Jonghistorische werkelijkheidsopvatting…

by | aug 22, 2017 | Nieuws, Onderwijs, Opinie

Prof. Van den Brink roept, in het Reformatorisch Dagblad van 16 augustus, op tot respect. Hij slaat zijn eigen verzoek echter in de wind als het gaat om de jonghistorische uitleg.

Een viertal punten:

  1. Prof. Van den Brink noemt de jonghistorische visie, genormeerd aan Gods Woord, een ‘gebroken rietstaf die de hand doorboort’ (2 Kon. 18:21 en Jes. 36:6). Hij vergelijkt het vertrouwen op deze visie met het vertrouwen op redding door ‘heidenen’, terwijl juist de evolutiefilosofie van universele gemeenschappelijke afstamming over lange perioden, van ‘heidense’ oorsprong is (zie Anaximander en andere Grieks-Romeinse denkers). We moeten ons vertrouwen echter, net als koning Hizkia in 2 Kon. 19 en Jes. 37, niet op mensen of natuurfilosofieën stellen maar op God en Zijn Woord.
  2. Prof. Van den Brink blijft in zijn boek ‘En de aarde bracht voort’ vooral steken bij verouderde creationistische werken (bijv. uit 1923 en 1961). Het oordeel van de auteur dat huidige creationistische verklaringen ‘geen been hebben om op te staan’ en ‘gekunsteld en speculatief zijn’, berust niet op eigen onderzoek. Hij zou er goed aan doen de jonghistorische werkelijkheidsopvatting te beoordelen op haar eigen merites en op grond van recentere literatuur, bijvoorbeeld Brand en Chadwick (2016)1, Brandt (2015)2, Gibson et al. (2011)3, Hartnett (2012)4, Snelling (2009)5 en Wood en Garner (2009)6.
  3. Volgens prof. Van den Brink zouden creationisten zich hoofdzakelijk inzetten op pr. Dit wijst op onbekendheid met de creationistische stroming. Daar worden ook gelden en veel (vrije) tijd ingezet voor onderzoek (denk aan Core Academy of Science). Daarnaast kan het bouwen van musea en andere bouwwerken (bijvoorbeeld Ark Encounter) niet zonder onderzoek gebeuren.
  4. In het Reformatorisch Dagblad zijn veel meer verdedigingen verschenen van de jonghistorische scheppingsleer dan prof. Van den Brink aangeeft. Daarnaast plaatsten vrijwel alle auteurs kritische kanttekeningen bij zijn boek. In plaats van op deze wijze te schrijven over creationisten, zou Van den Brink kunnen reageren op de inhoudelijke kant van de zaak.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De originele bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2017, Schepping en evolutie (XV), Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (121): 8-9.

Voetnoten

  1. Brand, L.R., Chadwick, A.V., 2016, Faith, Reason, & Earth History. A Paradigm of Earth and Biological Origins by Intelligent Design. Third Edition (Berrien Springs: Andrews University Press).
  2. Brandt, M., 2015, Wie alt ist die Menschheit? Demographie und Steinwerkzeuge mit überraschenden Befunden. 5. erweiterte Auflage (Holzgerlingen: SCM Hänssler).
  3. Gibson, L.G., Rasi H.M., 2011, Understanding Creation. Answers to questions on faith and science (Nampa: Pacific Press Publishing Association).
  4. Hartnett, J.G., 2012, Updated Starlight, Time, and the New Physics (Atlanta: Creation Book Publishers).
  5. Snelling, A.A., 2009, Earth’s Catastrophic Past. Geology, Creation & The Flood (Dallas: Institute for Creation Research).
  6. Garner, P.A., Wood, T.C. (Eds.), 2009, Genesis Kinds: Creationism and the Origin of Species (Eugene: Wipf & Stock Publishers).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!