De leeftijd van de aarde in de Bijbel

by | jul 10, 2023 | Bijbel, Kernartikel, Logos Basics, Theïstische evolutie, Theologie

De geschiedenis uit de Bijbel geeft ons het antwoord op de leeftijd van de aarde. Wat is de leeftijd van de aarde in de Bijbel? Hoe komt men bij 6000 jaar?leeftijd aarde bijbel

Veel mensen schrijven ons met de vraag, “Hoe weten we uit de Bijbel dat de aarde 6000 jaar oud is?” In Genesis 5 vinden we chronogenealogieën (genealogieën die de leeftijd geven van de vader op het moment van de geboorte van de zoon, en dat in een ononderbroken lijn) die kort na Noach eindigen. Door die leeftijden bij elkaar op te tellen komen we ongeveer uit op het jaar 1600 AM (Anno Mundi = ‘ het jaar van de wereld’.) Maar hoe komen we vervolgens uit bij het heden, waarvan we beweren dat het 6000 AM is?

Hoe kunnen we precies de leeftijd van de aarde te weten?

De juistheid waarmee we de timing van historische gebeurtenissen of de leeftijden van dingen kunnen weten hangt af van de juistheid van de gegevens die ons verstrekt worden.

De juistheid waarmee we de timing van historische gebeurtenissen of de leeftijden van dingen kunnen weten hangt af van de juistheid van de gegevens die ons verstrekt worden. De tijdstippen die ons in de chronogenealogieën van Genesis worden gegeven, zijn juist tot op één jaar na de gebeurtenis. Hiermee bedoel ik dat we kunnen weten dat Adam 130 jaar oud was toen hij Seth verwekte, maar we weten bijvoorbeeld niet of hij 130 jaar + 3 maanden was, of nèt onder de 131 zat. Dit geldt voor alle leeftijden die worden gegeven. Dus wanneer je de chronogenealogieën bij elkaar optelt, weten we dat de Zondvloed plaatsvond in 1656 AM. Die datering kan op maximaal 10 jaar later worden gesteld, omdat we met 10 getallen te maken hebben die minder dan één jaar aan onzekerheid bevatten. Als alle getallen nèt voor de volgende verjaardag werden vastgelegd, (bijvoorbeeld Adam was 130 jaar en 11 maanden oud toen hij Seth verwekte, en Seth was 105 jaar en 11 maanden toen hij Enos verwekte enzovoort), dan zou de Zondvloed zo laat als in 1665 AM hebben kunnen plaatsvinden. Maar dit soort kleinschalige onzekerheid zal geen geruststelling geven aan mensen die duizenden jaren aan de menselijke geschiedenis willen toevoegen.

Van de Zondvloed tot de Aartsvaders

In Genesis 11 vinden we een ononderbroken chronogenealogie van Sem tot Abraham, en ergens anders in Genesis1 wordt ons de informatie gegeven om de chronologie uit te strekken tot de verhuizing van Israël naar Egypte toen Jacob 130 jaar oud was. Afgaande op deze getallen kunnen we Jacobs verhuizing naar Egypte dateren in het jaar 642 na de Zondvloed (+ minder dan 12 jaar), ofwel in 2298 AM (+ minder dan 22 jaar.) De chronogenealogie stopt hier met nog ongeveer 2000 jaar te gaan tot Christus.2Hoe kunnen we de tijdslijn doortrekken?

Van de Aartsvaders tot de Exodus

Exodus 12:40 zegt dat Israël 430 jaar lang in Egypte verbleef. Dit komt goed overeen met Genesis 15:13 waar God Abraham vertelt dat zijn nakomelingen 400 jaar lang als slaven zouden dienen en mishandeld zouden worden. (De slavernij vond niet plaats op het moment dat de Israëlieten aankwamen in Egypte, maar pas nadat Jozef al enige tijd was overleden en de aantallen van de Israëlieten een bedreiging begonnen te vormen voor de Egyptenaren). Dus de Uittocht vond plaats in 2728 AM, + minder dan 23 jaar.

Van de Exodus tot de Koningen

We weten dat Israël na de Uittocht 40 jaar lang rondzwierf in de wildernis, wat inhoudt dat het volk het Beloofde Land binnenging in 2768 AM + minder dan 24 jaar. Maar hier wordt de genealogie tijdelijk wat waziger. Dat is omdat we niet precies weten hoe lang de verovering van het land in beslag nam, of hoe lang het precies duurde totdat de Richteren Israël begonnen te regeren. Er wordt ons verteld hoe lang elke richter regeerde, en hoe lang elke periode van vrede duurde, maar het is zeker dat sommigen elkaar overlappen. Sommige richteren regeerden duidelijk slechts over een deel van Israël, terwijl een andere richter over een ander gedeelte regeerde.

Hoe zit het met verschillende dateringen van de schepping?
Veel mensen zijn met verschillende datums voor de schepping opgekomen, zoals James Ussher (4004 v. Chr.), Johannes Kepler (3992 v. Chr.), Gerhard Hasel (4178 v. Chr), en Isaac Newton (~4000 v. Chr). Tegenwoordig zijn er ook nog verschillende chronologieën die elkaar bestrijden, al komen ze wel ongeveer op hetzelfde uit. Sommigen daarvan zouden nauwkeuriger zijn dan dit artikel, maar die zijn wel afhankelijk van bepaalde aannames die voortkomen uit een bepaalde interpretatie van de tekst. Het is niet de bedoeling van dit artikel om daar een specifieke chronologie uit te kiezen. Ik wil liever aantonen dat een eenvoudige uitleg van de Schriften een rechtstreekse chronologie geeft die ons ertoe leidt te geloven dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is, ongeacht welke van de andere chronologische raamwerken iemand gebruikt.
Het is duidelijk vanaf het allereerste vers in Genesis dat de Bijbel ervoor waakt om een feitelijke weergave te geven van hoe God met de aarde betrokken was.
Maar we hebben een duidelijke verklaring in 1 Koningen die ons in staat stelt om een betrouwbare chronologie voort te zetten. 1 Koningen 6:1 zegt “Het gebeurde nu in het vierhonderdtachtigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van het koningschap van Salomo over Israël, in de maand Ziv (dat is de tweede maand), dat hij het huis van de HEERE begon te bouwen.”

Dus als we daar 124 jaar van aftrekken (40 voor de omzwerving door de woestijn, 40 voor Sauls regering, 40 voor Davids regering en 4 voor de gedeeltelijke regering van Salomo), krijgen we een periode van ongeveer 356 jaar van de richteren, wat goed samenvalt met de getallen in Richteren als we een paar overlappingen veronderstellen. Dus Salomo begon de Tempel te bouwen in 3208 AM + minder dan 23 jaar. Let wel dat, ondanks dat we nu duizenden jaren verder de geschiedenis zijn ingegaan, de onzekerheid over de data minder is dan 25 jaar!

Van de Koningen tot de Ballingschap

Het is duidelijk dat vanaf het allereerste vers van Genesis, de Bijbel zich bezighoudt met het geven van een feitelijk verslag van hoe God met de aarde omging.

Als we afgaan op de regeringsperioden van de koningen van Juda, zonder de samenvallende regentschappen mee te rekenen, dan zouden er vanaf de bouw van de Tempel tot aan de Ballingschap van Juda 429,5 jaar + minder dan 21 jaar verstreken zijn. Maar door de koningen van Juda met die van Israël te vergelijken weten we dat er wel samenvallende regentschappen geweest zijn in Juda.3Als we dat doen weten we dat er tussen de Tempel en de Ballingschap van Juda feitelijk zo’n 345 jaar ligt. Daarmee komen we uit op ongeveer 3553 AM. Op dit punt is het mogelijk om te zeggen wat de datum volgens onze tijdrekening zou zijn. Rekening houdend met de verschillen in de kalender systemen, komen we met een overweldigende meerderheid uit op 586 voor Christus. Dat zou betekenen dat het jaar 1 van onze moderne jaartelling ergens rond 4150 AM ligt, +/- minder dan 50 jaar. Het heden ligt dan rond 6150 AM, +/- minder dan 50 jaar.

De Bijbel is historisch!

Het is duidelijk vanaf het allereerste vers in Genesis dat de Bijbel ervoor waakt om een feitelijke weergave te geven van hoe God met de aarde betrokken was. Dit betekent dat het historisch betrouwbare details moet geven en tevens theologisch juist moet zijn. In feite is datgene wat we over God geloven gebaseerd op historische gebeurtenissen. Als dan de geschiedenis onjuist is moet de theologie dat ook zijn! Eén van de manieren waarop de Bijbelse schrijvers lieten zien dat ze feitelijke geschiedenis aan het schrijven waren is door het noteren van de levensduur van personen, of het meten van de verstreken tijd tussen bepaalde gebeurtenissen.
We mogen erop vertrouwen dat Gods Woord accuraat is in zijn historische details en in wat het zegt over theologie.

Vader/gebeurtenis 1

Zoon/geb. 2

Leeftijd

Subtotalen

Verwijzing

AdamSeth130130Genesis 5
SethEnos105235Genesis 5
EnosKenan90325Genesis 5
KenanMahalalel70395Genesis 5
MahalalelJered65460Genesis 5
JeredHenoch162622Genesis 5
HenochMethúsalach65687Genesis 5
MethúsalachLamech187874Genesis 5
LamechNoach1821056Genesis 5
NoachZondvloed6001656Genesis 7:11
ZondvloedArfachsad21658Genesis 11
ArfachsadSelah351693Genesis 11
SelahHeber301723Genesis 11
HeberPeleg341757Genesis 11
PelegRehu301787Genesis 11
RehuSerug321819Genesis 11
SerugNahor301849Genesis 11
NahorTerah291878Genesis 11
TerahAbram1302008Genesis 11
AbrahamIsaac1002108Genesis 21:5
IsaacJacob602168Genesis 25:26
JacobEgypt1302298Genesis 47:9
Jacob in EgypteExodus4302728Exodus 12:40
ExodusTempel aanvang48032081 Koningen 6:1
TempelBallingschap3453553

Bronvermelding

Dit artikel ‘Hoe weten we uit de Bijbel dat de aarde 6000 jaar oud is?’ is met toestemming overgenomen van Creation Ministries International. De originele titel luidt: ‘Hoe verklaart de Bijbel 6000 jaar?‘. Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd in Creation 35(1):54–55, januari 2013, door Lita Sanders.

Voetnoten

  1. Genesis 5 loopt van Adam tot Noach en zijn zonen; Genesis 11:1 e.v.v. loopt van Sem tot Abram; Genesis 21:5 zegt dat Abraham 100 was toen Isaac werd geboren; Genesis 25:26 zegt dat Isaac 60 was toe Ezau en Jacob werden geboren, en Genesis 47:9 zegt dat Jacob 130 was toen hij naar Egypte ging.
  2. Sommige uitleggers menen dat er wel degelijk onderbrekingen zijn in de genealogieën van Genesis 5 en 11. Voor de redenen om ze als ononderbroken genealogieën te beschouwen, zie Sarfati, J. Bijbelse chronogenealogieën, Creation 17(3):14-18, December 2003, creation.com/chronogenealogies.
  3. Voor meer details over de uitdagingen van het interpreteren van de chronologie van de koningen van Juda en Israël, zie Kaiser W., A History of Israel: From the Bronze Age Through the Jewish Wars (Broadville & Holman: Nashville, TN, 1998), p. 292–300. [Vertaler: Een geschiedenis van Israël: Van de Bronstijd tot en met de Joodse oorlogen].

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!