Kamervragen naar aanleiding van artikel over zoutvloei in het Reformatorisch Dagblad

by | feb 15, 2021 | Geologie, Nieuws, Onderwijs

PvdA-kamerlid drs. Henk Nijboer stelde op 26 januari 2021 Kamervragen over zoutvloei en de Friese ondergrond aan demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van ’t Wout.1 Deze vragen werden gesteld naar aanleiding van een artikel2 in het Reformatorisch Dagblad over het niet meer opveren van de Friese bodem na zoutwinning.3 Dit artikel werd geschreven door ing. Stef Heerema en verscheen later ook op de website van Logos Instituut.4 De minister heeft drie weken de tijd gekregen om antwoord te geven op deze Kamervragen.5

Op 21 januari 2021 schreef ing. Stef Heerema in een artikel in het Reformatorisch Dagblad dat de Friese bodem niet meer opveert na zoutwinning. Dit was wel de verwachting van geologen, maar deze verwachting is niet uitgekomen. Volgens de ingenieur is zout niet ‘stroperig’ maar ‘keihard’. Drs. Henk Nijboer stelde, op 26 januari 2021, naar aanleiding van dit artikel Kamervragen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat, Bas van ‘t Wout. Hij vraagt in de eerste vraag of de minister bekend is met dit artikel in het Reformatorisch Dagblad. De derde vraag van het Kamerlid luidt: “Klopt het dat door verkeerde aannames werd verwacht dat stroperig zout uit de omgeving zou toestromen om de ontstane holtes te vullen en permanente bodemdaling te voorkomen? Zo ja, wanneer is dit bij u bekend geworden?” De rest van de vragen gaan over de gevolgen hiervan voor Friese gebouwen en waterhuishouding. Daarnaast of mensen recht hebben op een vergoeding mocht er schade ontstaan (zijn) door deze steenzoutwinning.

Overigens is de stelling van Heerema ondertussen in een ander artikel in het Reformatorisch Dagblad bekritiseerd. Student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom schreef samen met mijnbouwkundige Jan van Herk en structureel geoloog dr. Nico Hardebol in het Reformatorisch Dagblad een artikel met daarin kritische noten.6 Volgens hen is het debat rond geloof en wetenschap niet gebaat bij het ontkennen van zoutvloei. De geologen geven aan dat zout, onder de juiste omstandigheden, juist wel kan stromen. Als voorbeeld verwijzen ze naar zoutgletsjers in het Zagrosgebergte in Iran ‘waarin het zout heel langzaam als vast gesteente over het oppervlak stroomt’, maar ook naar stromend zout bij Barradeel. Heerema heeft (nog) niet gereageerd op de tegenwerpingen van deze geologen.

Voetnoten

  1. Met dank aan een kennis die mij op deze Kamervragen wees. Omroep Fryslân berichtte ook over deze Kamervragen: https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1030359-pvda-wil-duidelijkheid-van-minister-over-zoutwinning-en-bodemdaling. Ook de Harlinger Courant besteedde er op 29 januari 2021 een bericht aan: https://www.harlingercourant.nl/carrousels/headlines/geen-bodemherstel-bij-wijnaldum.  Zie ook bodemnieuws.nl: https://bodemnieuws.nl/cms/23841-pvda-wil-duidelijkheid-van-minister-over-zoutwinning-en-bodemdaling.html.
  2. https://www.rd.nl/artikel/910311-friese-bodem-veert-niet-meer-op-na-ondergrondse-zoutwinning.
  3. Hoewel ik het inhoudelijk oneens ben met de zouthypothese van ing. Heerema, vind ik het nieuwswaardig dat deze creationistische hypothese de Tweede Kamer gehaald heeft.
  4. https://logos.nl/friese-bodem-veert-niet-meer-op-na-ondergrondse-zoutwinning/.
  5. Zie voor de Kamervragen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z01410.html, https://www.openkamer.org/kamervraag/2021Z01410/ of  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z01410&did=2021D03246.
  6. Zie hier voor dit artikel: https://www.rd.nl/artikel/913767-ontkenning-zoutvloei-helpt-geloof-en-wetenschap-niet.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!