Kort verslag van de besloten studiedag Creationaire Biologie

by | okt 14, 2020 | Biologie, Onderwijs

Op de mooie zonnige zaterdag van 10 oktober 2020 zijn we aanwezig in De Bilt om een studiedag te besteden aan ‘creationaire biologie’.

De eerste inleider behandelt de biologische uitdagingen die er zijn in de biologie. De spreker gaat in op de opbouw van de biologie en de onderzoeksprogramma’s. Binnen theorievorming bestaat de theorie uit een harde kern onaantastbare uitgangspunten en daar omheen een beschermende schil. De harde evolutionaire kern is universele gemeenschappelijke afstamming over een lange periode van tijd. De harde creationaire kern is bovennatuurlijke schepping en ontwikkeling over een korte(re) periode van tijd. Zo’n harde kern in een theorie wordt vrijwel nooit opgegeven. Wanneer er argumenten of waarnemingen tegen deze kern worden ingebracht dan worden bepaalde hypothesen in de buitenschil aangepast. Binnen de evolutionaire biologie zijn er vele reddende hulphypotheses die opgeworpen zijn om die centrale punten te beschermen. Maar ook jonge aarde creationisten zien aanvallen op hun paradigma. De inleider gaat daarom verder in op vragen betreffende de creationaire biologie. Een vraag bijvoorbeeld is: Waarom hebben niet-verwante soorten zoveel overeenkomsten? Voor deze vraag zijn best wel oplossingen bedacht. De spreker wijst op het Dependency Graph Model van Winston Ewert en de Message Theory van Walt ReMine. Een andere vraag is: Welke soorten zijn familie van elkaar? De spreker verwijst daarvoor naar het werk van Kurt P. Wise, Todd C. Wood Jean F. Lightner etc. Hoe zijn er binnen een korte periode van tijd zoveel veranderingen ontstaan? Hier verwijst de spreker naar het werk van Richard Buggs, Robert Carter en Nathaniel Jeanson. Andere vragen zijn: Hoe zijn aanvals- en verdedigingsmechanismen ontstaan? Waar komen de ziekteverwekkers vandaan? Hoe kwamen landdieren op hun huidige locaties?

De tweede inleider sluit daarop aan door in te gaan op mechanismen voor snelle soortvorming. Hij noemt een groot aantal mechanismen daarvoor en beantwoordt vele vragen daarover. Na een korte pauze gaat dezelfde spreker verder met het onderwerp epigenetica en de mogelijkheden die daar liggen voor een scheppingsparadigma.

In de middag denken we verder na over toekomstplannen met betrekking tot het creationistische onderzoek naar ‘ontwikkeling van de verschillende soorten’. De uitkomst van deze brainstorm is dat wij ons de komende periode meer gaan bezighouden met ‘snelle soortvorming’.

Wanneer je de volgende keer mee zou willen doen met deze besloten studiedagen, laat het dan weten via info@logos.nl. Meedenken met het project ‘snelle soortvorming’ kan ook via dit mailadres.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!