De houding van Kepler achterna

by | mrt 1, 2017 | Onderwijs, Recensie

Bij uitgeverij Kepler boeken verscheen In de voetsporen van Kepler. Een boek over wat wetenschap behelst, en van daaruit worden oorsprong van de soorten, het leven, de aardlagen, de mens en het heelal besproken bij het licht van een historisch betrouwbare Bijbel. Tenslotte wordt de relatie tussen Bijbel en wetenschap beschouwd.

Johannes Kepler Kopie eines verlorengegangenen Originals von 1610 Johannes Kepler

De kracht van het boek is de grote hoeveelheid onderwerpen die besproken worden. Daarvan is de keerzijde dat die onderwerpen niet te diep kunnen gaan. Voor sommige lezers zal dat een pluspunt zijn. De auteur geeft een beknopte literatuurlijst voor verdere verdieping. Het aardige van dit boek is, dat het een goed overzicht geeft van het creationistisch wetenschappelijk denken van vandaag. De schrijfstijl wordt gekenmerkt door wetenschappelijke distantie. Al lezend kwam de vraag weer bij mij boven, waarom (theïstisch) evolutionisten vaak zo venijnig en emotioneel reageren op wetenschappers die het evolutiegeloof afwijzen en uitgaan van de historiciteit van Genesis 1 t/m 9. De argumenten van Fieggen zijn krachtig en helder. Tegelijk geeft hij ook aan, dat veel vragen nog onbeantwoord blijven. De overweldigende wetenschappelijke feiten spreken echter ook duidelijke taal: Het leven is geen toevalligheid. De levende cel is een miraculeus complex geheel. Dat levert een immens probleem op voor de naturalistische wetenschap. Fieggen schetst dat overigens mild; het siert hem.

Hier en daar staan nog wat typefoutjes in deze eerste druk. Bij het interessante ‘Draken en dino’s’ (p 41-42) merk ik op, dat de wereldwijde drakenverhalen reeds bestonden voordat de eerste dino’s als fossiel ontdekt werden. Australopithecus (p 44) dient mijns inziens tot de familie van de Mensapen worden gerekend.

De titel In de voetsporen van Kepler is gekozen vanuit de houding van Kepler als wetenschapper. Kepler had ontzag voor de feiten die hij waarnam, maar meer nog had hij ontzag voor de Schepper. Kepler wilde met zijn wetenschappelijk werk God eren en Diens hand in de schepping ontdekken. Het boek is full colour en beslaat 64 pagina’s op A4, met veel nuttige illustraties. Van harte aanbevolen.

Het boek is wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!