Internetporno vertroebelt beleving seksualiteit

by | jun 21, 2016 | Onderwijs, Relaties en seksualiteit

Pornografie op internet geeft een vertekend beeld van menselijke seksualiteit, stelt Steven Middelkoop. Radicale mijding is de enige goede houding.

Pornografie geeft een goed beeld van de werkelijkheid, vindt 53 procent van de jongens die mee­deden aan een deze week gepubliceerd Brits onderzoek naar seksualiteit. Bij meisjes is dit 39 procent. Ruim duizend tieners leverden een bijdrage aan de studie van Middlesex University, uitgevoerd in opdracht van NSPCC, een Britse organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Van deze jongeren tussen de 11 en de 16 jaar oud had 94 procent ervaring met porno kijken, waarvan een derde per ongeluk. Zo’n 39 procent van de 13- en 14-jarigen gaf aan de opgedane beelden in de praktijk te willen uitproberen.

computer-1231889_1280

“Allereerst de betaalbaarheid van onlineporno; 80 tot 90 procent van de gebruikers maakt gebruik van gratis content. De tweede reden hangt samen met toegankelijkheid: porno is altijd en overal beschikbaar. De derde reden is de anonimiteit van internetgebruikers; online ben je onherkenbaar present.”

Deze schokkende onderzoeksresultaten wijken waarschijnlijk niet veel af van de Nederlandse situatie, internet is immers een world wide web. Onderzoeker Elena Martellozzo stelt dat de ervaringen van de tieners leiden tot ongepaste verwachtingen rondom seksualiteit: „Vrouwen kunnen zich onderdrukt voelen door deze onrealistische, en soms onvrijwillige, interpretaties.”

Laagdrempelig

Er zijn drie redenen waarom internetporno radicaal anders is dan eerdere vormen van porno­grafisch materiaal, stelt dr. K. Doran van de Amerikaanse Notre Dame University. Allereerst de betaalbaarheid van onlineporno; 80 tot 90 procent van de gebruikers maakt gebruik van gratis content. De tweede reden hangt samen met toegankelijkheid: porno is altijd en overal beschikbaar. De derde reden is de anonimiteit van internetgebruikers; online ben je onherkenbaar present. Deze drie redenen, gecombineerd met de ervaringsgerichte voorstelling door echte mensen die seksuele handelingen uitvoeren, maakt pornografie tot een krachtig verdovend middel.

Uitbuiting

In een video die online inmiddels 12 miljoen keer bekeken werd, legt de Israëlier Ran Gavrieli uit waarom hij stopte met porno kijken. Er waren twee redenen die hem daartoe brachten, vanuit seculier perspectief.

money-1015277_1280

“Zijn conclusie was kort en eenvoudig: hier is sprake van vergaande uitbuiting.”

Allereerst merkte hij dat porno geweld en boosheid binnenbracht in zijn fantasiewereld. Volgens Gavrieli hebben de cameramannen geen belangstelling voor intimiteit en een goede voorbereiding op seksuele gemeenschap. Er is geen sprake van werkelijk contact, het gaat enkel om de daad. Dat is wat porno laat zien. En dat is waar in werkelijkheid niemand van droomt, als men over echte liefde nadenkt. Maar dit is wel wat jonge mensen zien; en vervolgens in praktijk brengen binnen het huwelijk. De meiden willen hun geliefde niet teleurstellen, met als gevolg dat ze zelf beschadigd raken; en vol schaamte zwijgen.

Ook realiseerde Gavrieli zich dat hij door porno te kijken deelnam aan het creëren van de behoefte aan verfilmde prostitutie. Hij zocht de vrouwen op, onder de bruggen en in de achterbuurten waar ze verbleven en werd geconfronteerd met hun werkelijke situatie. Zijn conclusie was kort en eenvoudig: hier is sprake van vergaande uitbuiting. „It is not glamerous to be a prostitute.”

Onderzoek

Vanuit cijfermatig onderzoek weten we dat pornografie geen schaarsteartikel is en gebruikers evenmin op de vingers van een paar duizend handen te tellen zijn. Dankzij smartphones, tablets en laptops is het laagdrempelig beschikbaar. Het gevolg hiervan is volgens een journalist van The Economist dat veel tieners vandaag de dag meer seks zien dan de meest liederlijke Indiase mogolvorst in zijn hele leven zag.

Wat we op basis van onderzoek met zekerheid kunnen zeggen, is dat voor veel tieners porno de belangrijkste educatiebron vormt ten behoeve van hun seksuele ontwikkeling. Dit vraagt van ouders en scholen een extra investering als het gaat om seksuele educatie, als antwoord op de vervormde beelden die de porno-industrie onze jongeren aanreikt. Als de duivel hun een verknipt beeld van liefde en intimiteit voorhoudt, roept dit om een antwoord. Wie anders dan hun opvoeders kunnen hun vertellen hoe de Heere liefde en seksualiteit in werkelijkheid bedoelde?

Verwoestend

wanhoop_bedroevend_evolutiedebat

“Hij keert bij voorkeur het meest kostbare om tot het meest verwoestende. Dat is niet op te lossen met enkel een goede seksuele opvoeding. De bron waaruit dit voortkomt, ligt immers dieper, het is ons zondige hart.”

De duivel heeft als ”verwarrings­stichter” een herkenbare werkwijze. Hij keert bij voorkeur het meest kostbare om tot het meest verwoestende. Dat is niet op te lossen met enkel een goede seksuele opvoeding. De bron waaruit dit voortkomt, ligt immers dieper, het is ons zondige hart. Dat vraagt om bekering, gewerkt door de Heilige Geest. Dat roept het verlangen wakker naar een rein leven voor Gods aangezicht.

Waar de Heere seksualiteit bedoelde in het kader van zichzelf wegschenkende liefde (”agapè”), daar keert de duivel het om. Hij doet ons het eigen genot zoeken (eros), waardoor we de ander degenereren van ”tegenover” tot gebruiksvoorwerp. Het Nieuwe Testament gebruikt daarvoor het woord ”porneia”, dat doorgaans wordt vertaald als hoererij of ongeoorloofde seksuele omgang.

Preventie

Waar een werkelijke ontmoeting in liefde verbindend werkt, doet deze perverse vorm van seksualiteit het tegenovergestelde. Hij laat kijkers hongerig en eenzaam achter. Dr. Russell D. Moore van de Amerikaanse Southern Baptist Convention vat het zo samen: „Een man die door porno leert om lief te hebben, zal tegelijk iedereen en niemand liefhebben.” Laten we samen zorg dragen voor de toekomstige huwelijken van onze jongeren, door vandaag eerlijk met hen te spreken over seksualiteit vanuit Bijbels perspectief. Laat de duivel niet het eerste en het laatste woord hebben, als het gaat om hun seksuele vorming.

Weerstand bieden aan de vloedgolf aan onlinepornografie begint met het onderkennen van haar verwoestende werking. Wie transparant is over het eigen internetgedrag, bijvoorbeeld via accountabilitysoftware, neemt zichzelf (en opgroeiende jongeren) in bescherming. Radicale mijding is het enige antwoord op het verdovende middel pornografie.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Middelkoop, S., 2016, Internetporno vertroebelt beleving seksualiteit, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 46 (66): 13.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!