Levensvlag

by | mrt 27, 2017 | Ethiek, Onderwijs, Persbericht

Stichting Schreeuw om Leven wil meer aandacht voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en roept alle Nederlandse gemeenten op om jaarlijks op 10 december op alle overheidsgebouwen de Levensvlag te hijsen.

Op 1 april komt de NIP-test beschikbaar voor alle zwangere vrouwen in Nederland. Waar onder andere getest wordt op het syndroom van Down. Dit leidt tot meer abortussen op kinderen met syndroom van Down. Elk leven is beschermwaardig volgens de universele verklaring. Ook deze kinderen met het syndroom van Down.

levensvlag.sol

Dit jaar valt 10 december op zondag, dan zal de vlag de dag ervoor worden gehesen. Dit jaar op D.V. 9 december. Vlaggen kunnen door gemeenten worden aangevraagd via info@schreeuwomleven.nl

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens

10 december is de datum waarop in 1948 door de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aanvaard.1

In deze verklaring zijn 30 artikelen vastgelegd die de verklaring moeten bekrachtigen. Waaronder de
volgende:

Artikel 1

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3

Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Artikel 6

Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Erkenning voor doodgeboren kindjes

Op 19 december 2016 kwam minister Plasterk tegemoet aan de petitie om doodgeboren kinderen ook te erkennen als persoon en dat ze met terugwerkende kracht opgenomen konden worden in het persoonsregister van de burgerlijke stand.2

Voetnoten

  1. http://www.beleven.org/feest/internationale_dag_van_de_mensenrechten.
  2. http://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/plasterk-komt-ouders-doodgeboren-baby-tegemoet.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!