk is, ondanks de ingrijpende gevolgen die dat heeft. Bioloog Philip Bell (50) is het levende bewijs van het tegendeel. Nu wil hij mensen helpen om aan het Bijbelse scheppingsgeloof vast te houden. „Het is onze opdracht om op te blijven komen voor de Waarheid.”

Predikantszoon Philip Bell kan zich nog herinneren dat hij voor het eerst serieus over het thema schepping en evolutie ging nadenken. „Op mijn veertiende aanvaardde ik simpelweg wat mijn vader me had me geleerd en twijfelde ik niet aan de schepping. Maar toen mijn klasgenootjes ontdekten dat ik niet in evolutie geloofde, werd ik uitgelachen. Een paar jaar later, toen ik in de bovenbouw van de middelbare school intensief met biologie bezig was, viel ik zelf voor het idee van evolutie door de invloed van een docente die zelf net tot geloof was gekomen.”

Onrust

Op de universiteit, toen hij zoölogie (dierkunde) en geologie studeerde, werd het conflict tussen schepping en evolutie snel voor hem duidelijk. „Toen zag ik de tegenstrijdigheid tussen wat ik in mijn opleiding hoorde en wat ik in de Bijbel las. Mij werd verteld dat je in de Bijbel kunt lezen waarom God geschapen had en dat de wetenschap je leert hoe Hij dat deed. Daar nam ik genoegen mee.” Toch bleef het onrustig in zijn hart. In die eerste jaren als student stuitte hij op zo veel zwakke wetenschappelijke argumenten die voor evolutie zouden moeten pleiten dat hij niet langer aan Darwins theorie geloof kon hechten. „Toen ben ik met nog meer zorg in de Bijbel gaan lezen dan voordien. Het werd voor mij duidelijk dat Genesis geschreven was als een eenvoudig, maar feitelijk verslag van de geschiedenis en dat het volledig onverenigbaar was met evolutie. Ik kwam tot de conclusie dat beide visies het bij het verkeerde eind zouden kunnen hebben, maar dat het onmogelijk was dat beide correct zouden zijn. Veel later werd het me duidelijk dat Genesis door alle auteurs van het Nieuwe Testament als daadwerkelijke geschiedenis wordt geaccepteerd. Ook de Heere Jezus deed dat. Hij vergelijkt de zondvloed van Noach zelfs met wat er wereldwijd zal gebeuren in het laatste der dagen, als Hij terugkomt om de aarde te oordelen.”

Tegenstrijdigheden

Na veel nadenken en worstelen belandde Philip in een geloofscrisis. „Het was duidelijk: mijn geloof moest gefundeerd zijn in iets wat vast is. Maar ik had niets om me te helpen. Er waren in die tijd geen magazines of internet die me verder konden helpen.” Philip besloot de Bijbelse geschiedenis volledig voor waar aan te nemen. „Ik voelde me bevrijd.” Philip studeerde af in de zoölogie aan de universiteit van Wales en werd kankeronderzoeker in het Universitair Medisch Centrum van de universiteit van Bath. „Op dat moment hing ik nog het idee van een oude aarde aan en zocht naar een mogelijkheid om lastige ‘feiten’ een plaats in Genesis te geven. Op een dag bedacht ik dat de beste manier om de miljoenen jaren een plek te geven, was om een ‘tijdgat’ tussen Genesis 1:1 en 1:2 aan te brengen. Een tijdje hing ik het idee aan van een pre-Adamietenwereld. Zo kon ik heel makkelijk al die wetenschappelijke ‘feiten’ kwijtraken die op een oude aarde wezen en niet in Genesis pasten.”

Verandering

Rond 1991 kwam er verandering. Philip luisterde naar een toespraak van een creationist en las een artikel over dood voor de zondeval. „In de Bijbel is de dood een gevolg van de zondeval. Het gaat daarbij niet slechts om een geestelijke dood. Ik heb dat altijd geloofd, maar zag nooit de grote tegenstrijdigheid met miljoenen jaren.” Die is er wel degelijk, besefte Philip. Wie uitgaat van evolutie als scheppingsmechanisme moet immers de dood al vóór de zondeval een plekje geven. „Toen ik dat besefte, werd ik voor de tweede keer bevrijd en was ik een jonge-aardecreationist. Ik voelde me als Paulus toen er voor hem werd gebeden in dat huis in de Rechte Straat in Damascus: ineens werden mijn ogen geopend.”

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit GezinsGids. De volledige bronvermelding luidt: Demoed, J.F.A., 2017, „Ineens werden mijn ogen geopend” Philip Bell keerde terug naar het klassieke scheppingsgeloof, GezinsGids 70 (8): 33-34.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!