Is de Bijbel betrouwbaar? Acceptatie (deel 4)

by | mrt 7, 2022 | Apologetiek, Bijbel, Logos Basics, Theologie

Dit is deel 4 van de serie over ‘Is de Bijbel betrouwbaar?’ over ‘Acceptatie’. De eerste delen gingen over de ‘authenticiteit’, ‘nauwkeurigheid’ en ‘overeenstemming’.

4. Acceptatie

Waren de documenten voor de geadresseerden waarheidsgetrouw en betrouwbaar? Als aangetoond kan worden dat een document direct bij het verschijnen is geaccepteerd als een waar en getrouw verslag van gebeurtenissen die vlak daarvoor hadden plaatsgevonden, dan is dit een heel sterk argument voor de betrouwbaarheid van de verslaggeving.

Probeer het volgende eens de mensen te laten geloven door een nieuwe geschiedschrijving te schrijven over de de tweede wereldoorlog, waarin je de volgende dingen zegt: De Nederlandse koningin Wilhelmina heeft tijdens de oorlog in Nederland drieënhalf jaar in het verzet gezeten en zat ondergedoken in Amsterdam of de Engelse minister Winston L.S. Churchill heeft het water van Het Kanaal in tweeën gespleten om zo een snelle doorstoot van de geallieerde troepenmacht naar Berlijn mogelijk te maken. Kijk eens in hoeverre zo een geschiedschrijving geaccepteerd zal worden. Dit voorbeeld is nog altijd een van de beste manieren om de critici te laten inzien hoe vergezocht hun kritiek op de Bijbel is.

Het Oude Testament

De tekst van het Oude Testament, inclusief de daarin beschreven wonderen, werd vanaf het eerst moment als het ware, betrouwbare en gezaghebbende Woord van God aangenomen. Hoe ver we ook teruggaan, we komen alleen maar aanwijzingen tegen dat deze documenten door de tijdgenoten van de schrijvers erkend en aanvaard werden.

Aanvaard door de Joden

De Joden accepteerden de Oudtestamentische documenten in hun totaliteit en ook direct al vanaf het moment dat ze geschreven waren.

Als de geschreven informatie vals of onbetrouwbaar was, zouden zij de documenten zonder meer onmiddellijk hebben afgewezen.

Als de documenten slechts gedeeltelijk waar geweest zouden zijn, bijvoorbeeld met enkele historische of rekenkundige fouten, zouden zij ze hebben herzien of verworpen, maar ook dat is nooit gebeurd.

Als documenten geheel of gedeeltelijk onbetrouwbaar bleken te zijn, zoals de ‘Apocriefe Boeken’, werden ze niet aanvaard als Woord van God.

Ook als de inhoud van een boek hen niet aanstond, omdat het hun zonden aan de kaak stelde en veroordeelde, namen ze deze documenten toch aan als het Woord van God.

Aanvaard door Jezus Christus

Jezus accepteerde en citeerde het Oude Testament zonder enige twijfel of terughoudendheid als een betrouwbaar en waar document. Hij verwijst naar de schepping (Mattheüs 19:4-6) de zondvloed (Mattheüs 24:37-39) en Jona (Mattheüs 12:40-41). Hij beschouwt niets van het Oude Testament als Joodse fabels of heidense mythologie.

Als Hij niet geweten had of het Oude Testament waar of niet waar was, had Hij geen enkel recht gehad om er enige uitspraak over te doen.

Als Hij geweten had dat het Oude Testament niet waar was, was Hij een leugenaar en bedrieger geweest.

Het Nieuwe Testament

De Nieuwtestamentische tekst, inclusief de wonderen en de opstanding van Jezus Christus, werd in hele korte tijd en ondanks zware vervolging door de eerste christenen volledig aanvaard als het Woord van God. Dit gebeurde:

In zeer korte tijd

Bijbel acceptatie

Zelfs toen het gehele Nieuwe Testament nog niet was geschreven, geloofden zij dat de toen beschikbare documenten waar en betrouwbaar waren. Zij accepteerden deze documenten als het Woord van God (2 Petrus 3:15-16). Andere in deze tijd geschreven documenten met een christelijke inhoud hebben zij nooit erkend als Gods Woord.

De tijd tussen de beschreven gebeurtenissen en de tijd dat zij te boek werden gesteld is kort, in ieder geval te kort om er grote overdrijvingen of duidelijke fouten in te kunnen zetten (Handelingen 26:25-26).

De ooggetuigen van gebeurtenissen die in de Evangeliën en Handelingen zijn beschreven waren toen deze documenten verschenen nog in leven (1 Korinthe 15:6). Ze zouden zeker geprotesteerd hebben als er enige onjuistheid, overdrijving of bedrog in aanwezig zou zijn geweest, want als de documenten slechts gedeeltelijk waar zouden zijn geweest, waren ze niet aanvaard als het Woord van God.
Er zijn ook geen aanwijzingen dat er ooit iets aan deze documenten is veranderd of herzien.

Ondanks vervolging

Van veel christenen van de eerste generatie werden bezittingen in beslag genomen. Zelf werden ze vaak gemarteld en gevangengenomen. Velen zijn zelfs geëxecuteerd om hun geloof. Zijn zoveel mensen bereid om vervolging en foltering te ondergaan en de dood te aanvaarden, als ze weten dat het om een leugen gaat (Handelingen 4:1-3; 5:17-18; 7:57-60; 12:1-4 enzovoort)?

Conclusie

De Bijbel is uniek. Het boek draagt het duidelijk kenmerk van bovennatuurlijk auteurschap. Hoewel het bestaat uit 66 verschillende boeken, geschreven door hele verschillende menselijke schrijvers over een hele lange periode van 1.500 jaren, is de Bijbel een eenheid. De schrijvers brengen allemaal dezelfde boodschap over: God houdt zoveel van de mensen dat Hij voorziet in de redding voor iedereen die wil.

Vergeleken met andere documenten uit de oudheid is de Bijbel uiterst betrouwbaar. Als de Bijbel dus betrouwbaar is op gebieden, die wij mensen kunnen nagaan, kunnen we vol vertrouwen zijn dat de Bijbel ook de waarheid vertelt op gebieden, die we niet kunnen nagaan.

De Bijbel spreekt namelijk met precies hetzelfde gezag over voor ons niet bekende en niet te onderzoeken onderwerpen, zoals de hemel, de hel, de engelen en de demonen, Gods karakter, de eeuwigheid, het oudste verleden en de verste toekomst. Dit boek bewijst in elk opzicht zijn bovennatuurlijke oorsprong.

En niet te vergeten is ook het feit dat de Bijbel nog altijd bestaat, opnieuw een argument dat het een bovennatuurlijk boek is. Hoewel zij door de eeuwen heen is gehaat, verbannen, verboden en verbrand, is de Bijbel nog altijd verreweg het bestverkochte en meest gelezen boek ter wereld. Maar het allersterkste argument is, dat de boodschap van de Bijbel nog steeds talloze mensenlevens verandert!

Bron
Bijbel acceptatieDit artikel is met toestemming overgenomen uit de cursus ‘Klaar voor een antwoord’ (bladzijde 16-18) van Emmaus Nederland. Het boek is geschreven door David R. Reid. Deze cursus is te volgen via bijbelcursussen.nl. Bij het volgen van een cursus krijgt u persoonlijke begeleiding van een mentor. Het boek is ook als paperback te koop in onze Logos Webshop voor maar €5.
Bijbelcursussen

 

Serie
Dit is deel 4 van de serie over ‘Is de Bijbel betrouwbaar?’ De eerste delen gingen over de ‘authenticiteit’, ‘nauwkeurigheid’ en ‘overeenstemming’.

Ga naar deel 1 over ‘authenticiteit’

Ga naar deel 2 over ‘nauwkeurigheid’

Ga naar deel 3 over ‘overeenstemming’

Tags: Bijbel acceptatie, Bijbel acceptatie, Bijbel acceptatie, Bijbel acceptatie. 

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!