Wat is het literaire genre van Genesis 1-11?

by | nov 23, 2017 | 03. Theologie, Onderwijs

Dit artikel is eerder verschenen op evolutie.eu

De Bijbel bevat verscheidene literaire genres. Tot welk genre een bepaalde passage behoort, is natuurlijk van belang voor de manier waarop we het moeten interpreteren. Gelukkig is in veel gevallen tamelijk eenvoudig vast te stellen wat het genre van een tekst is. De meeste mensen kunnen bijvoorbeeld poëzie, geschiedschrijving en profetie makkelijk onderscheiden, en stemmen hun interpretatie daar vaak automatisch op af.

Ook in het geval van Genesis 1-11 is het literaire genre makkelijk vast te stellen. Iedereen die het leest, herkent in deze hoofdstukken historisch narratief. Geschiedschrijving dus. Hoewel verdere onderbouwing eigenlijk niet nodig zou hoeven zijn, volgt hieronder toch een beknopte opsomming van argumenten voor een historische lezing van Genesis 1-11.

  1. Het is een chronologisch verhaal over personen en gebeurtenissen (de schrijfstijl van historisch narratief), terwijl het niet bedoeld is als fictie of gelijkenis. Dit is de meest voor de hand liggende aanwijzing, waardoor iedereen het als geschiedschrijving kan herkennen.
  2. Hoewel het leven van Abraham, Isaak, Jakob en Jozef gedetailleerder worden besproken dan die van hun voorouders, is er geen sprake van dat de schrijfstijl in Genesis 2-11 anders is dan in Genesis 12-50. Niemand twijfelt eraan dat 12-50 historisch bedoeld is, dus er is ook geen reden om te twijfelen aan de historiciteit van de 2-11.
  3. Genesis 1-11 bevat geslachtsregisters (hoofdstukken 5, 10 en 11). Dit is natuurlijk je reinste geschiedschrijving.
  4. Genesis bevat verscheidene malen de Hebreeuwse frase ‘elleh toledoth’ met daarop volgend meestal de naam van een persoon. Deze frase wordt vertaald met ‘dit is de geschiedenis van’ of ‘dit zijn de nakomelingen van’ en vormt telkens een afbakening tussen verschillende secties in Genesis. We vinden deze toledoths zowel in Gen. 1-11 (namelijk in 2:4, 6:9, 10:1, 11:10 en 11:27) als in de rest van Genesis (25:12, 25:19, 36:1, 36:9 en 37:2), hetgeen aangeeft dat er continuïteit is tussen hoofdstukken 1-11 en 12-50.
  5. Genesis 1 is een chronologische sequentie van gebeurtenissen (dag één, tweede dag, derde dag, et cetera).
  6. In Genesis 1 wordt veel gebruik gemaakt van de ‘consecutieve vav’. Dit is een soort ‘en toen’-vorm. In de Statenvertaling en NBG ’51 zie je dat terug in het woordje ‘en’ aan het begin van bijna iedere (deel)zin. Deze ‘consecutieve vav’ duidt een opeenvolging van gebeurtenissen aan. Het veelvuldige gebruik van deze vorm is kenmerkend voor historisch narratief.
  7. De historiciteit van Genesis 1 wordt bevestigd door Exodus 20:11: ‘Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag.’
  8. In tientallen Nieuwtestamentische verwijzingen naar Gen. 1-11 wordt nooit de suggestie gewekt dat het iets anders zou zijn dan gewone geschiedenis. Er wordt keer op keer naar verwezen als ware het echte geschiedenis.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!