Intelligente informatie

by | jan 8, 2018 | 01. Bijbeluitleg, 07. Filosofie, Genetica

Omdat wij in alle levensvormen een code (DNA- of RNS-molecuul) en de andere informatie gebieden aantreffen, bevinden wij ons ondubbelzinnig binnen het definitiebereik van informatie. Daaruit kunnen wij concluderen dat er een intelligente Auteur/Bron van deze informatie moet bestaan.

Onderbouwing

Omdat er geen, door waarneming en experiment bewijsbaar proces in de materiële wereld bestaat, waarbij vanzelf informatie is ontstaan, geldt dit ook voor alle informatie, die wij in de levende wezens vinden. Aldus vereist NWI-4 ook hier een intelligente Auteur, die de programma’s oorspronkelijk geschreven heeft.

Bijbelse aanwijzing

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde […] En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen […] En God zeide: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, […] naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard […] En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard.”1 Het woord “zeide” is vetgedrukt om te verduidelijken, hoe God als informatiebron door zijn woord het aardse leven geschapen heeft.

Voetnoten

  1. De Bijbel, Genesis 1:1-25.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!