Jozua’s dag – Heeft NASA de verloren tijd uit de Bijbel ontdekt?

by | aug 10, 2019 | 03. Theologie, Astronomie & Kosmologie

In de Bijbel staan twee passages waarin de zon zich wel heel vreemd gedraagt. In Jozua 10 blijft de zon een hele dag stilstaan, en in 2 Koningen 20 gaat de zon 10 graden achteruit op de zonnewijzer. Zou je die ontbrekende tijd nog terug kunnen vinden? Het verhaal gaat dat dat zo is…

Toen men bij de NASA de posities van de planeten aan het bepalen was voor toekomstige ruimtereizen, liepen de computers vast: er ontbrak een dag. Na lang zoeken herinnerde een van de teamleden zich dat de Bijbel over een lange dag spreekt: de dag waarop Jozua de Amorieten bij Gibeon versloeg. Toen ze daarvoor compenseerden en de berekening opnieuw invoerden, gebeurde hetzelfde. Weer liepen de computers vast. Men kwam erachter dat er niet precies een hele dag miste, maar 23 uur en 20 minuten. De overige 40 minuten kon men verklaren met de periode die de zon terugliep in de tijd van koning Hizkia (2 Koningen 20). Daar heb je het: bewijs voor de Bijbel! Je komt dit verhaal van tijd tot tijd tegen op christelijke websites of op Facebook.

Er gaan meerdere varianten van dit verslag rond op internet. Ze hebben allemaal één ding gemeen: er is niets van waar! Dit verhaal komt geloofwaardig over doordat bestaande organisaties als NASA en Curtis Engine Company worden genoemd. Ene meneer Harold Hill, de toenmalige baas van Curtis, zou in de jaren 60 meegewerkt hebben aan het Apollo-programma. Daar kreeg hij een memo onder ogen waarop stond dat NASA’s computers vastliepen vanwege de ontbrekende tijd. Hill schreef dat in 1974 in zijn boek How to live like a King’s kid, maar tastbaar bewijs heeft hij niet. Er is geen memo, en het lijkt onwaarschijnlijk dat Hill vanwege zijn werk als adviseur toegang zou hebben tot dit soort informatie.

Hill is niet de eerste die een soortgelijk verhaal de wereld in hielp. In 1936 publiceerde Harry Rimmer The Harmony of Science and Scripture. Daarin staat in feite hetzelfde verhaal. Hij beroept zich op een boek uit 1890 van C.A.L. Totten. Totten berekende hoeveel dagen er zouden moeten zijn tussen de schepping en de slag bij Gibeon, toen de zon stilstond. Volgens hem was de slag bij Gibeon op een dinsdag. Daarna berekende hij het aantal dagen vanaf het heden tot aan diezelfde veldslag. Dit keer kwam hij uit op een woensdag. Dat verschil verklaarde hij door te wijzen op de lange dag van Jozua. Maar hier had Totten heel precieze gegevens voor nodig, die je onmogelijk uit de Bijbel kunt afleiden. Ook dit oudere verhaal is dus gewoon verzonnen. Harold Hill heeft het overgenomen in een tijd dat computers nog werden gezien als magische machines die zo’n beetje alles konden, en tot op de dag van vandaag kom je dit broodjeaapverhaal nog her en der tegen.

Dat de lange dag van Jozua of de teruglopende zonnewijzer van Hizkia niet wetenschappelijk door de NASA zijn aangetoond, wil natuurlijk niet zeggen dat deze Bijbelse gebeurtenissen zouden zijn verzonnen. Het is onwaarschijnlijk dat er ooit bewijzen voor komen. Dat is ook niet erg. Er zijn andere zaken in de Bijbel die wél zijn aangetoond. Genoeg om de Bijbel serieus te nemen als een historisch betrouwbaar document. Daarbij komt dat de Bijbel ook bovenal een boek is dat je kunt vertrouwen als het gaat over geestelijke zaken, zoals het eeuwige leven. In die zin heeft de Bijbel geen bewijsvoering nodig; het Woord bewijst zichzelf doordat het laat zien krachtig te werken in mensenlevens. Het klakkeloos overnemen van beweringen als die van de ontbrekende tijd klinkt aanlokkelijk, maar het doet waarschijnlijk meer kwaad dan goed. Check je bronnen en neem niet zomaar alles aan wat je leest. Dat geldt ook voor de artikelen in Weet Magazine natuurlijk!

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Nunen, H. van, 2016, Jozua’s dag. Heeft NASA de verloren tijd uit de Bijbel ontdekt?, Weet 40: 47 (PDF).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!