Is de Bijbel betrouwbaar? Nauwkeurigheid (deel 2)

by | feb 24, 2022 | Apologetiek, Bijbel, Logos Basics, Theologie

Dit is deel 2 van de serie over ‘Is de Bijbel betrouwbaar?’ Het eerste deel ging over de authenticiteit van de Bijbel. Deel 3 en 4 gaan over ‘overeenstemming’ en ‘acceptatie’.

2. De nauwkeurigheid van de Bijbel

Bijbel betrouwbaarNadat we vastgesteld hebben dat de hedendaagse Bijbel een onveranderde en betrouwbare weergave is van de oorspronkelijke documenten, kijken we nu of er ook aanwijzingen zijn dat de oorspronkelijke tekst correct en nauwkeurig was. Omdat de Bijbel zelf beweert het Woord van God te zijn, accepteren christenen ook dat de Bijbel nauwkeurig en waarheidsgetrouw is. Nu leer je hoe we ook aan sceptici kunnen aantonen dat de Bijbel geen fouten bevat. Lukas bijvoorbeeld is een gewetensvol historicus, die heel duidelijk is over het doel van zijn evangeliebeschrijving: ‘Na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het gordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theofilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent’ (Lukas 1:3-4).

We kijken nu naar verschillende gebieden van Bijbelse nauwkeurigheid.

Wetenschappelijke nauwkeurigheid

Wetenschap labSommige critici beweren dat de Bijbel wetenschappelijke fouten bevat. Ze vergeten dat de Bijbel is geschreven in gewone mensentaal en zich uitdrukt in door iedereen begrepen woorden en termen.

Vaak hoor je zeggen door de critici dat het een wetenschappelijke dwaling is om te zeggen ‘de zon gaat (komt) op’ (Prediker 1:5).  Omdat de zon niet draait om de aarde, maar de aarde draait om zijn eigen as. Het vreemde is, dat ze die uitdrukking zelf ook regelmatig gebruiken. Sommige critici beweren dat spreken over de vier hoeken en vier winden van de aarde in Openbaring 7:1 een wetenschappelijke vergissing is van iemand, die nog dacht dat de aarde een in vieren verdeeld plat vlak was. Maar het is duidelijk dat hier met het getal ‘vier’ het geheel wordt bedoeld, net zoals we ook nu nog zeggen in ‘afkomstig uit alle vier de windstreken’. Wie iemand bij het gebruik van een normaal gangbare uitdrukking beschuldigt van wetenschappelijke dwaling, is zelf onwetenschappelijk. Het zegt meer over de aanvaller dan over het aangevallene.

Bij eerlijke lezing moeten we vaak erkennen dat de bijbelschrijvers juist hun tijd ver vooruit waren toen ze vele honderden jaren vóór dit ontdekt werd, al schreven dat de aarde rond was en vrij in het heelal zweefde (Job 26:7 en Jesaja 40:22). Zij schreven ook over andere zaken, die ze eigenlijk niet hadden kunnen weten, zoals de pas later ontdekte kringloop van de wind en het water (Prediker 1:6-7). Dit bewijst weer eens te meer de goddelijke inspiratie en de wetenschappelijke betrouwbaarheid van de Bijbel. Hoewel we moeten bedenken dat het eerste doel van de Bijbel niet is om wetenschappelijk onderwijs te geven, mogen we er zeker van zijn dat de Bijbel zich nooit vergist als zij wetenschappelijke feiten noemt. Gods Woord is ook wetenschappelijk nauwkeurig.

Medische nauwkeurigheid

Is de Bijbel betrouwbaar? Medische wetenschap en BijbelMedische adviezen in buitenbijbelse literatuur staan vol met gruwelijke mythen en belachelijke therapieën, maar als de Bijbel medische zaken noemt, maakt zij geen fouten. De vele voorschriften in het Oude Testament beschermen de gezondheid van mensen die nog geen medische kennis hadden. Als we die voorschriften bekijken met de medische kennis van nu, zien we pas goed hoe belangrijk die regels over ‘rein’ en ‘onrein’ waren om besmettelijke ziekten te voorkomen en een goede gezondheid te behouden. Het meest verbazingwekkende voorbeeld daarvan vinden we in Leviticus 12:3. Joodse jongetjes moeten op de achtste dag na de geboorte besneden worden. Toen kon nog niemand weten dat de concentratie in het bloed van vitamine K, een stof nodig voor de bloedstolling, op zijn hoogst is als een baby acht dagen oud is. Daarom vertelde God het hen.

Zulke voorbeelden van medische wijsheid zien wij door de hele Bijbel. Paulus geeft Timotheüs het advies om ‘een kleine hoeveelheid wijn te drinken, voor zijn maag en zijn veelvuldige kwalen’ (1 Timotheüs 5:23). Dit is geen ouderwets huismiddeltje. Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat een beetje wijn bij de maaltijden veel ingewandsziekten voorkomt, die we kunnen oplopen door de bacteriën, die we met ons eten en drinken binnen krijgen. Let wel dat dit geen advies is om veel te drinken. Paulus geeft een strikt medisch advies aan zijn vriend en medewerker Timotheüs opdat hij zijn geestelijk werk beter aankan!

De juistheid van veel Bijbelse gezondheidsvoorschriften en therapieën is nog maar kortgeleden door de moderne wetenschap ontdekt. Daardoor weten we, zelfs beter nog dan vroeger, dat de Bijbel betrouwbaar en nauwkeurig is, ook in medisch opzicht!

Historische, geografische en profetische nauwkeurigheid

Geografie IsraëlHet bewijsmateriaal dat de Bijbelse aardrijkskunde, geschiedenis en profetie tot in de kleinste details exact en betrouwbaar is, wordt afzonderlijk behandeld in hoofdstuk 2 en 3 1.

 

Bron
Is de Bijbel betrouwbaar? Klaar voor een antwoord cursusDit artikel is met toestemming overgenomen uit de cursus ‘Klaar voor een antwoord’ (bladzijde 14-16) van Emmaus Nederland. Het boek is geschreven door David R. Reid. Deze cursus is te volgen via bijbelcursussen.nl. Bij het volgen van een cursus krijgt u persoonlijke begeleiding van een mentor.
Het boek is ook als paperback te koop in onze Logos Webshop voor maar €5.

 

Serie
Dit is deel 2 van de serie over ‘Is de Bijbel betrouwbaar?’ Het eerste deel ging over de authenticiteit van de Bijbel. Deel 3 en 4 gaan over ‘overeenstemming’ en ‘acceptatie’.

Ga naar deel 1 over ‘authenticiteit’

Ga naar deel 3 over ‘overeenstemming’

Ga naar deel 4 over ‘acceptatie’

Tags: Is de Bijbel betrouwbaar

Voetnoten

  1. …van het boek ‘Klaar voor een antwoord’, zie kader onderaan dit artikel

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!