Kritische Analyse van Gijsbert van den Brinks ‘En de aarde bracht voort’

by | aug 29, 2017 | Antropologie, Biologie, Filosofie, Onderwijs, Theologie

Samenvatting

Gijsbert van den Brink gaat uit van de hypothese ‘Stel dat de evolutieleer (die hij gedateerd opvat in de zin van de neodarwinistische synthese uit de tijd van J. Huxley en J.B.S. Haldane in plaats van dat hij de bevindingen van de zgn. ‘genetische revolutie’ van de laatste decennia in zijn beschouwingen verdisconteert) waar is … wat betekent dat dan voor het orthodox-gereformeerde geloof?’. Hierbij gaat hij uit van het bestaan van drie lagen binnen de evolutieleer, waarbij de onderste laag één (de geologische tijdschaal) eenzijdig de tweede laag (de universele gemeenschappelijke afstamming) direct fundeert en de derde laag (het mechanisme van de natuurlijke selectie van toevallige mutaties) eenzijdig indirect, en waarbij de tweede laag de derde laag eenzijdig direct fundeert. In deze bespreking wordt beargumenteerd, dat de lagen twee en drie omgekeerd moeten worden, waardoor echter niet alleen Van den Brinks huidige derde laag discutabel wordt, maar ook zijn huidige tweede laag.

Verder toon ik uitgebreid aan, dat Van den Brink, ondanks zijn bewering van het tegendeel aan het begin van zijn boek, nergens werk maakt van zijn onderscheid tussen ‘neodarwiniaans’ tegenover ‘neodarwinistisch’, van ‘evolutionair’ versus ‘evolutionistisch’. Hij ontpopt zich in het boek als een echte reductionistische, nader biologistische macro-evolutionist. Hij is niet geslaagd in zijn poging om in een soort van scholastische ‘bovenbouw’ de menselijke moraal (welke hij trouwens theologistisch reduceert) en de religie te behoeden voor de reductionistische inwerking van het biologisme uit zijn ‘onderbouw’ van de empirische biologie/natuurwetenschap binnen zijn ten diepste humanistische, dialectische dualistische bouwwerk.

Het valt bij dit alles op, èn tegen, dat hij een schrijnend gebrek aan kritiek jegens de neodarwinistische synthese, en zelfs jegens het speculatieve emergentisme, paart aan een tergend tekort aan inlevingsvermogen richting m.n. het jonge-aarde creationisme.

Uiteindelijk zal Van den Brink, zo voortgaande, gezien voornoemde route, wel uit moeten komen bij de positie van het agnosticisme.

Download the PDF file .

De pdf is hier te downloaden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!