Japie Krekel en de vallende ster

by | dec 2, 2017 | Biologie, Onderwijs, Scheikunde

Bill Nye (“The Science Guy”) schreef in zijn in 2015 verschenen New York Times bestseller “Undeniable: Evolution and the Science of Creation” (“Niet te ontkennen: Evolutie en de wetenschap van de Schepping”): “Het ontstaan van leven vereist alleen maar wat ruw materiaal om de levensvonk te laten ontstaan”.1

In de film Pinokkio zong Japie Krekel zijn beroemde liedje: “Als je een wens doet bij een vallende ster, komt je wens uit” (“When you wish upon a star, your dreams come true”). Welke van deze citaten wordt door de wetenschap het beste ondersteund? Bill Nye’s wetenschappelijke geloofwaardigheid overstijgt zeker die van Japie Krekel. Hij is per slot van rekening “The Science Guy”, de wetenschapper. Als zodanig heeft hij miljoenen kinderen met zijn shows over de wetenschap vermaakt en onderwezen. Japie Krekel daarentegen heeft, al is hij even onderhoudend, hoe dan ook geen wetenschappelijke geloofsbrieven of pretenties. Het citaat van Bill heeft de instemming van hordes machtige en invloedrijke mensen. Zijn citaat wordt globaal gesproken door iedere atheïst wereldwijd gesteund, omdat zij wel moeten geloven dat het eerste leven spontaan begon vanuit volledig natuurlijke processen. Zij denken misschien niet precies gelijk over hoe dit heeft plaatsgevonden, maar ze geloven dàt het gebeurde. Jeremy England, natuurkundige aan het MIT, gaf uiting aan een soortgelijk geloof: “Je begint met een willekeurige hoeveelheid atomen en als je er maar lang genoeg licht op laat schijnen, zou het niet verbazingwekkend zijn dat je een plant krijgt”.2

Het citaat van Bill Nye wordt ook breed gesteund door de op scholen gebruikte boeken. Neem bijvoorbeeld dit citaat uit een populair biologieboek: “Het leven begon toen organische moleculen zich op een gecoördineerde wijze in een celmembraan verzamelden en zich begonnen te reproduceren”.3 Het lijkt erop dat het citaat van Bill Nye meer ondersteuning vanuit de wetenschap heeft dan de fantasieën van een dierlijk insect. Maar wetenschap gaat over het uitleggen van universele natuurwetten door middel van zorgvuldige waarnemingen en niemand in de geschiedenis van de wereld heeft ooit leven waargenomen dat door natuurlijke processen uit niet-levend materiaal te voorschijn kwam. Het gebeurt gewoon niet met een vonk; het gebeurt niet als je maar lang genoeg ergens licht op laat schijnen. En organische moleculen verzamelen zich eenvoudig niet “op een gecoördineerde wijze binnen een celmembraan om zich vervolgens te gaan reproduceren”. Dus waarom wordt onze kinderen geleerd dat het wel gebeurt?

Zoals in mijn boek, The Scientific Approach to Evolution, wordt uiteengezet, is de wetenschap zelfs niet in staat het ontstaan van het eerste leven met ook maar enige zekerheid te onderzoeken, omdat de oorsprong van het eerste leven niet rechtstreeks kan worden waargenomen, niet kan worden herhaald, niet met terugwerkende kracht kan worden bestudeerd en niet zonder vooringenomenheid en aannames kan worden onderzocht. Elke glimp van bewijs naar de oorsprong van het eerste leven wordt gemakkelijk overschaduwd door de substantiële vooringenomenheid van de onderzoekers en de talloze aannames die nodig zijn. Daarom gelooft Bill Nye in iets en claimt hij iets, wat niet door de wetenschap wordt ondersteund en kan worden ondersteund. De verklaring van Bill Nye is een geloofsverklaring, geen wetenschappelijke verklaring.

Laten we nu eens kijken naar de wetenschap achter het citaat van Japie Krekel. Heeft ooit iemand die een wens deed bij een vallende ster gekregen wat hij of zij wenste? Ik denk dat ieder rationeel persoon zou moeten toegeven dat dit af en toe wel gebeurt (hoewel ik zeker niet probeer een oorzakelijk verband aan te wijzen). Kan dit door hoog-betrouwbare wetenschap worden bestudeerd? Ja, je zou een studie kunnen ontwerpen om de waarschijnlijkheid te bestuderen van uitgekomen dromen, nadat iemand een wens bij een vallende ster had gedaan. De studie zou herhaald kunnen worden, zou rechtstreekse waarneming kunnen bevatten en zou met terugwerkende kracht kunnen worden bestudeerd met minimale vooringenomenheid en aannames. Dit soort studie zou zonder twijfel tot een vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien meer accurate verklaring leiden dan die van Japie Krekel. Bijvoorbeeld: “Als je een wens doet bij een vallende ster, bestaat er 1,2% kans +/- 0,3% waarschijnlijkheid dat je dromen uit zullen komen”. Daarom concluderen we dat hoewel Japie Krekel z’n verklaring onterecht een oorzakelijk verband impliceert, een verband dat niet is aangetoond, het tenminste mogelijk is dat die dromen na het doen van een wens bij een vallende ster zullen uitkomen. Het concept zou bestudeerd kunnen worden met hoog-betrouwbare wetenschappelijke methoden.

Hieruit blijkt duidelijk dat het geloof van Bill Nye, van Jeremy England, van veel biologieboeken en van alle atheïsten een groter gehalte aan fantasie en een kleiner gehalte aan wetenschap bevat dan het geloof van Japie Krekel. Het wordt tijd dat we de wetenschap naar een hoger plan tillen en stoppen met te doen alsof de wetenschap ideeën ondersteunt die in werkelijkheid op geloof zijn gebaseerd.

Dit artikel is met toestemming vertaald en overgenomen van de website Scientific Evolution. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Nye, B. Undeniable: Evolution and the Science of Creation. New York: Saint Martin’s Press; 2014, p. 285.
  2. https://www.quantamagazine.org/a-new-thermodynamics-theory-of-the-origin-of -life-201401223. Biology 8th Ed. Losos JB, Mason KA, Singer SR.
  3. Gebaseerd op het werk van Raven PH en Johnson GB. Boston: McGraw Hill 2008, p. 507.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!