Is de aarde in slechts zes dagen geschapen?

by | sep 19, 2018 | 03. Theologie, Onderwijs, Opinie

Duurde de schepping slechts zes dagen? Om te beginnen las ik in een interessant artikeltje van Jehovahgetuigen: ‘Als de aarde langer dan een maand met 1 kant naar de zon gericht bleef, zou de ene helft van de aarde verbranden en de andere helft bevriezen’. Of dat waar is weet ik niet. Maar het zette me aan het denken. Sommige lieden beweren dat elke dag van de schepping zou staan voor een periode van duizend jaar. Daarvoor misbruikten ze een bijbeltekst. Voor God is duizend jaar als 1 dag en 1 dag als duizend jaar’. Maar dit betekent alleen dat de eeuwige God niet – zoals aardbewoners – gebonden is aan tijd. Maar er is ook een praktisch bezwaar. Als een dag 1000 jaar duurt, sterven alle nachtdieren uit. En in een nacht van duizend jaar sterven alle planten en vervolgens alle dieren die er afhankelijk van zijn uit. Bovendien zegt de bijbel duidelijk: ‘het was avond geweest en het was morgen geweest…’ Het gaat dus duidelijk over echte dagen.

Iemand beweerde dat de schepping ‘slechts op drie plekken in de bijbel’ wordt genoemd. Om dit te kunnen beweren moest hij of zij wel stijf zijn ogen sluiten voor alle indirecte verwijzingen. Ook moet hij de verbanden tussen teksten ontkennen om vol te kunnen houden dat de Bijbel ‘alleen maar in drie teksten verwijst naar de scheppingsweek’ Misschien dat er in slechts drie bijbelgedeelten letterlijk wordt gesproken over de scheppingsweek. Maar ik wil toch even melden dat de hele bijbel verwijst naar de schepping.

– Alle geslachtsregisters in de bijbel beginnen bij Adam en Eva – die op de zesde scheppingsdag zijn gemaakt. Noach, Abraham, Isaak, Jacob en Levi stammen allemaal direct af van Adam. En ook Mozes, die afstamde van Levi. Dus alle verhalen over deze mensen zijn te linken aan Adam – die op de zesde scheppingsdag werd gemaakt.
– De geslachtsregisters die beginnen met Adam komen uit bij de Here Jezus, die onze zielen kwam redden.
– De Bijbel zegt ook nog dat de Here Jezus de fout van Adam goed kwam maken. Je weet wel, dezelfde Adam die op de zesde scheppingsdag werd gemaakt.

Indirect gaat het evangelie dus over de zesdaagse scheppingsweek. Ik sta dan ook perplex van de uitspraak van Francis Collins dat wij God tekort zouden doen als we in de schepping geloven zoals God die liet omschrijven in de Bijbel. (Dit schreef hij in het boek ‘De taal van God’, waarin hij God vakkundig het zwijgen oplegt en er niet voor terugdeinst om Bijbelteksten uit het verband te rukken.) Kennelijk ziet Collins zich als een profeet die buiten-Bijbelse openbaringen heeft. Hij is niet de enige die de Bijbel tegenspreekt. Veel rabbijnen, dominees en Roomse pastoors doen dat ook. Maar wie de Gods Woord tegenspreken of afzwakken hebben in mijn ogen met zo weinig Goddelijk gezag als dames die roddelen bij de thee.

Tot slot

Nee, ik heb geen moeite met het idee dat God alles in zes dagen maakte. Hij had in alle eeuwigheden de tijd om na te denken over het ontwerp. Voor de uitwerking ervan gebruikte Hij zes dagen. Maar als Hij het had gewild, had Hij het ook in zes minuten kunnen doen. Want God is goddelijk en kan alles. Al geef ik eerlijk toe dat ik er wel moeite mee heb dat schepping en zondvloed slechts een paar duizend jaar geleden plaats vonden. Ik had me een stuk gelukkiger gevoeld als een aardeleeftijd van zes miljoen jaar bijbels te verdedigen was. Maar wie het evangelie niet wil verliezen, zal de eerste elf hoofdstukken van Genesis moeten aanvaarden. Want zij zijn de ruggengraat en de ribbekast van de hele bijbel. Dr. Kurt Wise knipte eens alles uit een bijbel wat direct en indirect te linken was aan Genesis. Hij hield bedroevend weinig over, nauwelijks de moeite waard. Daarom moeten we de bijbel – en vooral Genesis – zien als een ‘alleen lezen bestand’. Je weet wel, zo’n computerbestand dat je niet kunt veranderen. Je eigen gedachten over de bijbel zijn een werkbestand. Maar je moet hem wel regelmatig herijken aan de bijbel.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!