Junk DNA

by | sep 19, 2016 | Biologie, Genetica, Onderwijs

Slechts een klein deel van het DNA, bij mensen rond 5%, bevat de code voor eiwitten. De overblijvende 95 % kon men geen bepaalde functie toewijzen en voorbarig noemde men het “Junk DNA” (Junk = afval). Tot voor kort zag men in dit Junk DNA een bevestiging van de evolutietheorie: dergelijk “evolutionair afval” zou als bijproduct van een door toeval gestuurde evolutie te verwachten zijn. Nu blijkt echter, dat grote delen van dit junk DNA beslist wel bepaalde functies vervullen.

dna-1388696_1280

In de afgelopen jaren werd erover gediscussieerd, of junk DNA daadwerkelijk overbodig is. Intussen blijkt steeds meer, dat niet-coderende onderdelen van het DNA een belangrijke rol spelen bij de regulering van de genactiviteit en de celdeling. Ook heeft men aanwijzingen gevonden, dat het niet coderende DNA bij de antivirale immunologische strategie in het organisme een rol zou kunnen spelen en, ondanks haar eenvoudige opbouw, een deel van het immunologisch afweersysteem vormt.1 Bovendien heeft men ontdekt, dat sommige onderdelen van het Junk DNA al gedurende de vroege embryonale ontwikkeling invloed hebben op het samenspel van genen.2

Dit voorbeeld staat niet op zich. Niet weinig constructies bij levende wezens werden eerst als “onzinnig” of “rudimentair” beschouwd, voordat men bij verder onderzoek hun feitelijke genialiteit ontdekte. Tegenwoordig heerst onder evolutieonderzoekers in het algemeen de mening, dat de natuurlijke selectie deze schijnbaar overbodige DNA allang zou moeten hebben verwijderd, als zij toch geen functie zou hebben.3 De tegenwoordig bekende functies van het junk DNA ontkrachten de vaak geuite bedenking, dat het aardse leven niet van een intelligente Schepper zou kunnen afstammen.

Voetnoten

  1. John Woodmorappe, The potential immunological function of pseudogenes and other “junk” DNA, Technical Journal 17/3, 2003, blz. 102-108.
  2. Gill Bejerano, “Junk”DNA Now Looks Like Powerful Regulator, ScienceDaily, 24. April 2007.
  3. Markus Rammerstorfer, Nur eine Illusion?, Tectum-Verlag, 2006, blz. 82.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!