Is de Bijbel betrouwbaar? Overeenstemming (deel 3)

by | mrt 3, 2022 | 01. Bijbeluitleg, 03. Theologie, Apologetiek, Logos Basics

Dit is deel 3 van de serie over ‘Is de Bijbel betrouwbaar?’ De eerste delen gingen over de ‘authenticiteit’ en ‘overeenstemming’ van de Bijbel. Deel 4 gaat over ‘acceptatie’.

3. Overeenstemming

Bijbel overeenstemming

De Bijbel bestaat uit 66 verschillende boeken, geschreven in een tijd van ruim 1.500 jaar, door meer dan 40 verschillende auteurs, van verschillende leeftijden, achtergronden en ontwikkeling, die veel van elkaar verschillende literaire vormen gebruikten. De eerst opkomende vraag is of, en in welk opzicht, de boeken van al die verschillende schrijvers met elkaar overeenkomen. Wat direct opvalt, is dat er een verbazingwekkende harmonie bestaat tussen de boodschappen van de Bijbelschrijvers. Critici wijzen op minieme details, die volgens hen niet met elkaar overeenkomen, en gaan die dan enorm overbelichten. De kritiek gaat over het algemeen om oppervlakkige tegenstrijdigheden en kan met zorgvuldig onderzoek worden weerlegd en ontzenuwd. We geven hiervan een paar korte voorbeelden.

Kritiek en weerleggingen

Adam en Eva scheppingKritiek:

Genesis 1:26-27 en Genesis 2:7, 21-22 zijn tegenstrijdige verslagen van de schepping van de eerste mensen.

Weerlegging:

Genesis 1 vertelt ons kort dat God hen geschapen heeft.

Genesis 2 vertelt uitgebreid hoe Hij hen geschapen heeft.

Kritiek:

De Oudtestamentische geslachtslijsten zijn niet correct.

Weerlegging:

Al naar het doel zijn ze soms ingekort, of gecentreerd rond bepaalde hoofdpersonen. Dit was gebruikelijk en het maakt iemands afstamming niet onwaar of onzeker.

Kritiek:

Johannes plaatst de tempelreiniging aan het begin van Jezus’ openbare bediening, terwijl Mattheus, Markus en Lukas dit aan het eind van Zijn bediening plaatsen.

Weerlegging:

De Heere Jezus reinigde de tempel bij twee verschillende gelegenheden. Let op de opmerkelijke verschillen in de beschrijvingen van de twee reinigingen.

Kritiek:          

In het verslag van de genezing van de blinde(n) in Jericho is zowel het aantal mannen als de plaats waar het gebeurde verschillend.

Blinde man jericho stockfoto
Weerlegging:

In Lukas 18:35 werd 1 blinde man genezen op weg naar Jericho.

In Markus 10:46 werd 1 blinde genezen op de weg uit de stad.

Kritiek:

In Mattheüs 20:30 werden er 2 blinden genezen, toen Hij Jericho verliet.

Weerlegging:

Zie Johannes 21:25, geen enkele evangelist vermeldt alle genezingen.

Kritiek:

Elk evangelie geeft een ander verslag van de opstanding.

Weerlegging:

Elke schrijver verslaat de gebeurtenissen vanuit zijn eigen gezichtspunt. Elk verslag geeft bepaalde details, maar ieder vermeldt het feit van de opstanding. Alle vier samen geven ze ons een compleet verslag van de opstanding.

De verschillen zijn juist het sterkste argument dat ze niet hebben overlegd om er een identiek opstandingverhaal van te maken.

 

Bron
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de cursus ‘Klaar voor een antwoord’ (bladzijde 16-18) van Emmaus Nederland. Het boek is geschreven door David R. Reid. Deze cursus is te volgen via bijbelcursussen.nl. Bij het volgen van een cursus krijgt u persoonlijke begeleiding van een mentor. Het boek is ook als paperback te koop in onze Logos Webshop voor maar €5.

 

Serie
Dit is deel 3 van de serie over ‘Is de Bijbel betrouwbaar?’ De eerste delen gingen over de ‘authenticiteit’ en ‘overeenstemming’ van de Bijbel. Deel 4 gaat over ‘acceptatie’.

Ga naar deel 1 over ‘authenticiteit’

Ga naar deel 2 over ‘nauwkeurigheid’

Ga naar deel 4 over ‘acceptatie’

Tags: Bijbel overeenstemming

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!