In de folder en op de webpagina www.logos.nl/logosgroepen wordt informatie gegeven over het doel van de werk- en contactgroepen binnen Logos Instituut. Periodieke bijeenkomsten bevorderen het onderlinge uitwisseling. Maar centraal in het contact en het samenwerken zullen de e-mailfora staan.

Nadat iemand via het aanmeldformulier heeft kenbaar gemaakt dat hij/zij belangstelling heeft om lid te worden van één of meer besloten logosgroepen en de betreffende persoon wordt toegelaten tot de groep(en), dan ontvangt deze daarvan een bevestiging middels een welkomst-e-mail voor de betreffende groepen.

Toegang tot e-mailforum

Na het toelaten kan het lid vanaf het eigen e-mailadres berichten sturen naar e-mailadres(sen) van de groep(en), bijvoorbeeld [email protected] Daarna worden die door het Gaggle-systeem gedistribueerd naar alle andere leden van de groep(en). Evenzo ontvangt het lid e-mailberichten die door andere leden zijn opgestuurd. Berichten van personen die niet zijn aangesloten worden met een foutmelding geretourneerd.

Stroomlijnen berichten

Hoewel alle leden van een groep graag de berichten lezen, kan de stroom soms te veel zijn, of moet er om een andere reden selectief gelezen worden. Veel groepen zijn zo breed dat toch niet alles dat voorbij komt voor een lid interessant hoeft te zijn.

Tags

Daarom start bij elk bericht de onderwerpregel met één, maximaal drie, tag(s). Dit zijn korte standaardtermen tussen “vishaken” (<>). Daarna komt dan de omschrijving die de schrijver van het bericht eraan wil geven. Op deze manier kan er ook beter in de geschiedenis van de berichten gezocht worden.

Algemene tags (bij alle groepen)

daarachter kan dan verder bijv. staan: Pietje Puk (pseudoniem)
als een lid de groep verlaat
de coördinatoren van de groep hebben een nieuwe tag aangemaakt.
als het gebruik van een tag gestopt wordt
<groepscoördinator> speciale informatie van de groepscoördinatoren voor de hele groep
een sturende/waarschuwende opmerking over voorgaande berichten
de mailwisseling over het betreffende onderwerp wordt per direct door de coördinatoren (moderatoren) beëindigd.
speciale informatie van de algemeen coördinatoren voor alle groepen.

Groepsspecifieke tags

De groepscoördinatoren stellen (in samenspraak met de groep) een lijst van tags voor de groep op. Omdat er ook tussen de groepen overlap is (bijv. fossielen vallen onder geologiegebied paleontologie, maar zijn als afdrukken van organismen natuurlijk ook interessant voor de vakgroep biologie). Wederzijdse afstemming is dan belangrijk. De lijst met tags met een toelichting staat op de webpagina van de betreffende groep.
Een voorbeeld voor mogelijke tags bij ethiek zouden kunnen zijn:

<crispr/cas>


Onderwerp

Laat het onderwerp dat na de tag(s) genoemd wordt een duidelijke indicatie zijn van waar het bericht over gaat. Zodat de leden snel kunnen zien of het bericht voor hen interessant is. In een reactie op een bericht overgaan op een ander onderwerp is heel onplezierig en moet worden vermeden. Evenals het “kapen” van een onderwerp voor een nieuw bericht. Een nieuw onderwerp vraag om een nieuw “draadje”.

Reageren boven oude tekstdelen

Als op een bericht van iemand anders wordt gereageerd, dan komt die nieuwe tekst bovenaan het bericht, een zogenoemde “top-posting”.

Quotes

Aanbevolen wordt om bij een reactie die delen van het oorspronkelijke bericht weg te halen waar niet op gereageerd wordt. Zodat niet een als maar langer aan elkaar geplakt bericht ontstaat. NB Iedereen zal hiermee wel eens in de fout gaan 🙁 Mooi is als de citaten waarop gereageerd wordt in het nieuwe bericht verwerkt worden (zoals in een brief of artikel), maar ze mogen ook onderaan blijven staan.

Aanhef

Het bericht hoeft niet met een aanhef te beginnen (bijv. Beste mensen, Vrienden, Aan allen), maar dat mag wel.
Als het bericht wel voor allen bestemd is, maar dat één of enkele leden speciaal aangesproken worden (omdat op zijn/haar bericht wordt gereageerd) kan de aanhef beginnen met @Piet van de Wetering.

Ondertekening

Elk bericht wordt ondertekend met de volledige naam van de schrijver. Dus roepnaam en achternaam. Bij klein blijvende groepen zou dat later beperkt kunnen blijven tot de voornaam. Maar steeds moet voor iedereen (ook later) duidelijk zijn wie de schrijver is geweest. Zorg ervoor dat onder naam niet automatisch een lange lijst van persoonlijke gegevens wordt geplaatst (zoals telefoonnummers, twitteraccounts, etc.) en zeker geen disclaimer o.i.d.

Tone of voice

Schreeuwerige berichten, bijv. stukken tekst met alleen hoofdletters, worden vermeden. Binnen de groepen wordt vriendschappelijk met elkaar omgegaan. Dat blijkt het meest als er verschillende inzichten naar voren worden gebracht. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend (en zeker uw opponent).

tot oude berichten

Onderaan elk bericht dat je ontvangt staat een link naar het “Instellingen en berichten archief” van de betreffende groep. Als je daarop klikt kun je een account aanmaken waar je je eigen gegevens voor deze groep kunt aanpassen. Maar je kunt daarmee ook oudere berichten opzoeken en bekijken. Berichten die misschien waren ingestuurd voordat jij lid van de groep werd of die nog een keer zou willen nalezen.