Korte biografie Setterfield

by | feb 10, 2017 | 09. Natuur- en Scheikunde, Astronomie & Kosmologie, Onderwijs

Barry Setterfield is een onderzoeker, die zich niet gebonden acht aan de heersende natuurkundige opvattingen en ook geen verplichtingen heeft aan academies, subsidie-verstrekkende instanties en financiers, maar die liever in vrijheid de uitkomsten van onderzoek aan de realiteit volgt, die gebaseerd zijn op werkelijke metingen en daaruit getrokken logische conclusies.

eagle_nebula.pixabay

Barry Setterfield werd geboren op 15 april 1942 in een gezin waarvan beide ouders officier in het Leger des Heils waren. Om persoonlijke redenen gingen zij in 1956 met pensioen. Daarna werden zij benoemd als curators van een historisch museum in een nationaal park in de heuvels bij Adelaide. Barry volgde de Unley High School van 1956-1960, waar hij goede cijfers haalde voor latijn, engels, natuurkunde, chemie en tekenen. Door deze goede resultaten kreeg hij een beurs voor de Universiteit van Adelaide, en koos natuurkunde en geologie als hoofdvakken.

Hij zag zich genoodzaakt om na drie jaar zijn studies af te breken vanwege gezondheidsproblemen en een familiecrisis in 1964. Maar in dat jaar maakte hij een compleet mineralogisch overzicht van Zuid-Australië voor een internationale mijnbouwonderneming. In datzelfde jaar maakte Barry een persoonlijke keuze voor Christus als zijn verlosser. In november 1965 werkte hij mee aan een project om een geschikte locatie te vinden voor de grootste telescoop op het zuidelijk halfrond, die in Australië gepland was. Eerder dat jaar werd hij door de ‘Astronomical Society of South Australia (ASSA)’ gevraagd om het werk van de gouvernementele astronoom George Dodwell, die het jaar daarvoor gestorven was, voor publicatie gereed te maken. Van 1966-1971 gaf hij voordrachten over astronomie voor de ASSA, en gaf ook presentaties over astronomie aan scholen, universiteiten en padvindersgroepen.

In 1976 stierf zijn vader en moest Barry zorgen voor zijn invalide moeder en zijn epileptische zuster. In 1979 kreeg hij een boek ‘Mysterious universe, a handbook of astronomical anomalies’ in handen. Tot zijn verrassing vond hij daar gegevens over honderden jaren wetenschappelijke metingen, die erop schenen te wijzen dat o.a. de lichtsnelheid was afgenomen. Er stonden ook overdrukken in van artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, die de veranderende lichtsnelheid bespraken. Dat wekte zijn interesse en hij dacht er in enkele weken onderzoek wel achter te kunnen komen, welke instrumentele of menselijke fouten voor deze veranderlijke ‘constante’ verantwoordelijk waren. Maar in plaats van de kwestie simpel te kunnen afdoen, was dit het begin van een research die de afgelopen 35 jaar zijn leven heeft beheerst.

plasmabol.pixabay

In 1986 en 1987 was hij in contact met de wiskunde-faculteit van Flinders University en met Stanford Research Institute (SRI) International voor een presentatie van de eerste conclusies van zijn onderzoek naar de lichtsnelheid. Het werd uitgebracht in augustus 1987 in een document van 90 pagina’s getiteld ‘The Atomic Constants, Light and Time’, met Trevor Norman van de wiskunde-faculteit van Flinders als coauteur. In december van dat jaar had zijn moeder een hartaanval en zijn zusters toestand verergerde, zodat zijn onderzoek abrupt eindigde.

De volgende 8 jaar maakte hij een aantal video’s over diverse onderwerpen, en maakte voor zichzelf enkele belangrijke aspecten en doelstellingen van zijn onderzoek duidelijk. Nadat zijn moeder in 1995 gestorven was en zijn zuster er belangrijk beter aan toe was, hervatte hij zijn research en had intensief contact met de Amerikaanse Helen Fryman die zijn teksten voor publicatie gereed maakte. Zij trouwden in oktober 2000. Kort daarna werd zijn zuster opgenomen in een verpleeghuis, en was Barry in staat om naar de USA te verhuizen. Zij woonden eerst in Californië en nu in Grants Pass, Oregon. Vanaf 2000 geven Barry en Helen voordrachten op Bijbelscholen, middelbare scholen, en kerken in de USA, Nieuw Zeeland en Australië, en presenteren hun research op een aantal congressen. Barry is directeur van het New Hope observatorium in zijn woonplaats en geeft daar ook voordrachten in astronomie. Helen studeerde in verschillende vakgebieden en is verantwoordelijk voor het controleren van Barry’s publicaties op leesbaarheid ook voor niet-ingewijden.

Hij gaat voort met onderzoek en publicatie en heeft een set dvd’s over zijn werk in natuurkunde en astronomie gemaakt, die eind 2008 gereed gekomen zijn. Zijn eerste dvd over het onderzoek naar de ster van Bethlehem is uitstekend ontvangen. De Setterfields zijn in Grants Pass betrokken bij de opvang van oude paarden en andere kleinere dieren, die op een of andere manier ergens achtergelaten of verwaarloosd zijn.

energie_banner.pixabay

In november 2008 gaf Rinus Kiel op verzoek van het Duitse Wort und Wissen een overzicht over Setterfields werk op de jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroep Physik/Kosmologie. Het jaar daarop werd Setterfield zelf uitgenodigd voor een discussie over zijn opvattingen. Daar bleek weinig openheid voor nieuwe ideeën te zijn.

In 2013 publiceerde hij een uitgebreide monograaf over zijn werk tot dan toe onder de naam ‘Cosmology and the Zero Point Energy’ (465 pagina’s), op zijn eigen website te bestellen (www.setterfield.org). Het onderwerp ‘roodverschuiving’ werd verder uitgediept, en ook deed hij meer proeven om vast te stellen op welke manier kraters kunnen worden gevormd: door vulkanisme, door inslagen van hemellichamen en door elektriciteit (Electric surface machining).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!