Is Genesis geschiedenis?

by | okt 26, 2017 | Nieuwsbrief, Onderwijs

“Als creationist prijs ik me gelukkig dat er medestanders zijn die onderlegd zijn in biologie, genetica, astronomie enzovoort. Met veel belangstelling volg ik de technische discussies tussen evolutionisten en creationisten. Helaas moet ik soms afhaken, wat wellicht voor vele leken in de vernoemde wetenschappen ook het geval zal zijn. Toch ben ik ervan overtuigd dat ook zij met hun beperkte kennis een bijdrage kunnen leveren in het weerleggen van de evolutietheorie door beroep te doen op hun gezond verstand en het vermogen om logisch te denken.” Via de mail reageert een medestander op de discussie. Wekelijks ontvangen wij dergelijke bemoedigingen. Het doet ons goed dat mensen ons werk een warm hart toedragen.

Is Genesis geschiedenis?

Volgende maand verschijnt bij Weet Magazine de dvd Is Genesis geschiedenis?. In deze documentaire verdedigen verschillende wetenschappers het scheppingsgeloof. Ze laten zien dat je niet je verstand hoeft uit te schakelen wanneer je gelooft in de Schepper. Integendeel, de werkelijkheid getuigt van Gods grote scheppingsdaden. Op 3 november zal deze dvd door Weet Magazine, in samenwerking met Logos Instituut, gepresenteerd worden in het gebouw van Driestar Educatief te Gouda. Komt u ook? Zou u uzelf wel willen aanmelden voor deze avond zodat wij weten hoeveel stoelen en drinken we klaar moeten zetten? Aanmelden kan hier.

Opheusden

Het congres te Opheusden was een succes. Het congres was ruim volgeboekt en werd enthousiast ontvangen. Diverse wetenschappers lieten vanuit hun eigen vakgebied zien dat het geloof in een schepping goed is te verdedigen. Het Reformatorisch Dagblad deed hier kort verslag van de dag. Op 17 maart 2017 wordt het volgende congres georganiseerd te Opheusden.

Moderatiebeleid

De afgelopen week is er op onze website het een en ander gewijzigd. Zo hebben wij de mogelijkheid om via de website direct onder een artikel te reageren, afgesloten. Zie dit artikel voor de toelichting. Mensen die willen reageren doen dat nu via onze Facebook of persoonlijk via ons contactformulier. Heeft u ook feedback, een compliment of een vraag dan kunt u een e-mail sturen naar info@logos.nl. Wij zoeken dan een gepast persoon die uw vraag kan beantwoorden.

Tegenstand

Ondanks alle tegenstand ervaren we Gods zegen in ons werk. We merken dat veel Nederlandssprekenden op zoek zijn naar antwoorden op levensvragen, zoals: Waar komen wij vandaan? Zou u ons werk mee willen nemen in uw gebeden? Wilt u ons ook helpen in het beantwoorden van vragen of het vertalen van artikelen? Neem dan contact met ons op via dit contactformulier. Wordt u Logosambassadeur in uw gemeente? De afgelopen maand ontvingen we ook diverse giften en kwamen er enkele vaste donateurs bij. Dit wordt zeer gewaardeerd! Door deze bijdragen kunnen we dit werk blijven doen. Kent u nog mensen die ons werk willen steunen? Zou u deze mensen dan willen wijzen op ons donatieformulier?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!