Is de Bijbel betrouwbaar?

by | nov 17, 2017 | Ethiek, Evenement, Onderwijs, Theologie

De evangelisatie- en zendingscommissie van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk organiseert – in samenwerking met Logos Instituut en Weet Magazine – een viertal toerustingsochtenden. Het thema daarvan is ‘Levend geloof in 2018’. Sprekers zullen, elk op hun eigen manier, informatie geven over hoe je als christen om kunt gaan met kritische vragen van andersdenkenden.

Het zal elke christen weleens overkomen dat ze vragen over hun geloof krijgen van mensen uit hun omgeving (collega’s, klasgenoten, medestudenten). Op dat moment verwachten mensen een zinnig antwoord. De vragen zijn soms heel wezenlijk. Bijvoorbeeld: hoe kun je weten dat de Bijbel echt betrouwbaar is? Christenen hoeven voor de beantwoording van zulke vragen niet zelf het wiel uit te vinden. Tal van christelijke denkers hebben daar al eens over nagedacht. De kunst is echter: waar vind je deze informatie? Om die zoektocht te vereenvoudigen heeft de evangelisatie- en zendingscommissie van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk vier sprekers benaderd. Zij zullen een presentatie/lezing houden over uiteenlopende thema’s die allemaal te maken hebben met geloofsverdediging (apologetiek).

– Op zaterdag 13 januari spreekt Ruben Jorritsma van stichting Apologica. In zijn lezing geeft hij tal van argumenten die pleiten voor het bestaan van God.
– Op zaterdag 10 februari houdt Kees van Helden, directeur van stichting Schreeuw om Leven, een lezing over het onderwerp: ‘Seksualiteit, abortus en jongerencultuur’.
– Op zaterdag 10 maart spreekt Jan van Meerten, coördinator van Logos Instituut en redacteur bij het christelijke, populairwetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine, over het thema: ‘Heeft God dit alles geschapen? En hoe zit het dan met evolutie?’
– Tot slot houdt ds. H. Lassche uit Rijssen op zaterdag 14 april een lezing over de historiciteit van de evangeliën.

Deze bijeenkomsten worden gehouden in de grote zaal van de Triumfatorkerk aan de Piet Heinlaan 7 in Katwijk. De zaal gaat om half tien open. Aanvang is tien uur. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De ochtenden worden om twaalf uur afgesloten.
Om deze ochtenden voor iedereen toegankelijk te maken wordt er een collecte gehouden. Logos Instituut (www.logos.nl) en Weet Magazine (www.weet-magazine.nl) zijn op deze ochtenden met boeken- en tijdschriftentafels aanwezig. Wie de ochtenden wil bijwonen, kan zich opgeven via eenz@hhkkatwijk.nl

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!