Lesmethode Blink Wereld nader bekeken

by | apr 17, 2023 | Nieuws, Onderwijs, Opinie, Persbericht, Recensie

Lesmethode Blink Wereld nader bekeken

De identiteit van het christelijke onderwijs in Nederland staat onder druk. Dat komt niet omdat de theoretische grondslagen van de scholen onder druk staat, maar omdat er in de praktijk methodes worden gebruikt die uitgaan van een mens- en wereldbeeld dat op gespannen voet staat met dat van Gods openbaring in de Schepping en in de Schrift.

Onderwijzer en theoloog Anne Nijburg bespreekt de geschiktheid van Blink Wereld voor het christelijke onderwijs.

Lesmethode Blink Wereld

Wanneer een methode inhoudelijk geen welomschreven Bijbelse doelen, richtlijnen en onderwijsuitkomsten, en de docent ook geen strategieën aanreikt, waarmee hij dit kan bereiken, is reeds duidelijk dat hoe de vlag erbij hangt.

Het is een veelgehoord argument dat dit allemaal niet uitmaakt, omdat de docent dit alles voor de klas christelijke mag inkleden. De vraag is of de gemiddelde docent in staat is om zonder richtlijnen en onderwijsdoelen of ondersteuning van de methode dit doel te bereiken. Vooral wanneer zowel het mensbeeld als de wereldbeschouwing van de methode op gespannen voet staat met de leer van de Kerk van alle tijden en plaatsen. Wanneer het lesmateriaal de evolutieleer verantwoordelijk houdt voor het ontstaan van de wereld, dan raakt het toch wat lastig als de juf het moet gaan opnemen tegen de methode. Verwacht men serieus dat een basisschoolonderwijzer de tijd en het vermogen heeft om het allemaal beter te weten dan gepromoveerde wetenschappers? Zonder richtlijnen, informatie en onderwijsuitkomsten? Of eigenlijk: terwijl de feitelijke richtlijnen, ethische waarden en onderwijsuitkomsten van de methode als zodanig de ideologie van D66 weerspiegelen. Bovendien heerste er in Nederland geen leescultuur, is er weinig durf om het hoofd boven het maisveld uit te steken, en leidt een Pabo zo-wie-zo niet op voor wetenschappelijk onderzoek en evaluatie. Dat ondanks dit op wonderbaarlijke wijze de identiteit van het onderwijs alsnog door overwerkte onderwijzers gered gaat worden van lesmethoden die er alle schijn van hebben die identiteit te ondergraven, ligt niet in de lijn der verwachting.

Lesmethode Blink

Op het ogenblik worden in het christelijk onderwijs diverse methoden gebruikt die op gespannen voet staan met de Bijbel. Eén van die methoden is Blink. Inmiddels werken er ruim 4.100 scholen en 610.000 leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs met een of meerdere methodes van Blink. Het doel ervan is goed. Blink wil het gebrek aan lezen in het onderwijs doorbreken, zodat leerlingen minimaal een half uur per dag weer zelfstandig boeken of tijdschriften gaan lezen. De achtergrond daarvan is deels commercieel. Blink is eigendom van een uitgever die informatieve tijdschriften verkoopt. Van de Bobo tot de jonge National Geographic. Met nieuwsgierigheid als motor. Dat heeft ook gevaarlijke kanten, waar het zondige interesses betreft. De leermiddelen bieden leraren in theorie de ruimte om les te geven zoals zij dat willen. Dat lijkt Blink geschikt te maken voor de christelijke school. Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Het wereldbeeld van de methode is dat van de evolutie en de seculiere democratie van de Franse Revolutie. Het mensbeeld van de methode is dat van een vertakking van de apengroep Homininae. Wij maken zelf de dienst uit en God kan erbij gesleept worden als optioneel extra, maar in essentie blijft de kijker een materialistische. Dat kun je niet goedmaken door er te pas of vooral te onpas Bijbelteksten aan te koppelen. Bij voorbeeld, dat mensen van hetzelfde geslacht seksuele relaties hebben en op alternatieve wijzen kinderen krijgen en opvoeden, wordt in Blink als normaal gezien. Als een jongetje twee moeders heeft en een broertje wil hebben, gaan de “mamma’s” dat regelen. Welkom bij het christelijk onderwijs anno 2023.

Introductie

In de afgelopen maanden werden met enige regelmaat vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over de methode Blink Wereld. De vragen kwamen zowel van ouders als van docenten. Van de diverse vragen en opmerkingen was de kern: Past deze methode wel in het christelijk onderwijs? Anders gesteld, is de methode Blink Wereld een methode die op gespannen voet staat met de identiteit van dit christelijk onderwijs of niet, of is er misschien een mouw aan te passen?

De focus ligt in dit artikel daarom op de levens-/wereldbeschouwing die ten grondslag ligt aan Blink Wereld in relatie tot de levensbeschouwing in het Bijbelgetrouw onderwijs.

Op welk kompas gaan de leerlingen (m.n. uit groep 5) zich oriënteren in de wereld wanneer de leerkracht – als expeditieleider – met de leerlingen over de wereld trekt?

Lees hier de bespreking van deze methode: Wringende Waarden

Download the PDF file .

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!