“Kinderen raken erdoor in verwarring”

by | nov 27, 2015 | Interview, Recensie

Jan van Meerten was jarenlang actief in het basisonderwijs en is nu redacteur van Weet Magazine en medewerker van het nieuwe Logos Instituut voor voorlichting over geloof en wetenschap. Hij las het boek Het geheime logboek van topnerd Tycho en bezocht het symposium. Wat is zijn ervaring?

Wat dacht u toen van dit boek hoorde? Schrok u ervan?
„Schrikken is een groot woord. Ik maak mij wel zorgen. Het is al een verwarrende tijd voor onze kinderen, dit boek draagt daar nog eens aan bij.”

puzzle_verward_puzzelstukjes.pixabay

“Kinderen raken erdoor in verwarring” Wie helpt ze de puzzelstukjes weer bij elkaar te zoeken?

Vindt u het een gevaarlijk publicatie? Waarom?

„Het boek ondermijnt het Schriftgezag. De Schrift wordt gezien als tijdgebonden boek met een achterhaald wereldbeeld. De kinderen raken daardoor in verwarring. Wat kunnen ze nu wel geloven en wat niet? De evolutietheorie brengt je in problemen met de zesdaagse schepping, een historische zondeval, een historische zondvloed, de tien geboden, de leer van de erfzonde, de goedheid van God, de oorsprong van het kwaad, de woorden van Jezus, et cetera. Kinderen kunnen de wetenschappelijke modellen nog niet relativeren en zien het als waarheid, met als gevolg dat de verhalen in de Schrift geen waarheid kunnen zijn.”

Ziet u deze uitgave als een onderdeel van een trend?
„Zeker! Er wordt in Nederland stevig aan de weg getimmerd door zogenoemde theïstisch evolutionisten. Eerst werden de volwassenen bestookt, nu zijn de kinderen het slachtoffer. Het is een zorgelijke ontwikkeling die ook onze reformatorische wereld niet voorbijgaat.”

Wat raadt u ouders aan, waarvan de kinderen met dit boek in aanraking komen?
„Bespreek het boek met uw kind. Laat zien dat een gelovige in de knel komt als die het neodarwinisme accepteert. Laat ook wetenschappelijk gegronde argumenten zien tégen de evolutietheorie. Geef studerende kinderen een boek als bijvoorbeeld Evolutie, het nieuwe studieboek. Daarin vind je kant-en-klare wetenschappelijke argumenten tegen de evolutietheorie. Sinds kort bestaat er overigens een stichting met de naam Logos Instituut, die ouders wil toerusten en hen Bijbelgetrouw materiaal aanreiken over geloof en wetenschap.”

U bezocht ook het symposium dat rond dit boek georganiseerd is. Hoe ervoer u dat?
„Ik was erdoor geraakt dat mensen elkaar persoonlijk kunnen aanvallen in plaats van het over argumenten te hebben. We moeten onderscheid maken tussen de persoon en wat die zegt. Argumenten mag je aanvallen, personen niet. Inhoudelijk was het symposium zwak en er werd een karikatuur gemaakt van creationisten. Ik ben er met ernstige zorgen in mijn hart van terug gekomen.”

Zelf organiseert u ook symposia rond schepping en evolutie. Wat is het doel daarvan? Hoe vult u het in?
„Het doel is vooral toerusting van de aanwezigen. De meeste deelnemers zijn leerkrachten, studenten, predikanten en wetenschappers. Zij staan aan de frontlinie en ik zou hen graag willen bemoedigen. Karikaturen – zoals de gedachte dat een creationist geen goede wetenschapper zou kunnen zijn – wil ik weerleggen. Zelf ervaar ik de symposia als bemoedigend. We hebben elkaar hard nodig.”

<strong>KINDERBOEK OVER SCHEPPING EN EVOLUTIE</strong>
het-geheime-logboek-van-topnerd-tychoRecent kwam het kinderboek Het geheime logboek van topnerd Tycho uit. In dit boek worden kinderen aan de hand genomen om hen wegwijs te maken in vragen rond schepping en evolutie. Het vertrekpunt daarbij is theïstisch evolutionisme.

Boek De grote vraag achter het boek is: hoe kunnen hedendaagse wetenschappelijke inzichten gecombineerd worden met de Bijbel. Het doel is positief: de initiatiefnemers willen voorkomen dat kinderen afhaken omdat ze het Bijbelse kader niet in overeenstemming kunnen brengen met de wetenschap. Het vertrekpunt is echter desastreus. Er wordt gekozen voor theïstisch evolutionisme, de gedachte dat de Heere gebruik heeft gemaakt van evolutie om de wereld tot stand te brengen. Deze gedachte wrikt aan het fundament van het christelijk geloof.

Debat– Ter gelegenheid van de presentatie van dit boek werd er op 24 september een symposium georganiseerd, dat nogal wat stof deed opwaaien. Ruimte voor een meer orthodoxe visie op de schepping was er nauwelijks.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit GezinsGids. De volledige bronvermelding luidt: Leeuw, C.J. de, 2015, Kinderboek over schepping en evolutie. “Kinderen raken erdoor in verwarring, GezinsGids 68 (10): 12.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!