Joodse meisjesschool te Antwerpen in opspraak vanwege beperkt evolutieonderwijs

by | jun 20, 2018 | Nieuws, Onderwijs

Volgens de onderwijsinspectie vindt de Joodse meisjesschool Yavne-Benoth Jeruzalem te Antwerpen het moeilijk om de eindtermen in het onderwijs te combineren met het Joodse geloof. De school werd doorgelicht na verzoek van de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits12

In februari 2018 kwam de Yavne-Benoth Jeruzalemschool (een door de Vlaamse overheid erkende en subsidie-ontvangende school) in opspraak nadat een solliciterende leerkracht biologie, via een zogenoemd document ‘Richtlijnen’, verboden werd om les te geven over de evolutieleer van Darwin en andere zaken die mogelijk strijdig zijn met het Joodse geloof. 3 De ‘Richtlijnen’ kwamen via de sollicitante in handen van dr. Leni Franken, als filosoof verbonden aan de Universiteit Antwerpen, die de zaak aan het rollen bracht. Ze vertelt: “Ik maakte ze meteen over aan het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits en aan de schoolinspectie”. En gaat verder: “Je wéét wel dat er in sommige orthodoxe scholen niet of moeilijk gepraat wordt over seksualiteit of evolutieleer, maar deze richtlijnen tarten elke verbeelding. Vrijheid van godsdienst, akkoord, maar er is ook zoiets als respect voor de rechten van het kind om goed voorbereid te worden op de samenleving. (…)”

Volgens sommigen zou het document ‘Richtlijnen’ afkomstig zijn van de directie. De school ontkent echter weet te hebben van het bestaan van dit document. De school geeft aan dat het de auteur van het document, een van de stichtsters van de school, gewezen heeft op het ‘totaal onaanvaardbare karakter ervan’. Volgens Caroline Gennez, parlementslid voor de Vlaamse Socialistische Partij Anders, zou zij dit document al jaren aan kandidaat- en waarschijnlijk ook aan actieve leerkrachten in de school geven. Het persbericht van de school geeft aan dat het geen officieel document van de school is: “Wij hebben kennisgenomen van de publicatie in Gazet van Antwerpen over de Benoth Jeruzalemschool. Het kwestieuze document is geen officieel document van de school. De directie noch de inrichtende macht heeft kennis gehad van het bestaan ervan. Dit document druist in tegen alles waar de school voor staat.”

Uit de doorlichting blijkt dat de school de eindtermen wel aan bod laat komen, maar dat het bereiken van deze eindtermen een spanningsveld creëert tussen de eindtermen en het Joodse geloof. Minister Crevits wil daarom verder kijken met de onderwijsinspectie en de verantwoordelijken voor het Joodse onderwijs. Crevits: “De bedoeling van het overleg is nu tot afspraken te komen of acties uit te werken die garanties bieden voor het bereiken van de eindtermen en het volgen van de onderwijsregeling.” In 2012 werd de school ook doorgelicht en kreeg het een ‘beperkt gunstig advies’. Volgens de inspecteurs waren er echter nog wel belangrijke ‘hiaten’ op het vlak van de evolutietheorie, seksuele opvoeding en wetenschappelijke vakken. Bij de doorlichting van 2015 waren de hiaten weggewerkt. De directie geeft aan dat deze nieuwe heisa afbreuk doet aan de jarenlange inspanningen. Volgens de school heeft de inspectie aangegeven dat “de school systematisch de nodige inspanningen levert om de eindtermen te realiseren.”

Deze gebeurtenis past binnen de Europese trend van evolutiepropaganda. De basisovertuiging van Universele Gemeenschappelijke Afstamming moet ruim aan bod komen in het huidige onderwijs. Aanhangers van deze basisovertuiging denken dat, hoe meer onderwijs er gegeven wordt over deze moderne naturalistische ontstaansmythe, hoe meer het begrip en de acceptatie ervan zal toenemen. Vandaar dat men ook het Europese project EVOKE in leven geroepen heeft.4 Door daarnaast de Joods-Christelijke ontstaansgeschiedenis te demoniseren en als staatsgevaarlijk neer te zetten probeert men een monopolie te creëren.5 Dit is een onverstandige zet, omdat de naturalistische natuurfilosofie van Universele Gemeenschappelijke Afstamming zeer grote problemen en onopgeloste vraagstukken kent.6 Ik pleit voor een tweemodellen benadering waarbij zowel de Joods-Christelijke ontstaansgeschiedenis als ook de naturalistische ontstaansmythe een gelijke behandeling krijgen. De filosoof dr. Leni Franken zei: “Echte vrijheid krijg je pas als je op school degelijk wordt geïnformeerd. Anders ben je alleen voorbereid voor het leven in een gesegregeerde samenleving, om te leven in je eigen hokje.” Deze uitspraak past goed bij het tweemodellen onderwijs. Maar kan dr. Franken mij garanderen dat het scheppingsparadigma ook voldoende aan bod komt op de Belgische openbare scholen? Of geldt haar uitspraak niet voor deze scholen en neemt de filosoof er genoegen mee dat leerlingen van openbare scholen alleen voorbereid zijn om te leven in het hokje van de naturalistische natuurfilosofie? Wellicht kunnen wij de Vlaamse openbare scholen ook eens doorlichten als het gaat om het onderwijs in het scheppingsparadigma? De tweemodellenbenadering zal namelijk voorkomen dat leerlingen van openbare scholen het idee krijgen dat Universele Gemeenschappelijke Afstamming een vrijwel onfeilbare basisovertuiging is en deze benadering geeft Joods-Christelijke leerlingen bagage mee om te kunnen omgaan met deze moderne ontstaansmythe.

Voetnoten

  1. Hilde Crevits is een Christendemocraat en de huidige Vlaamse minister van onderwijs. Zie hier voor meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hilde_Crevits.
  2. Voor dit stuk heb ik de volgende bronnen gebruikt: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/05/22/geen-evolutieleer-in-joodse-meisjesschool-in-antwerpen/, https://www.demorgen.be/binnenland/joodse-meisjesschool-in-antwerpen-ontkent-kritiek-over-eindtermen-b73e24b3d/, https://www.gva.be/cnt/dmf20180522_03524491/hilde-crevits-spanningsveld-tussen-eindtermen-meisjesschool-en-het-joodse-geloof, https://www.hln.be/nieuws/binnenland/leerkrachten-mogen-niet-praten-over-seks-of-evolutieleer-crevits-beveelt-onderzoek-naar-joodse-meisjesschool~ac760e0e/, http://www.knack.be/nieuws/belgie/minister-crevits-beveelt-onderzoek-naar-joodse-meisjesschool-in-antwerpen/article-normal-966955.html, http://www.hildecrevits.be/nl/minister-beveelt-onderzoek-naar-joodse-meisjesschool, https://www.uantwerpen.be/popup/nieuwsonderdeel.aspx?newsitem_id=3219&c=LANDP656&n=173768, https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/20/-echte-vrijheid-krijg-je-als-je-op-school-correct-wordt-geinform/, http://vlaamsemedia.trendolizer.com/2018/02/minister-crevits-beveelt-onderzoek-naar-joodse-meisjesschool-in-antwerpen.html, https://vlaamsparlement.tv/plaats-levensbeschouwing-op-school/ en http://4nieuws.be/binnenland/1274816/joodse-meisjesschool-in-antwerpen-ontkent-kritiek-over-eindtermen.html.
  3. In de richtlijnen wordt het per vak gespecificeerd. Op de website van Hilde Crevits (een overgenomen artikel uit de Gazet van Antwerpen) (http://www.hildecrevits.be/nl/minister-beveelt-onderzoek-naar-joodse-meisjesschool) kunnen we daar iets meer over lezen. Bij biologie staat: “Biologie. Niet: evolutie (darwinisme)”. Bij aardrijkskunde staat: “Aardrijkskunde. Niet: ontstaan der aarde, heelal, jaartallen (1 miljoen).”
  4. https://logos.nl/evoke-weer-initiatief-om-evolutietheorie-promoten-schepping-deur/.
  5. Zie het rapport van de Raad van Europa: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11751&lang=en.
  6. Zie bijvoorbeeld: https://logos.nl/universele-gemeenschappelijke-afstamming-waarschijnlijk-juist/ en https://logos.nl/nieuwe-bewijzen-brengen-macro-evolutie-aan-het-wankelen/.
M
"

Artikelen

Artikelen