Is de historiciteit van de Schrift belangrijk voor het geloof?

by | mei 24, 2016 | 03. Theologie, Archeologie, Geschiedenis, Onderwijs

Voor veel atheïsten, agnosten en ietsisten is de Bijbel een interessant literair werk, maar heeft het geen geestelijke en nauwelijks historische waarde. Sommige christenen gaan voor wat betreft de historiciteit daarin mee, of vinden het om het even of de Bijbel historisch betrouwbaar is of niet. De historiciteit van de Schrift ligt onder vuur. De pijlen worden dan met name gericht op de geschiedenis die in Genesis wordt beschreven, maar ook andere delen van de Bijbel liggen onder vuur. Is de historische betrouwbaarheid van de Schrift belangrijk voor het christelijk geloof?1

birkenau-402324_1280

“Wie stelt dat Bijbelse geschiedenissen wel waar zijn, maar daarom nog niet echt gebeurd hoeven te zijn, neemt deze geschiedenissen niet serieus. Kenmerkend voor een geschiedenisvertelling is de claim dat zij feitelijke informatie bevat. Wie bijvoorbeeld zou zeggen dat de geschiedenis van de Holocaust wel waar is (zij waarschuwt ons tegen antisemitisme) maar niet echt gebeurd, ontneemt aan de Holocaust vrijwel alle relevantie.”

We volgen geen mythologieën of fabels na, maar geloven in de levende God, die met de mens wil handelen in de geschiedenis. Dit geldt zowel voor het Oude als voor het Nieuwe Testament. Dr. P. de Vries verwoordde de waarde van de historiciteit van de Schrift treffend: “Wie stelt dat Bijbelse geschiedenissen wel waar zijn, maar daarom nog niet echt gebeurd hoeven te zijn, neemt deze geschiedenissen niet serieus. Kenmerkend voor een geschiedenisvertelling is de claim dat zij feitelijke informatie bevat. Wie bijvoorbeeld zou zeggen dat de geschiedenis van de Holocaust wel waar is (zij waarschuwt ons tegen antisemitisme) maar niet echt gebeurd, ontneemt aan de Holocaust vrijwel alle relevantie.”

Naast het ontnemen van de relevantie van de boodschap zijn er talloze buiten-Bijbelse-bronnen die de historiciteit van de Schrift juist bevestigen. Neem bijvoorbeeld koning Hizkia. Is zijn bestaan te bevestigen met bronnen buiten de Schrift? Recent werd er van hem een zegelafdruk gevonden met de tekst: ‘behorend tot Hezekiah [zoon van] Achaz, koning van Judah’. In de Schrift lezen we dat Hizkia een tunnel liet graven van de Gichonbron naar de Siloamvijver. Twee groepen steenhouwers begonnen bij de beide uiteinden en ontmoetten elkaar in het midden. Die gebeurtenis hebben ze vereeuwigd in de wand van de tunnel. De tunnel is nog steeds te bezichtigen, je kunt zelfs door de tunnel waden. Een ander voorbeeld is het Taylorprisma van Sanherib met daarop de tekst: ‘Ik sloot Hizkia op als een gekooide vogel in Jeruzalem, zijn koninklijke hoofdstad’, wat verwijst naar de belegering van Jeruzalem. Voorafgaand aan dat beleg werd de stad Lachis veroverd, het reliëf van de slag om Lachis is te zien in het British Museum. Er zijn nog meer archeologische gegevens rondom Hizkia bekend maar de ruimte daarvoor ontbreekt.2 De geestelijke lessen van de verhalen over Hizkia zijn hiermee ingebed in een historisch kader. Dit geldt niet alleen voor de verhalen rond koning Hizkia maar ook voor veel andere verhalen uit het Oude Testament die bevestigd kunnen worden met buiten-Bijbelse-bronnen.

Op 27 mei 2016 organiseert Logos Instituut i.s.m. Weet Magazine een avond over ‘Archeologie en de Bijbel’. Aanmelden is nog steeds mogelijk, voor meer informatie zie deze link. Ook in de toekomst wil Logos Instituut aandacht blijven besteden aan het thema ‘Archeologie en de Bijbel’. Dat kan alleen met uw steun. Hoe kunt u ons helpen? Dat kan door middel van gebed en vrijwilligerswerk bijvoorbeeld door een artikel over archeologie te vertalen voor onze website. Daarnaast is uw financiële steun onmisbaar! Wij zijn een stichting die zonder subsidies werkt en afhankelijk is van giften. Steun ons via NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. De belastingdienst heeft ons aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), daarom zijn uw giften aan Logos Instituut aftrekbaar.

Voetnoten

  1. Recent verscheen er over dit onderwerp een interessant en leerzaam boek: Hoffmeier, J.K., Magary, D.R., 2012, Do historical matters matter to faith? A critical appraisal of modern and postmodern approaches to scripture (Wheaton: Crossway).
  2. Voor diverse buiten-Bijbelse-bronnen zie: Anderson, C., Edwards, B., Evidence for the Bible (Leominster: Day One), Edwards, B., Anderson, C., 2015, Through The British Museum with the Bible (Leominster: Day One), Hoffmeier, J.K., 2009, De archeologie van de Bijbel (Amsterdam: Ark Media), Hoffmeier, J.K., Millard, A., 2004, The future of Biblical Archaeology. Reassessing methodologies and assumptions (Grand Rapids: Eerdmans), Kitchen, K.A., 2003, On the reliability of the Old Testament (Grand Rapids: Eerdmans), Knigge, J., 2012, Hier gebeurde het toen. Archeologische sporen van de Bijbel (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn) en Mitchell, T.C., 2004, The Bible in the British Museum. Interpreting the evidence (London: The British Museum Press). Dit is slechts een greep uit een grote hoeveelheid literatuur.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!