Kerken onderneem actie!

by | jul 25, 2017 | Nieuws, Onderwijs

De kerken lopen leeg sinds het evolutionisme breed wordt gedragen, dat is al eeuwen gaande. Nog slechts 12% van de Nederlandse bevolking bezoekt regelmatig een kerkelijke gemeente.1 Nederland was nota bene een christelijke staat, waarvan de regering opdracht gaf tot het vertalen van de Bijbel. Zo kwam de Statenvertaling tot stand. Een unicum, welk land kan zich hiermee meten?

Een enquête uit 2009 onder predikanten spitste het toe op: ‘in zes dagen schiep Ik’.2 De cijfers over de ledentallen van vijf vergelijkbare kerken sindsdien laten zien waar de schoen wringt (zie tabel). Het heeft te maken met toenemend ongeloof in Gods Woord. Elk van deze kerken is vertegenwoordigd in de zogenaamde ‘bible belt’, waar gezinnen gemiddeld groter zijn.3 Bovendien hebben ze het beste nieuws ter wereld, namelijk het evangelie, in de aanbieding. De bevolkingsgroei zou dus ruimschoots verslagen moeten worden. Toch houden alleen de kerken waar wordt geloofd dat God in zes dagen geschapen heeft, de groei van de Nederlandse samenleving bij.

Deze kerken hebben overeen dat ze de formulieren van enigheid erkennen. Toch verschillen de groeicijfers. Alleen de kerken waar wordt geloofd dat de aarde in zes dagen is geschapen, houden de bevolkingsgroei bij. De bevolkingsgroei tussen 2009 en 2017 was 3,7%.

Uit Canadees onderzoek is gebleken dat kerken sneller groeien naarmate de Bijbel meer letterlijk wordt geïnterpreteerd.456 Een Engels onderzoek komt tot dezelfde conclusie.7 Dit onderstreept dat we hier te maken hebben met een oorzakelijk verband. Ook prof.dr. H.M. Kuitert stelt vast dat het gebouw van de christelijke leer ineen zijgt als de historische schepping als eerste steen wordt verwijderd.8

De cijfers wijzen uit dat kerken die het evolutionisme accommoderen deze eeuw zullen decimeren. Hun feitelijke ondergang lijkt alleen te keren door het evolutionisme inhoudelijk te bestrijden. Daar is ook volop reden toe. Denk aan de absurditeit van gemeenschappelijke afstamming, oerknal, miljoenen kubieke kilometers door indamping gevormde zoutgesteenten, etc. Evolutionistische oorsprongswetenschappers hebben nog niets met experimentele observaties onderbouwd. Ze zijn in enkele eeuwen en na het verbranden van vele miljarden belastinggeld niet verder gekomen dan het publiceren van speculatieve sprookjes.

Christelijke media (kranten, radio, televisie, uitgevers, internetdiensten, etc.) kunnen ervan verzekerd zijn dat ook hun afzetgebied zal slinken als sneeuw voor de zon. Voor hen is er alleen toekomst als hun redacties het evolutionisme kritisch gaan bevragen. Idem voor christelijke studentenverenigingen en scholen. Er is een revolutie nodig in de bestuurs- en directiefuncties. Juist daar op het pluche zijn de aanhangers van het evolutionisme te vinden, gelauwerd met prachtige titels. Decorum dat is vergeven door universiteiten die… de evolutietheorie leren.9 Universiteiten die er geen been in zien iemand te ontslaan na publicatie van feiten die de theorie ontkrachten.10 Op de barricaden dus!

De jaarbrief van de PKN spreekt van het volgen van een landelijke trend van secularisatie en vergrijzing. Dit is echter niet correct, het is juist de PKN die de motor is van de ontwikkeling en de trend aanvoert. De GKV, die via zijn theologische universiteit een podium geeft aan evolutietheoloog Van den Brink, wordt meegesleurd in de val.

Andere artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. Hij was in Engeland gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries

Voetnoten

  1. Bernts, T; Berghuis, J, God in Nederland, 1966-2015, Utrecht, Ten Have, 2016.
  2. Enquete Nederlands Dagblad; 16 mei 2009.
  3. Reformatorisch Dagblad; 9 februari 1999; Meeste kinderen per vrouw in ‘bible belt’.
  4. http://link.springer.com/article/10.1007/s13644-016-0255-4.
  5. http://www.cip.nl/nieuws/november-2016/59428-onderzoek-kerken-met-letterlijke-uitleg-van-bijbel-groeien-sneller-dan-liberale-kerken.
  6. https://www.theguardian.com/world/2016/nov/17/literal-interpretation-of-bible-helps-increase-church-attendance.
  7. http://www.christiantoday.com/article/conservative.anglican.churches.buck.trend.of.decline/101241.htm.
  8. Reformatorisch Dagblad; 24 november 2016; http://www.rd.nl/kerk-religie/kuitert-zoekt-en-raakt-alles-kwijt-1.1353615.
  9. https://logos.nl/universiteit-doceert-sprookje/.
  10. Mark Armitage; http://www.nature.com/news/university-sued-after-firing-creationist-fossil-hunter-1.16281.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!