Is de Bijbel een wetenschappelijk handboek?

by | jun 15, 2016 | Onderwijs, Recensie

Gelet op het feit dat de Bijbel geen handboek voor wetenschap is en er in de Bijbel geen kruimeltje wetenschapsbeoefening te vinden is, heeft drs. Hobrink een gedurfde titel voor zijn boek gekozen. Ik startte de lezing van dit boek derhalve met gekromde tenen, maar het moet gezegd: dit boek geeft op overtuigende wijze weer welke enorme wijsheid, inzicht en visie er in de Bijbel te vinden is, op diverse gebieden die door de moderne wetenschap onderzocht worden.

Moderne_wetenschap_in_de_bijbel

Moderne Wetenschap in de Bijbel is een zeer lezenswaardig, apologetisch boek tegen een zeer schappelijke prijs.”

In het eerste deel van zijn boek bespreekt Hobrink ziekten, hygiëne en voeding. De conclusie kan niet anders zijn dat de Bijbel een onvoorstelbaar wijs Boek is, dat de moderne inzichten op het terrein van voeding en hygiëne ten tijde van Mozes ruim 3000 jaar vooruit was! Hobrink legt helder en overtuigend uit hoe de Bijbel een onwaarschijnlijk diep inzicht in de voedingsleer heeft en dat de hygiënewetten getuigen van een inzicht dat onze wetenschap pas de laatste 150 – 200 jaar stapsgewijs is gaan ontdekken, daarbij de Bijbelse wijsheden bevestigend. Hoe kon Mozes, die toch opgeleid was in de Egyptische wetenschap, al deze voor Egypte zo afwijkende wetten kennen? De enige verklaring is, dat God in zijn liefde dit openbaarde aan zijn volk. Zonder dat er wetenschapsbeoefening aan te pas kwam. En Hobrink constateert terecht dat de grote epidemieën de wereld nooit geteisterd zouden hebben als de mensen naar de voorschriften van de Pentateuch zouden hebben geleefd. Een aantal mozaïsche voorschriften die op het eerste gezicht voor ons onbegrijpelijk lijken, wordt door Hobrink helder verklaard en toegelicht. Het meest verbazende is dat zelfs ook hart- en vaatziekten en kanker niet beter voorkomen en bestreden kunnen worden dan door het volgen van de voorschriften van Mozes. Zo dwingt de Schrift ook respect en de bewondering af ten aanzien van deze praktische voorschriften, die eeuwenlang door mensen genegeerd of verworpen zijn. Terecht vraagt Hobrink (p. 123) zich af: ‘Hoe lang zal het duren, voordat de mens de regels van de Bijbel op waarde weet te schatten? Hoe lang zal het duren voordat we inzien dat de Bijbel niet is geschreven vanuit menselijke kennis die in die tijd aanwezig was, maar juist vanwege het ontbreken van die kennis?’

In het tweede deel komen natuurwetenschappen en het thema ‘Schepping of evolutie’ aan de orde en ik moet zeggen dat Hobrink ook hier zeer grondig te werk is gegaan en verrassende, wetenschappelijk verantwoorde dingen laat zien. Grondig geeft hij uitleg over de bouw van de Ark. Ook hier blijkt het Bijbelse inzicht in wat nodig is voor stabiliteit van een boot ter grootte van de ark onovertroffen. Het Gilgamesh Epos valt daarbij geheel door de mand met zijn kubusvormige ‘ark’. Ook onderbouwt Hobrink het wereldwijde karakter van de zondvloed en komt tot de onomstotelijke conclusie dat de Bijbel een bovennatuurlijk geïnspireerd boek is.

Ten slotte komt in het derde deel de betrouwbaarheid van de Bijbel en de schriftkritiek aan de orde. De aanvallen van schriftcritici worden door Hobrink krachtig gepareerd, hoewel er vragen overblijven. Moderne Wetenschap in de Bijbel is een zeer lezenswaardig, apologetisch boek tegen een zeer schappelijke prijs. Van harte aanbevolen!

Dit boek is ook hier in onze webshop te koop.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit Ellips. De volledige bronvermelding luidt: Bos, H., 2005, Moderne wetenschap in de Bijbel, Ellips 30 (262): 30.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!