Wat is informatie?

by | aug 10, 2018 | Filosofie, Onderwijs

Op het Achtste Europese Creationistische Congres in Zweden kwamen allerlei bijdragen op het gebied van Intelligent Design naar voren, die de evolutietheorie tot in details weerspreken. Hoofdzakelijk door het aantonen van diverse complexe irreducible mechanismen (niet vereenvoudigbare mechanismen, die onmogelijk darwinistisch te verklaren zijn) vooral op het moleculair biologische niveau. Overzien we deze bijdragen over de oorsprong van het leven, allen uitgaande vanuit de experimentele wetenschappen, dan sluit het betoog van Werner Gitt op het informatietheoretische vlak de bus. De bus met essentiële argumenten tegen het paradigma van de materialistische denkwijze, die de huidige natuurwetenschappen beheerst.
Vanuit de informatietheorie zijn er volstrekt logische conclusies te trekken omtrent de oorsprong en het in stand houden van het leven. Levende wezens kunnen alleen maar leven als ze informatie bezitten en gebruiken voor de processen, die ze tot levende wezens maakt.

Maar wat is informatie?

Werner Gitt - Wat is informatie?

Werner Gitt

Het is zaak zorgvuldig te definiëren wat informatie is en hoe informatie een rol speelt in allerlei essentiële levensprocessen. Gitt zette een aantal stellingen, die hij natuurwetten aangaande informatie noemt (NWI) neer, waar ik er hier een aantal uitpik:
[NWI 2] Informatie is een niet-materiële fundamentele entiteit. Niet-materieel staat in tegenstelling tot materieel, omdat informatie niet stoffelijk is. Al kan ze worden uitgedrukt in materie, ze gaat de materie te boven. Voorbeeld: je kan met krijt een boodschap op het bord schrijven, maar als je het krijt wegveegt en opvangt heb je alleen maar krijt en geen boodschap meer!
[NWI 3] Informatie is de niet-materiële basis voor alle programmagestuurde technische systemen en voor alle biologische systemen. Er zijn talrijke systemen, die niet over een eigen intelligentie beschikken, maar toch informatie overdragen, opslaan of processen sturen. Zulke systemen vinden we in de niet levende wereld als gekoppelde computers, proces gestuurde lopende banden in een fabriek, robotten, maar ook in de levende natuur in de strak georganiseerde celdeling, productie van eiwitten en zoiets als de bijendans.
[NWI 6] Er ontstaat geen nieuwe informatie zonder een intelligente en met een eigen wil uitgeruste zender. Zo’n zender is altijd nodig om informatie van alle vijf niveaus te kunnen formuleren in de juiste code om het doel van de informatie te kunnen bewerkstelligen.
[NWI 8] De toevoeging van inhoudsvolle betekenis aan een reeks symbolen is een mentaal proces, waarvoor intelligentie nodig is.
Zoals in de figuur is weergegeven met de in natuurwetenschappelijke zin vijf niveaus van informatieoverdracht, is hier mee vast te stellen dat er een zender- en ontvanger relevantie is. In het geval van een machine of biologisch systeem (DNA-eiwitsynthese etc.) zijn de beide ‘vermeende zenders en ontvangers’ geen intelligente individuen. (‘Vermeende’ betekent dat de instructie wel op de zender lijkt, maar de instructie zelf is een gecodeerde boodschap, zie NWI2) Maar het gehele programma voor de werking van de (computer)gestuurde machine is afkomstig van intelligente auteurs. Omdat alle vijf niveaus van informatieoverdracht ook te herkennen zijn (experimenteel vastgesteld) in de biochemische systemen van organismen is de bron onvermijdelijk toe te schrijven aan een intelligente Auteur. Door ons met een hoofdletter geschreven. De schampere opmerkingen van de evolutionistisch ingestelde materialisten aangaande de “Intelligent Design” wetenschappers zijn volstrekt misplaatst in het licht van deze gegevens.
[NWI 9] In statistische processen kan geen informatie ontstaan. Voor de vertegenwoordigers van de evolutieleer zou het een doorbraak zijn om in een realistisch experiment aan te tonen dat informatie ontstaat in een aan zichzelf overgelaten fysisch-chemisch systeem, zonder intelligent ingrijpen.

Tot nu toe is dat, ondanks grote inspanningen, niet gelukt. In plaats daarvan houden evolutietheoretici zich bezig met computersimulaties, die ver verwijderd zijn van de werkelijkheid. Het eerste niveau van informatie, het statistische, is het enige terrein waar de informatietheorie volgens Shannon (en Weaver) zich mee bezig houdt. Helaas menen de materialistische biologien dat ze niets anders hebben. Ze negeren dus de andere aanwijzingen, wat ons inziens gewoon onwetenschappelijk is.
Omdat biologische systemen (organismen) voor hun bestaan afhankelijk zijn van in formatieoverdracht en uitwerking van informatie volgens alle vijf niveaus (zie fig.) is het onontkoombaar dat levende wezens een intelligent ontworpen achtergrond hebben. De aanwezigheid van de Auteur van dat alles is hiermede echter niet aangetoond en daarom is het betoog volgens Gitt niet een soort Godsbewijs. Al gelooft Gitt zelf dat het de God van de Bijbel is.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!