Is er fossiel bewijs voor mensen met dino’s?

by | apr 11, 2020 | Onderwijs

Vraag

Er wordt gezegd dat mensen en dinosauriërs samen hebben geleefd, maar dan zou daar toch fossiel bewijs voor moeten zijn? Zijn er fossielen van mensen en dinosauriërs samen op een plek gevonden?

Antwoord

Drakenlegendes en oude afbeeldingen doen inderdaad geloven dat mensen tegelijk leefden met draken (een oud woord voor de beesten die je nu kent als dinosauriërs). Bovendien mag je dat vanuit de Bijbelse context verwachten. Landdieren, en dus ook dino’s, werden net als de mens op de zesde scheppingsdag geschapen. Dat blijkt ook uit bijvoorbeeld de beschrijving van de Behemoth en de Leviathan in Job 40 en 41.

Op het moment is er geen alom geaccepteerd wetenschappelijk bewijs dat mens en dino tegelijk leefden. Er is nog nooit een skelet van een mens gevonden naast dat van een dino. Bovendien is het heersende denkschema dat van de evolutietheorie, waarin de dino’s minimaal 65 miljoen jaar geleden zijn uitgestorven, ver voor de opkomst van de eerste mens. Als je dat gelooft komt het helemaal niet in je op om te bedenken dat mens en dino tegelijk konden hebben geleefd. Wetenschappers zoeken er gewoonweg niet naar.

Dat er geen menselijke fossielen bij dino’s worden gevonden, kan ook allerlei redenen hebben. Mensen en dino’s kunnen wel tegelijkertijd hebben geleefd, maar dat hoeft niet op dezelfde plek te zijn geweest: mensen en dino’s hadden elk hun eigen leefomgeving. Die leefomgevingen (biotopen) zijn een voor een door het opkomende zondvloedwater begraven. Dat er dus (nog) geen onomstreden fossiel bewijs is gevonden, wil niet zeggen dat mensen miljoenen jaren na dino’s leefden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Wit, J.R. de, 2017, Is er fossiel bewijs voor mensen met dino’s?, Weet 46: 50.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!