Informeer over psychische gevolgen van abortus

by | aug 20, 2019 | 08. Psychologie, Medische wetenschappen, Pro-life

Steeds meer onderzoeken tonen het verband aan tussen abortus en psychische problemen. Daarom moeten vrouwen die ermee te maken hebben, hierover tijdig informatie krijgen.

Onafhankelijke onderzoekers hebben dit jaar aangetoond dat vrouwen na een abortus, vaker dan vrouwen die een zwangerschap uitdragen, te kampen krijgen met een reeks psychische problemen. Te denken valt aan depressies, angststoornissen, aanpassingsproblemen en psychosomatische klachten.

Voor het onderzoek, dat werd uitgevoerd door L. Jacob, K. Kostev, C. Gerhard en M. Kalder, werd geput uit een decennium aan medische gegevens van 35.162 vrouwen, van wie de ene helft een abortus onderging en de andere helft een zwangerschap volledig uitdroeg. De analyse wees uit dat een reeks psychische aandoeningen gemiddeld vaker voorkomt in de ”abortusgroep” dan bij de vrouwen die een baby hadden gekregen. Verschijnselen als depressies (6,7 procent tegenover 5,4 procent), angststoornissen (3,4 procent tegenover 2,7 procent), aanpassingsproblemen (6,2 procent tegenover 5,6 procent) en psychosomatische klachten (19,3 procent tegenover 13,3 procent) sprongen er volgens de onderzoekers uit. Daarnaast viel op dat de problemen bij het ouder worden toenamen en groter waren bij vrouwen die na hun dertigste een abortus hadden ondergaan.

De verhoogde kans op psychische problemen na een abortus bleek al eerder uit verschillende onderzoeken, zoals dat van P. K. Coleman in 2011. De Nederlandse onderzoekster J. van Ditzhuijzen, docent algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, nam hetzelfde waar, toen zij deze materie onderzocht onder 325 vrouwen (2018). Het verschil tussen beide groepen verklaarde ze uit het feit dat de vrouwen meestal al voor hun abortus kampten met psychische problemen. In het nieuwe Duitse onderzoek werden dergelijke vrouwen echter uitgesloten, waarna het verhoogde risico alsnog werd aangetoond.

Hoewel psychische problemen ook na een voldragen zwangerschap kunnen optreden, is het dus niet zo dat deze na een abortus ontbreken, zoals abortusvoorstanders beweren. De kans hierop is juist groter bij een abortus.

Nauwelijks bekend

De resultaten hebben de onderzoekers tot de volgende conclusie gebracht: „Gebaseerd op deze resultaten moet informatie, over de potentiële impact van een opgewekte abortus op de mentale gezondheid, met vrouwen worden gedeeld voordat de abortusbehandeling wordt gepland, vooral met hen die al een hoger risico hebben om gediagnosticeerd te worden met depressie, angststoornis of andere mentale gezondheidsproblemen.”

Het is een advies dat ook van toepassing zou moeten zijn op Nederlandse huisartsen, abortuscentra en instellingen die keuzehulpgesprekken voeren met vrouwen. Volgens de onderzoekers is het raadzaam om vrouwen voorafgaand aan een abortusafspraak te wijzen op mogelijke psychische gevolgen. Te meer omdat deze, in tegenstelling tot potentiële problemen bij het uitdragen van een zwangerschap, niet of nauwelijks bekend zijn bij het grote publiek. Dit advies geldt des te meer, maar niet uitsluitend, voor vrouwen met een psychiatrisch verleden, aangezien deze extra vatbaar zijn voor de genoemde gevolgen.

Nu de stapel onderzoeken die verband aantonen tussen abortus en psychische problemen weer groter is geworden, lijkt de tijd rijp voor aanpassing van de huidige abortusprocedures. Immers, het voor de patiënt achterhouden van gegevens is in strijd met het wettelijk vastgelegde recht op duidelijke informatie over iedere medische behandeling.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Develing, C., 2019, Informeer over psychische gevolgen van abortus, Reformatorisch Dagblad 49 (118): 18-19 (Artikel).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!