Kosmische explosie maakt van een vruchtbare vlakte onbewoonbaar gebied

by | nov 21, 2018 | Archeologie, Astronomie & Kosmologie, Geologie, Onderwijs

Abraham is deze morgen vroeg wakker. Hij haast zich naar de top van de heuvel waardoor hij uitzicht heeft over de Jordaanvlakte. Dan slaat hij de hand voor de mond, de eens zo vruchtbare Jordaanvallei is veranderd in een rokende smeltoven. Het gebied is totaal verwoest en een deken stroperig zout heeft zich over de vlakte uitgestrekt. De eens zo machtige steden zijn verdwenen.

Over de geschiedenis van Sodom en Gomorra en de verwoesting van deze steden hebben vele wetenschappers zich al gebogen. Verschillende verklaringen zijn geopperd, maar het laatste woord is nog hier nog niet over gezegd. Tijdens de Annual Meeting van de American Schools of Oriental Research (17 november 2018) presenteerden veertien wetenschappers de resultaten van hun onderzoek. Ze kwamen tot een opmerkelijke conclusie. Zo zou de vruchtbare vlakte rond Tall el-Hammam verwoest zijn door een explosie van een meteoriet boven het gebied.1

Waar de onderzoekers over spraken was niet nieuw. De hoofdonderzoeker (dr. Phillip Silvia) presenteerde al eerder, samen met Steven Collins2, de resultaten op een conferentie in 2015.3 Daarnaast schreef dr. Silvia zijn dissertatie over dit onderwerp, met als titel The Middle Bronze Age Civilization-Ending Destruction of the Middle Ghor. Volgens de onderzoekers zijn er verschillende argumentatielijnen die leiden tot de conclusie. Zo is er een potscherf gevonden die blootstelling aan extreme temperaturen laat zien (de paper spreekt van 8.000 tot 12.000 graden Celsius in enkele microseconden). Ook zijn er andere mineralen gevonden die eenzelfde kortdurende blootstelling aan extreme temperaturen laten zien. In 2010 werd er ook gesmolten gesteente gevonden. Daarnaast is de natuurlijke muur, het fundament van de muur van de stad Tall el-Hammam, voor een groot deel verdwenen. Geochemische data laten zien dat er veel sulfaat en zout in de aslagen zit. Deze monsters zijn onder, in en boven de verwoeste laag te vinden. Daarnaast noemen de onderzoekers ook nog natuurkundig bewijsmateriaal.

Er zijn enkele voorbeelden van meteorieten die boven land explodeerde en een verwoestend effect hadden. In 1908 explodeerde een meteoriet boven Siberië en liet de bomen in een gebied van 2000 vierkante kilometer als geknakte luciferhoutjes achter.4 In 2013 kwam er een stuk ruimtepuin zo groot als een bestelbusje de atmosfeer binnen, explodeerde en verwondde meer dan 1600 mensen.5

Volgens de onderzoekers is het verloop van de gebeurtenis als volgt: Boven de vruchtbare vlakte van de Jordaanvallei explodeerde een stuk ruimtepuin. De verwoesting trof Tall el-Hammam (volgens Collins het Bijbelse Sodom), maar ook alle naburige steden. Het betrof een gebied van meer dan 500 vierkante kilometer. Het verwoestte niet alleen de steden maar ook de landbouwgronden. Door de drukgolf werd de anhydriet-zoutlaag van de Dode Zee actief en een superhete brine van zout bedekte het landschap. Toen het zout stolde was het gebied onbruikbaar geworden voor de landbouw. Het duurde meer dan 600 jaar voordat er zich weer mensen in het gebied vestigden.

Hebben de onderzoekers een correct scenario geschetst? Onder de geleerden bestaat er twijfel en is er discussie of de stad Tall el-Hammam werkelijk dezelfde stad is als Sodom. Recent bevroeg Johan Demoed van Weet Magazine de oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul.6 Hij gaf enkele gegronde tegenargumenten en vermoedde dat deze stad niet Sodom, maar het Amoritische Hesbon is. Het bovengenoemde onderzoek werpt mogelijk nieuw licht op deze zaak.

Voetnoten

  1. https://www.sciencenews.org/article/exploding-meteor-may-have-wiped-out-ancient-dead-sea-communities en http://www.asor.org/wp-content/uploads/2018/10/2018-Abstract-Book_updated_10-15-18.pdf.
  2. De onderzoeker die al 13 jaar lang opgravingen doet in Tall el Hammam.
  3. https://www.researchgate.net/publication/286450259_The_Civilization-Ending_37KYrBP_Event_Archaeological_Data_Sample_Analyses_and_Biblical_Implications.
  4. https://nl.wikipedia.org/wiki/Toengoeska-explosie.
  5. https://www.weet-magazine.nl/artikelen/Weet%2020%20-%20Meteorietinslag%20kan%20altijd%20en%20overal.pdf.
  6. https://logos.nl/is-de-verwoeste-stad-sodom-eindelijk-gevonden/.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!