Kijken = denken

by | okt 10, 2018 | 03. Theologie, 07. Filosofie, Onderwijs

In het algemeen gaat men er van uit dat de evolutie bewezen is en de mens autonoom verder evolueert. Jongeren uit een christelijk milieu kunnen daardoor in lastige situaties komen. Om te helpen gesprekken op basis van christelijke naastenliefde te voeren is het wijs te beseffen dat men conclusies trekt vanuit een (onbewust) paradigma.

Een eenvoudig voorbeeld: optische illusie

Bekend voorbeeld is de figuur waarin de één een oude vrouw ziet en een ander een jong meisje. Zonder toelichting valt het niet mee beide figuren te zien. Het is nodig dat onze ogen voor die verschillende zienswijzen geopend worden. Iets dergelijks kan men waarnemen bij de visies die de mensen hebben op de Bijbel, de volgelingen van Jezus Christus, Israël, enz. Om die twee visies te kunnen zien is het nodig dat onze ogen geopend worden voor een hogere dimensie dan de driedimensionale aardse wereld. In de Bijbel staat dat de mens daarvoor geestelijk opnieuw geboren moeten worden. (Joh.3:3)

We kijken verschillend

De mensen die geestelijk ‘opnieuw geboren’ worden, gaan anders kijken, en spreken en gaan zich ook anders gedragen. Dat kan in de ogen van degenen die dat niet meegemaakt hebben vreemd overkomen. Zo staat het ook in de Bijbel:

Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wél iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. (1 Kor.1:27-29)

Ter bemoediging

Volgelingen van Jezus Christus en Joden kunnen dus voorbereid zijn op nare behandeling door mensen die geleid worden door de geest die ‘de overste van de wereld’ genoemd wordt. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u.(1 Petr.4:14)

Advies

Wanneer men vruchtbare kritiek aan iemand wil geven, moet men eerst uitzoeken, van welke kant diegene de dingen ziet. Deze kant is waar en men moet hem daarin gelijk geven, maar vervolgens ook laten zien, waarin hij fout is (Blaise Pascal).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!