Komkommertijd? Niet bij Logos Instituut

by | jul 31, 2019 | Nieuwsbrief

Voor veel organisaties is vakantietijd komkommertijd. Voor Logos Instituut is dat niet het geval. Deze nieuwsbrief laat meerdere activiteiten zien in de zomervakantie, daarnaast timmeren we ook in deze vakantie stevig aan de weg door ons alvast te richten op werkzaamheden en evenementen in het najaar. Leest u hieronder mee? Wij wensen u nog een fijne (resterende) vakantieperiode toe.

Positieve reacties

Ook de afgelopen maand ontvingen wij weer veel positieve reacties. Mensen die na lezingen enthousiast naar ons toekomen, aan het denken worden gezet en aangeven veel geleerd te hebben over de harmonie van geloof en wetenschap. Iemand liet ons na een aankondiging van een evenement weten: “Fantastisch. Hoop dat er velen aan het denken worden gezet.” Iemand anders geeft aan: “Ik ben dankbaar voor een Bijbels en verantwoord geluid. En ja, wij geloven in (vertrouwen op) onze God. En daarin verschillen we niet van evolutionisten. Zij geloven in hun theorie, want echt bewijs is er namelijk niet. Wel cirkelredenering en heel veel aannames. Creationisten en evolutionisten hebben ieder hun geloof: God en creatie enerzijds of toeval en evolutie anderzijds.” De artikelen op de website worden door veel mensen gewaardeerd en daar zijn we blij mee! 

Lucien Tuinstra

Full time medewerker van de Engels-Australische organisatie Creation Ministries International, Lucien Tuinstra, is in november een hele week in Nederland om voor ons spreekbeurten te verzorgen. Lucien heeft een bachelor in de natuurkunde en een master in het (christelijk) onderwijs. Op vrijdag 8 november spreekt hij op het congres Geloof is de sleutel tot kennis.  Die week daarna kan hij op zondag twee diensten verzorgen. Vanaf dinsdag tot en met donderdag is hij elke dag beschikbaar om spreekbeurten te verzorgen over de relevantie van Genesis voor geloof en wetenschap. Dinsdagavond 12 november spreekt hij in de Evangelische Gemeente van Bilzen (België). Op donderdag 14 november is hij te gast in Koog aan de Zaan. Dinsdag, woensdag en donderdag overdag is hij beschikbaar voor scholen om daar een spreekbeurt te verzorgen. Woensdagavond is nog vrij voor een gemeenteavond. Mocht u Lucien willen horen in uw gemeente of op uw school, neem dan contact op via info@logos.nl. Meer informatie over Lucien is hier (in het Engels) te vinden.

De Betteld

Iedere maandagavond in deze zomervakantie zijn wij te gast op christelijke camping De Betteld. We mogen daar een avond verzorgen over geloof en wetenschap. Drie maandagen zijn al voorbij en we kijken terug op drie geslaagde avonden. De toegang is gratis, het is niet nodig uzelf aan te melden en u hoeft ook niet per se een campinggast te zijn om binnen te mogen komen. Kom dus gerust langs in het Achterhoekse Zelhem. Zie hier voor meer informatie over de camping.

5 augustus 2019: Elbert Pogosjan – Islam vs Christendom.

12 augustus 2019: Kees van Helden – Relaties en seksualiteit.

19 augustus 2019: Gert-Jan van Heugten – Hoe oud is de aarde?

Werkgroep Media

Onder de vlag van Logos Instituut is er een mediagroep opgericht. Deze groep zal de komende tijd van zich laten horen. Ze willen zich richten op het maken van (1) posters/infographics die bijvoorbeeld een geologisch of biologisch proces kunnen uitbeelden of gebeurtenissen uit het verleden (zoals de opstanding van Jezus) kort kunnen toelichten, (2) korte video’s en animaties die gebruikt kunnen worden in de lessen tijdens een dagopening of op jeugdavonden om een apologetisch thema kort toe te lichten, en (3) de langere talks waarbij op een eenvoudige en gedegen manier onderwerpen uitgebreider besproken kunnen worden. Bent u mediageniek, grafisch talent of heeft u een prachtstem en wilt u ook graag uw steentje hieraan bijdragen, neem dan contact op via info@logos.nl. In september wil men een pilot draaien.

Docenten Voortgezet Onderwijs

De afgelopen tijd heeft onze medewerker veel Engels- en Duitstalige methoden voor biologieonderwijs in het Voorgezet Onderwijs verzameld. Hoe geef je biologieonderwijs tot Gods eer en hoe breng je de leerlingen verwondering bij over de prachtige schepping van God? Dat zijn vragen die onder andere spelen in het biologieonderwijs. Veel docenten gebruiken een naturalistische methode waarbij de evolutietheorie leidend is. We horen regelmatig de vraag terug van docenten dat ze óf niet precies weten welke argumenten naar voren zouden moeten komen ten gunste van het scheppingsmodel óf geen tijd hebben om überhaupt deze argumenten aan bod te laten komen. Daarom willen we in het najaar bij elkaar komen om na te denken over het biologieonderwijs en hoe je dat vormgeeft tot eer van de Schepper. Biologiedocenten Voortgezet Onderwijs zijn hierbij van harte uitgenodigd. Onze medewerker zal de methoden die gebruikt worden onder Amerikaanse, Engelse en Duitse creationisten meenemen zodat er inzichten uit kunnen halen. Binnenkort komen we met een datum wanneer en een locatie waar de meeting zal plaatsvinden. Laat, via info@logos.nl, weten of u hier geïnteresseerd in bent.

De basisschool op weg naar 2020

We zijn volop bezig met het project ‘de basisschool op weg naar 2020’. De output is groeiende zoals u ook op deze pagina kunt zien. Bidt u mee voor en helpt u mee met dit project? In het najaar komen we met een nieuwsbrief aan alle christelijke scholen van Nederland. Met daarin onder andere een aanbeveling van creationistisch materiaal. We hopen en bidden dat dit wat uit mag werken in het basisonderwijs.

Als laatste willen wij u nogmaals wijzen op het Logoscongres dat op 8 en 9 november 2019 wordt gehouden in Hardinxveld-Giessendam. Komt u ook naar de Maasstraat? Aanmelden kan via deze link.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!