Is er een complot tegen de scheppingswetenschap?

by | dec 7, 2017 | 07. Filosofie, Onderwijs

Dit artikel verscheen eerder op de inmiddels opgeheven website evolutie.eu.

Zo nu en dan komt het voor dat wanneer een creationist wetenschappelijke argumenten voor schepping poneert, een evolutionist zo reageert: Als al die argumenten zo goed zouden zijn, zouden veel meer wetenschappers in schepping geloven. Dat wetenschappers jouw argumenten niet accepteren betekent dat je argumenten kennelijk niet goed zijn, OF dat er een complot is tegen schepping en wetenschappers bewust de boel in de maling nemen.” En omdat deze evolutionist niet gelooft dat de hele wetenschappelijk gemeenschap meedoet aan één grote samenzwering om creationistische argumenten erbuiten te houden, concludeert hij dat de creationistische argumenten kennelijk geen hout snijden.

In logische vorm ziet het argument er als volgt uit:

1. OF de creationistische argumenten zijn slecht, OF er is een evolutionistische samenzwering.
2. Er is geen evolutionistische samenzwering.
∴  Dus de creationistische argumenten zijn slecht.

Er is echter heel veel op dit argument aan te merken. De eerste premisse poneert in feite een vals dilemma. Er wordt gedaan alsof er maar twee opties zijn, en niets er tussenin: OF de creationistische argumenten zijn slecht, OF er is een complot.

Veel andere verklaringen

Waarom gelooft de evolutionist die dit argument naar voren schuift in de eerste premisse? Dat gelooft hij omdat veruit de meeste wetenschappers evolutie aanhangen. En hij kan daar maar twee mogelijke verklaringen voor bedenken: OF de creationistische argumenten zijn slecht, OF er is een evolutionistische samenzwering.

Maar er zijn nog veel meer andere mogelijke verklaringen denkbaar voor waarom zoveel wetenschappers in evolutie geloven, terwijl er wel degelijk goede argumenten voor schepping bestaan:

 • Misschien zijn veel wetenschappers nog nooit in aanraking gekomen met die argumenten.
 • Misschien hebben ze slechts zwak onderbouwde versies van de argumenten gehoord.
 • Misschien zijn ze een beetje op de hoogte van die argumenten, maar hebben ze zich er nooit in verdiept en denken ze dat er vast wel een oplossing is.
 • Misschien hebben ze er wel van gehoord, maar is het niet in hun werkveld en kunnen ze het niet beoordelen.
 • Misschien zijn ze wel op de hoogte van een aantal problemen met evolutie/miljoenen jaren binnen hun eigen vakgebied, maar beschouwen ze die niet als ‘argumenten voor schepping’, maar juist als open onderzoeksvragen binnen hun (evolutionistische) denkkader.
 • Misschien erkennen ze wel dat er onopgeloste vragen zijn, maar gaan ze ervan uit dat evolutie en miljoenen jaren op andere gronden heel sterk onderbouwd zijn.
 • Het is ook mogelijk dat ze wel goed op de hoogte zijn, maar zich simpelweg vergissen en ten onrechte denken dat de creationistische argumenten zwak zijn, zonder dat daar opzet of een kwade bedoelingen bij meespelen.
 • Tot slot is het zelfs nog mogelijk dat er wetenschappers zijn die wel degelijk willens en wetens dingen verzwijgen of proberen te negeren, maar dat het nog steeds geen samenzwering is, omdat ze dit individueel doen en het niet met anderen hebben afgesproken.

Zoals je ziet: de OF/OF van premisse 1 is buitengewoon simplistisch. Er zijn veel meer mogelijkheden.

Waarom worden creationistische argumenten niet gepubliceerd in seculiere wetenschappelijke tijdschriften?

Een andere variant van het argument probeert creationistische argumenten te diskwalificeren door erop te wijzen dat ze niet in wetenschappelijke vakbladen gepubliceerd zijn. Als die argumenten zo sterk zijn, waarom staan ze dan niet in reguliere ‘peer reviewed journals’? Waarom hebben creationisten hun eigen vakbladen opgericht? De kwaliteit van creationistisch onderzoek zal wel gewoon te slecht zijn!

Het antwoord is dat seculiere wetenschappelijke bladen zéér intolerant zijn richting alles wat riekt naar creationistisch of anti-evolutionistisch materiaal. Als een wetenschappelijk artikel duidelijk anti-evolutionistische conclusies trekt, wordt het bijna altijd geweigerd door redacties van seculiere tijdschriften, ongeacht hoe goed het onderzoek is.

Ah, maar dat is dan toch een samenzwering! Zie je wel, creationisten moeten volhouden dat er een samenzwering is, om te verklaren dat ze geen wetenschappelijke papers gepubliceerd krijgen.

Maar ook dit is een veel te snelle en uitermate simplistische conclusie. Het weigeren van wetenschappelijke artikelen die sterk ingaan tegen algemeen geaccepteerde ideeën is geen samenzwering. De Online Van Dale definieert ‘samenzweren’ zo: samen met anderen in het geheim iets slechts bedenken en voorbereiden. Wikipedia zegt: Een samenzwering of complot is een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen tegen een andere persoon of groep. Met andere woorden: een samenzwering is een geheime afspraak tussen meerdere mensen. Maar om ongewenste artikelen te weigeren hoeft een redactie van een wetenschappelijk tijdschrift helemaal geen geheime afspraken te maken. Laat staan dat daar wereldwijd geheime afspraken voor nodig zijn tussen verschillende redacties.

Het is dus beslist onzin dat de bovengenoemde verklaring voor het ontbreken van creationistische publicaties er simpelweg op neerkomt dat er een complot is. Ja, creationistische publicaties worden geweigerd1, en nee, dat is géén complot.

Maar hoe zit het dan wel?

Het weigeren van wetenschappelijke artikelen die tegen de gevestigde ideeën ingaan is iets wat eigenlijk heel normaal is en zeer veel voorkomt. Ook bij zaken die helemaal niets met schepping/evolutie te maken hebben. Over het algemeen is het zo dat hoe controversiëler en afwijkender een idee is, hoe kleiner de kans is dat je het gepubliceerd krijgt. En ‘creationisme’ staat qua controverse aan de uiterste kant van het spectrum.

Maar toch zijn er veel mensen die zullen denken:

Nee, ik geloof het niet. Ik geloof er niks van dat wetenschappers massaal zo oneerlijk en doortrapt zijn. De meesten zijn gewoon oprecht benieuwd naar de waarheid. Wetenschappers zouden anti-evolutionistische uitkomsten van hun onderzoek heus wel naar buiten brengen. En redacties van vakbladen zouden dat heus wel publiceren. En ze zouden heus wel creationisten aannemen voor belangrijke posities als ze een goed cv hebben.

Wel, voor de mensen die dat denken heb ik een aantal vragen. Het zijn allemaal gesloten vragen (ja/nee), en volgens mij is het antwoord in alle gevallen makkelijk. Hier komen ze:

Heeft de Holocaust plaatsgevonden?

Komt het wel eens voor dat verkiezingen worden vervalst?

Komt het wel eens voor dat verkiezingen worden beïnvloed d.m.v. chantage?

Worden mensen met een bepaalde opinie wel eens monddood gemaakt?

Zijn mensen in staat tot verschrikkelijke wandaden?

Vindt discriminatie op basis van afkomst plaats?

Vindt discriminatie op basis van geloofsovertuiging plaats?

Ik neem aan dat de lezer al deze vragen met ‘ja’ zou beantwoorden. Er zullen wel allerlei voorbeelden te binnen schieten van dit soort narigheden. Waarom stel ik deze vragen? Ik hoop hiermee te onderstrepen dat geloof in de goedheid van de mensheid ontiegelijk naïef is.

Goed, laten we doorgaan:

Worden er ooit mensen ontslagen vanwege hun opvattingen?

Worden er ooit sollicitanten niet aangenomen vanwege hun opvattingen?

Lopen mensen ooit promoties mis vanwege hun opvattingen?

Zou jij, als directeur van een ziekenhuis, een sjamaan die niet gelooft in bacteriën, maar wel in allerlei geesten die uit patiënten verjaagd moeten worden, weigeren aan te nemen?

Zou jij, als directeur van een astronomisch instituut, een sollicitatie van een geocentrist weigeren?

Zouden sommige directeuren van observatoria geocentristen weigeren aan te nemen?

Het antwoord zal weer overal ‘ja’ zijn. Welnu, het idee dat de aarde en het leven zo’n 6000 jaar geleden door God geschapen is wordt gezien als net zo onzinnig als het geocentristische idee dat de zon om de aarde draait. In het licht daarvan:

Kun jij je voorstellen dat directeuren van geologische instituten ‘jonge aarde’-creationisten weigeren aan te nemen?

Zou jij willen betalen voor onderzoek binnen het geocentrische paradigma?

Kun jij je voorstellen dat het moeilijk is fondsen te werven voor onderzoek binnen een creationistisch paradigma?

Met andere woorden: als het klopt dat een hypothetische2 geocentrist het moeilijk zou hebben om ergens aangenomen te worden en fondsen te werven voor zijn onderzoek, is het dan zo moeilijk voor te stellen dat dit voor creationisten net zo moeilijk is?

Komt het wel eens voor dat mensen niet goudeerlijk zijn?

Houden mensen ooit informatie achter?

Proberen mensen ooit controverse te ontlopen?

Zouden onderzoekers ooit selectief zijn in welke onderzoeksresultaten ze wel en niet publiceren?

Zouden reviewers ooit een publicatie blokkeren om andere dan strikt inhoudelijke redenen?

Proberen bedrijven controverse rond hun producten te ontlopen?

Proberen wetenschappelijke tijdschriften hun goede reputatie te behouden?

Proberen wetenschappelijke tijdschriften controverse omtrent de kwaliteit van hun publicaties te ontlopen?

Zijn creationistische ideeën binnen de biologie en geologie controversieel?

Zou een creationistisch artikel in een gerespecteerd wetenschappelijk tijdschrift stof op doen waaien?

Zou een redactie die een anti-evolutionistisch artikel publiceert kritiek te verduren krijgen?

Zou een redactie deze situatie willen voorkomen?

Zouden zelfrespecterende wetenschappelijke tijdschriften creationistische publicaties weigeren?

Zou een creationistisch tijdschrift in staat zijn een evolutionistisch artikel te weigeren?

Zou een evolutionistisch tijdschrift in staat zijn een creationistisch artikel te weigeren?

Nu zou ik de lezer willen vragen: als het antwoord op al deze vragen ‘ja’ is, is het dan zo verwonderlijk dat creationistische argumenten zelden gepubliceerd worden in gangbare wetenschappelijke tijdschriften? Nee toch? Betekent dat dat het een complot is? Nee, want er zijn geen geheime afspraken over gemaakt.

Kunnen we zeggen dat het immoreel is dat wetenschappelijke tijdschriften goede creationistische artikelen weigeren? Soms wel, soms niet. Er zijn allerlei motieven die mee kunnen spelen:

 • Allicht vindt de redactie oprecht dat er iets niet kan kloppen aan zulke radicaal afwijkende ideeën. Niet plaatsen is dan een logische keuze.
 • Allicht vindt de redactie dat hun tijdschrift geen forum hoort te zijn voor een discussie over schepping en evolutie. Die discussie hebben we 150 jaar geleden al gehad. Met andere woorden: het is simpelweg niet relevant genoeg om geplaatst te worden. (Relevantie is vaak een reden om artikelen te weigeren.)
 • Angst. Het publiceren van uitgesproken anti-evolutionistische conclusies zou tot veel imagoschade kunnen leiden. Als iets dergelijks gebeurt, zullen aggressieve evolutionistische lobby-organisaties onmiddelijk de credibiliteit van de redacteur in twijfel trekken. Toen Richard Sternberg3, redacteur van Proceedings of the Biological Society of Washington, een artikel van Intelligent Design aanhanger Stephen Meyer doorliet voor publicatie, is hij hierdoor zwaar in opspraak geraakt.

Conclusie

Dat de meeste wetenschappers (in elk geval onder biologen en geologen) evolutionist zijn, en creationistische argumenten niet in seculiere wetenschappelijke vakbladen gepubliceerd worden, wil niet zeggen dat de argumenten voor schepping zwak zijn. Noch wil het zeggen dat er een evolutionistisch complot is. Er zijn namelijk geen geheime afspraken over gemaakt. De meeste wetenschappers zijn gewoonweg niet op de hoogte van de argumenten. En wetenschappelijke bladen publiceren geen creationistische argumenten, omdat die te controversieel zijn.

Voetnoten

 1. Zoals deze: https://creation.com/images/pdfs/tj/j19_1/j19_1_113-125.pdf.
 2. Ik zeg hier hypothetisch, omdat dat met die geocentrist maar een voorbeeld is. Ik verwacht niet dat er nog geocentristische astronomen bestaan.
 3. http://www.richardsternberg.com/

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!